Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bymeninger

Fire på jordet om bynært landbruk

Del denne artikkelen
Fra Lerflaten gård

Valgte gården på fulltid: I 2020 sa Gro Helene Lerflaten opp fast jobb for å satse for fullt på gårdsdrifta.

Vi har møtt bønder på fire gårdsbruk i Trondheim. Her deler de sine tanker og erfaringer om bynært landbruk.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Privat

Da Gro Helene Lerflaten (32) tok over driften på Lerflaten i 2016, ble hun den femte generasjonen i sin slekt på gården.

Gro Helene Lerflaten

Gro Helene Lerflaten

En gård som i sin tid var en husmannsplass under Leira gods. 32-åringen er utdannet jurist, men har lagt jusbøkene på hylla og driver i dag allsidig gårdsdrift sammen med mannen sin Thomas Mandal Nilsen og de to døtrene. Familien dyrker grønnsaker og potet, har grå trøndersau, ullgriser og høns.

Store planer for fremtiden

 – Vi skal investere mye i gården i det kommende året og har store planer for framtiden, forteller Gro Helene. De selger lokal mat og opplevelser til nærområdet, men nøyer seg ikke med det:  På låven har de innredet et stort selskapslokale som leies ut til kulturarrangementer og private tilstelninger. I tillegg driver de utleie av glampingtelt, altså luksuriøse campingtelt med hotellstandard, til overnattingsgjester. 

Sa opp jobb for gården

I 2020 sa Gro Helene opp fast jobb for å satse for fullt på gårdsdrifta. Hun angrer ikke på det, selv om det ble et tøft år for selskapsvirksomheten på gården da pandemien ble et faktum. Bonden synes det er utrolig gøy å drive med bynært landbruk, både fordi det føles meningsfullt å bidra til matproduksjon, og fordi de kan være med på å skape en viktig møteplass for byens befolkning. 

– Jeg tror framtiden for bynære gårder som oss er et allsidig og variert landbruk med tett kobling mellom kultur, mattradisjon og opplevelser, sier hun. 

Andelsbruket på Reppe

Lars Olav Stavnes (35) er heltidsbonde på Reppe Søndre på Ranheim, som fem generasjoner har vært før ham. Situasjonen er imidlertid en annen enn generasjonene som gikk foran, og det tar Lars Olav konsekvensen av.

Lars Olav Stavnes i åkeren

Lars Olav Stavnes

Han anser seg som heldig, siden han er bonde og matprodusent i en tid hvor oppmerksomhet rundt miljøvennlig matproduksjon er større enn på mange år. Lars Olav ser mulighetene i bynært landbruk. 

– Vi kan ikke la være å produsere mat på grunn av alle menneskene rundt oss, vi må produsere mat for og sammen med dem, sier han, og har startet med andelslandbruk.

Lars Olav og kona Marie bor på gården sammen med de tre guttene Sigurd (6), Sverre (4) og Johan (1,5). De har noen høner som tripper på tunet, og Lars Olavs mor Ingrid er fortsatt  aktivt med i gårdsdrifta. Hun deltar i husdyrproduksjonen med frilandsgris og grå trøndersau. På sine 265 dekar fulldyrka mark prøver familien å få til en allsidig produksjon, med både korn, erter og grønnsaker – 40 sorter hver sesong. Grønnsakene produserer de i samarbeid med organisasjonene Reppe Andelslandbruk og Dype Røtter.

50 andelshavere

I andelslandbruket får 50 andelshavere hver sin del av den totale avlingen. Dype Røtter har en avtale med introduksjonsprogrammet til Trondheim kommune og bruker grønnsaksdyrkingen som en arena for integreringsarbeid. Grønnsakene blir solgt gjennom Reko-ringen og direkte på gården. Reppe Søndre har også vanlig kornproduksjon (bygg, havre, hvete) og gamle kornsorter som er dyrket etter økologiske prinsipper (spelthvete, svedjerug, og landsorter av havre og bygg).

Smie for selskap

Det er et mål for Lars Olav at mest mulig  av produksjon skal bli mat direkte til forbrukere. Han har investert i et kornanlegg for å ta råvaren helt frem til mel og kornprodukter i pose. En låve er bygd om til minilager og gårdssmia er modernisert og bygd om til selskapslokale. Skulle det bli noe tid til overs, tar bonden på Reppe Søndre på seg små oppdrag med trefelling.

Heldtidsbonden på Leinstrand

Einar Hjellen (63) er heltidsbonde på gården Hjellen Nordre på Leinstrand. Han dyrker all den jorda han har, og synes det er viktig å få så mye ut av den som mulig. Einar er klar på at det dyrkes for lite mat i Norge, og mener det er viktig at all dyrkajord tas vare på, slik at den kan brukes av senere generasjoner.

Einar Hjellen ved korntørka

Einar Hjellen

Hovednæringa er korndyrking, og Einar leverer såkorn av bygg og havre til Felleskjøpet, som stiller strenge krav til kvaliteten på kornet. Han og kona bor i våningshuset. To kårhus på gården leies ut – det ene til datteren med familie. Einar driver selv skogen. Hjellen Nordre har 425 dekar dyrkamark og 440 dekar produktiv skog. Etter at melkeproduksjonen ble avviklet for over 30 år siden har Hjellen Nordre vært en gård uten husdyr.

Bonden på Være

Christian Støre (47) er heltidsbonde på Øvre Være på Ranheim hvor han bor sammen med kona, datteren og stedatteren. I tillegg bor foreldrene hans på gården. Gården har kyr i fjøset og et par katter. På Øvre Være driver de melkeproduksjon, dyrker bygg samt gras til kufôr.

Bonde med kalv

Christian Støre

– Vi har kontrakt med Felleskjøpet på å dyrke såkorn, så det kornet som dyrkes her blir kontrollert ekstra nøye med tanke på innblanding av andre arter som for eksempel floghavre, sier Christian. Som attåtnæring driver bonden en del med leiekjøring. Han brøyter snø om vinteren, og slår og raker gras i sommerhalvåret. Gården er på ca 288 dekar dyrkamark. Og Christian leier en god del jord i tillegg.

Har du lest disse sakene?