Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Førende planer for Sluppen

Del denne artikkelen
Flyfoto Sluppen

På Sluppen skal det bygges en ny bydel. Starten på omkjøringsveien skal legges i tunnel.

Lurer du på hva som er besluttet og legger føringer for videre utvikling av Sluppen? De viktigste kan du lese om her.

Tekst
Turid Helle

Kommunedelplan for Sluppen

Bystyret vedtok kommunedelplan for Sluppen 27. februar 2020. Dette er første skritt i en omforming av en sentral bydel.

Hensikten med planen er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling på Sluppen. Det fordrer at E6 legges i tunnel under bakken og at det legges bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtrafikk gjennom området. På Sluppen knyttes byen sammen, både mot sør og nord, øst og vest og med gjennomfartsvegen E6. En avklaring av fremtidig løsning for mobilitet i og gjennom Sluppen er avgjørende for at utviklingspotensialet kan realiseres, for å fremme verdiskaping og bidra til å omstille Trondheim til et nullutslippssamfunn.

Vedtatt plan finner du på Trondheim kommunes nettside.

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Vedtatte planer