Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Se hvordan Sluppen kan bli i framtida

Del denne artikkelen
Forslaget "Sløyfen & ringen" viser nytt knutepunkt og parkdrag på Sluppen. Illustrasjon: Rambøll AS, SAAHA AS og Agraff arkitektur

Forslaget "Sløyfen & ringen" viser nytt knutepunkt og parkdrag på Sluppen. Illustrasjon: Rambøll AS, SAAHA AS og Agraff arkitektur

Tre tverrfaglige team har utarbeidet hver sin mulighetsstudie for hvordan Sluppen kan utvikles i år 2050. Nå kan du se framtidsvisjonene i Bytorget og i denne artikkelen.

Tekst
Grete Kristin Hennissen

I bytorget hos Trondheim kommune i Erling Skakkes gate står det nå utstilt tre ulike framtidsvisjoner for Sluppen, som en miljøvennlig bydel for kunnskap og mennesker. 

Ideene er utarbeidet av tre team som et parallelloppdrag på vegne av Trondheim kommune, Statens vegvesen, Miljøpakken, Sør-Trøndelag fylkeskommune og R. Kjeldsberg AS.  

Det var en forutsetning for alle tre forslagene at omkjøringsvegen er lagt under bakken. En kulvert for gjennomfartstrafikken vil gjøre det mulig å lage en bydel mer tilpasset mennesker, enn slik det er på Sluppen i dag. Nå dominerer trafikk, asfalt og  utflytende arealer mellom grøntområdene langs Nidelva og i Smidalen.  

I bildekarusellen under ser du de tre ulike visjonene for Sluppen i år 2050.

 • Sloopen. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Norsam as

  Sloopen. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Norsam as

 • Sløyfen og ringen. Illustrasjon: Rambøll AS, SAAHA AS og Agraff arkitektur

  Sløyfen og ringen. Illustrasjon: Rambøll AS, SAAHA AS og Agraff arkitektur

 • Lunsj i det grønne. Illustrasjon: Link Arkitektur, Mulitconsult og Analyse&Strategi

  Lunsj i det grønne. Illustrasjon: Link Arkitektur, Mulitconsult og Analyse&Strategi

Sluppen: En bydel i kunnskapsaksen

Norges største universitet skal samles rundt Gløshaugen og Elgeseter, og det er et stort potensiale i å utvikle en bydel som kan støtte og forsterke kunnskapsmiljøet i byen.

Sluppen har allerede flere gründer-bedrifter med utspring fra forskningsmiljøet rundt NTNU. Mulighetsstudien skulle undersøke hvordan Sluppen kan bli et attraktivt etableringsområde for kunnskapsbedrifter og  forsterke det eksisterende innovasjonsmiljøet i byen.

I bildekarusellen under ser du forslaget «Sloopen» av Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Norsam as.

 • Kollektivtrafikken prioriteres høyt i Holtermannsvegen, og biltrafikk til sentrum tvinges via Nordre avlastningsveg.

  Kollektivtrafikken prioriteres høyt i Holtermannsvegen, og biltrafikk til sentrum tvinges via Nordre avlastningsveg.

 • Knutepunkt i en Teknopark. Forslaget viser et knutepunkt i en stor teknologipark med innovasjonssenter og eksperimentering i offentlig rom.

  Knutepunkt i en Teknopark. Forslaget viser et knutepunkt i en stor teknologipark med innovasjonssenter og eksperimentering i offentlig rom.

 • Vegnettet foreslås lagt om slik at de indre bydelene er fri for gjennomfartstrafikk.

  Vegnettet foreslås lagt om slik at de indre bydelene er fri for gjennomfartstrafikk.

 • Med bare busser på bakkeplan er det lett for syklister og gående å krysse Holtermanns veg. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Norsam as

  Med bare busser på bakkeplan er det lett for syklister og gående å krysse Holtermanns veg. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Norsam as

Knutepunkt for metrobuss

I 2019 starter byens nye kollektivsystem, og to linjer for metrobussen går langs Sluppen. Men i dag mangler bydelen gode holdeplasser nært arbeidsplassene. Mulighetsstudiene skulle vise hvordan et godt knutepunkt for kollektivtrafikk kan løses på sikt, med mer vekt på framkommelighet for gående og syklende. De tre teamene ble bedt om å utforske ulike løsninger.

– Dette gir oss et enda bredere beslutningsgrunnlag for når man skal jobbe videre med Sluppen, sier byplanlegger  Anne Torres Mollan, som er koordinator for mulighetsstudie Sluppen 2050

Det ene teamet har laget et sentralt knutepunkt langs Holtermanns veg, hvor både bussruter nord-sør, og øst-vest bruker samme stasjon. Det andre teamet har vist en løsning hvor det blir omstigning mellom busslinjene via et urbant parkdrag. Det tredje teamet ble bedt om å undersøke hvordan et knutepunkt midt på Sluppen kan knytte bydelen sammen, med en kortere kulvert for Omkjøringsvegen.

I bildekarusellen under ser du forslaget Lunsj i det grønne av Link Arkitektur, Multiconsult og Analyse&Strategi.

 • Næringsarealer langs Holtermanns veg og knutepunkt i sentrum, med boligområder mot Nidarvoll, Smidalen og Nidelva.

  Næringsarealer langs Holtermanns veg og knutepunkt i sentrum, med boligområder mot Nidarvoll, Smidalen og Nidelva.

 • Bifasiale solcellepaneler som støyskjerm på Kroppanbrua.

  Bifasiale solcellepaneler som støyskjerm på Kroppanbrua.

 • Knutepunktet for MetroBuss er plassert midt i bydelen. Buss, gange og sykkel er separert fra øvrig vegnett.

  Knutepunktet for MetroBuss er plassert midt i bydelen. Buss, gange og sykkel er separert fra øvrig vegnett.

 • En bred park med åpen Fredlybekk, hvor du kan ha lunsj i det grønne.

  En bred park med åpen Fredlybekk, hvor du kan ha lunsj i det grønne.

En klimanøytral bydel

En del av oppgaven var å at Sluppen skulle utvikles som en klimanøytral bydel. Da er det er ikke nok å bygge gode enkeltbygg.

Teamene har lansert mulige energikonsept og beregnet behov for solceller. Et forslag er transparente støyskjermer på Kroppanbrua med solceller,  for å gi et tydelig signal om Trondheim som miljø og teknologiby når man ankommer fra sør.

Det har også kommet forslag  nye boligkonsepter, hvor det legges vekt på kollektive løsninger for boliger og hager. Å knytte seg på grøntområdene er vist som nøkkelen både til gode boligområder og som potensial for innovative, grønne teknologibedrifter.

Bildekarusellen under viser forslaget «Sløyfen & ringen» av Rambøll AS, SAAHA AS og Agraff arkitektur.

 • En grønn park-sløyfe, med lokaltrafikk og busstrafikk i en ring i bydelen. E6 ligger i kulvert.

  En grønn park-sløyfe, med lokaltrafikk og busstrafikk i en ring i bydelen. E6 ligger i kulvert.

 • Teamet vektla forsterkning av dagens grønnstrukturen, for å finne Sluppens nye identitet.

  Teamet vektla forsterkning av dagens grønnstrukturen, for å finne Sluppens nye identitet.

 • En urban park gjør det lettere å gå til jobb, skole, til en annen buss eller hjem.

  En urban park gjør det lettere å gå til jobb, skole, til en annen buss eller hjem.

 • Skoler og idrettsfunksjoner kan også legges langs park-sløyfa

  Skoler og idrettsfunksjoner kan også legges langs park-sløyfa

Veien videre

Det skal ikke kåres en vinner mellom de tre alternativene. En gruppe fra Trondheim kommune, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og R. Kjeldsberg AS evaluerer nå mulighetsstudiene. Gruppa skal komme med felles anbefalinger på hva som bør gjøres videre, og anbefalingene skal legges frem for politikerne i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Mulighetstudiene viser at det er ligger store arealreserver for bedrifter, boliger og grønnstruktur nært på sentrum og metrobuss-traseene, dersom man ønsker å satse.

Evalueringen av mulighetstudiene blir også et innspill til byutredningen som gjennomføres nå. Byutredningen skal se på hvilke tiltak som må til, dersom Trondheim skal unngå vekst på personbiltrafikk, som er den viktigste forutsetningen i Bymiljøavtalen som Trondheim kommune har inngått med Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten.

Store endringer på veganleggene er kostbart, så det er viktig at både kunnskapsbyen og kunnskapsnasjonen ser seg tjent med å gjøre disse investeringene. Dette må undersøkes og utredes godt før man kan gå videre.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?