Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Tester nye løsninger på bylaben

Del denne artikkelen
Bøker & bylab Elgeseter

Lys i vintermørket: Bøker og bylab holder til i krysset Elgeseter gate/ Professor Brochs gate, og er et møtested der alle ønskes varmt velkommen. Foto: Guro Kulset Merakerås

Bøker & bylab Elgeseter vil skape engasjement og samhold i bydelen og ønsker alle velkommen inn i varmen.

Tekst
Guro Kulset Merakerås

– Elgeseter står foran en revolusjon. Om noen år er opp mot 40 000 studenter samlet på Gløshaugen, og mange av dem vil bo og leve i området. Samtidig skal vi ivareta de som bor og jobber her fra før. Bydelen trenger nye møtesteder der ulike grupper kan bli kjent, og nå tester vi ut denne løsningen, sier Berit Skillingsaas Nygård.

Hanna Malene Lindberg og Berit Nygård

Bak-kvinner: Det ble et spesielt første driftsår, men Hanne Malene Lindberg og Berit Skillingsaas Nygård, har begge god tro på at Bøker & bylab Elgeseter vil bli godt besøkt når samfunnet normaliserer seg.

Vi sitter på «Bøker & bylab» i Miljøbygget i Professor Brochs gate og snakker med Berit og med Hanna Malene Lindberg fra henholdsvis Bærekraftsenteret og Trondheim folkebibliotek. Det som kanskje best kan beskrives som en alternativ bibliotekavdeling, åpnet noen måneder Norge ble koronastengt i mars 2020. Tilbudet ble etablert som del av arbeidet med innovasjonsdistrikt Elgeseter og studiebyutvikling.

Åpent for alle

– Her på Elgeseter er det mange samlingssteder som forutsetter en form for tilhørighet i et bestemt miljø. Du går ikke inn på Teknobyen, Handelshøyskolen, Universitetet eller Samfunnet uten å ha noe der å gjøre, påpeker Hanna Malene Lindberg, som har hatt ansvar for program og praktisk drift på Bøker & bylab dette første året. Hun har fått mange besøkende inn døra som har spurt om det virkelig er sånn at de bare kan komme inn her. Svaret er ja. Hit kan du komme, enten det er for å treffe andre, sette deg ned med en bok, eller «bare henge». Eller du kan bruke stedet hvis en gruppe du er medlem av trenger et møterom. Kanskje ønsker du å delta på en workshop eller et foredrag som holdes her? Eller kanskje mangler du lokaler til noe du selv vil dra i gang? Flere borettslag har holdt samlinger her, mulighetene er mange.

Mathilde synes lokalene er inspirerende

Liker atmosfæren: NTNU-student Mathilde Lilleeng synes lokalene er inspirerende og ser for seg at bylaben er et godt sted for å arrangere møter og workshops.

– Ta kontakt, oppfordrer Hanna Malene, som ser at stedet på mange måter kan fylle funksjonen til et bydelshus. Mailadressen til Bøker & bylab er bylab.elgeseter@gmail.com.

– Inspirerende lokale

Foruten at Trondheim folkebibliotek og Bærekraftsenteret har aktiviteter her, er store deler av dagen fylt opp med samskapingsaktiviteter og møter mellom kommunen, NTNU og Sit. Studentene er viktige aktører i dette prosjektet, både som skapere og som brukere.

Loungen i Bøker & bylab

Lounge: Du kan velge mellom møterom, langbord, båser eller loungen hvis du vil tilbringe tid på bylaben. Foto: Guro Kulset Merakerås

Mellom bokhyller og langbord – interiøret er forresten tegnet og snekret av arkitektstudenter – møter vi NTNU-student Mathilde Lilleeng. Bak munnbindet og den lyse luggen tenkes det så det knaker. Et studieprosjekt om hav skal ta form, og kanskje kan det bli aktuelt med åpne foredrag om emnet. Da trenger hun og medstudentene et sted å være, et sted å samle folk. Bylaben kan være akkurat det rette.

– Jeg liker atmosfæren her, det er et inspirerende lokale på en helt annen måte enn vanlige konferansesaler, sier hun, og ser for seg både møter og workshops med god stemning. Og så er det denne store bonusen, som vi ikke har nevnt ennå: Du kan forsyne deg av gratis bøker fra bibliotekets lager med kasserte bøker.

– Det er bærekraft i praksis da, at disse bøkene kan få et nytt liv, sier Mathilde, og tar ei bok ut av hylla. – Konseptet får 10 av 10 poeng fra meg!

Terskelløst tilbud

Ja, det er både materiell bærekraft og sosial bærekraft i et prosjekt som dette, sier Berit Skillingsaas Nygård, som etter et langt liv i biblioteket har lært noe om betydningen av lavterskeltilbud. Hun pleier å si at biblioteket er helt terskelløst. Folk flyter inn og ut – alle slags folk. Noen har et konkret ærend og drar kjapt inn og kjapt ut, andre ønsker å være et sted der de er i nærheten av andre mennesker for å føle seg mindre alene. De tilbringer mye tid på biblioteket, og da gjerne på bydelsbiblioteket sitt.

– Vi trenger møteplasser i de enkelte bydelene. Du greier ikke å forholde deg til en hel by, det blir for stort. Det er i bydelene og nabolagene det oppstår tilhørighet og samhold, men da trenger folk et fysisk møtested. Når vi nå skal prøve ut hvordan ulike tilbud og løsninger kan fungere her på Elgeseter, er dette et spennende sted å starte, sier Berit.
Etableringen av Bylab og Bøker ble finansiert gjennom innovasjonsmidler fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og biblioteket, kommunaldirektørens fagstab, Bærekraftsenteret og andre gode krefter står sammen om driften. Du kan altså ikke låne bøker her, du får dem. Til odel og eie. Begrepet byttebibliotek er blitt brukt, men egentlig er det litt misvisende, påpeker Berit. Du trenger ikke bytte inn noe, men kan bare ta de bøkene du vil ha.

Les mer i saken om Gratis bøker på Elgeseter

Møtested på Elgeseter

Møtested: Det er viktig å ha åpne fysiske møtesteder der det går an å slå av en prat og utveksle ideer. Målet med bylaben er å skape en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping. Foto: Guro Kulset Merakerås

Ønsker innspill til byutvikling

Et moderne bibliotek er mye enn utlån av bøker, og Bylaben byr på mye av det andre innholdet. Det er en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping, og skal være en møteplass hvor det både er mulig å få innblikk i byutviklingsarbeidet i bydelen. Møter og ulike arrangementer skal gjøre det enklere å påvirke utviklinga gjennom å komme med innspill. Målet er økt engasjement blant beboere på Elgeseter, og et økt eierskap til planprosesser i samfunns- og byutviklinga.

– Selv om vi har vært her i litt over et år, er det mange som lurer på hva dette er, forteller Hanne Malene.

– Er vi en bokhandel? Et bibliotek? En «bylab», hva er det for noe hipt og kult? Hvem er vi her for? Vel, svaret er at absolutt alle er velkommen inn her. Det er sted å henge, å jobbe, å treffe andre mennesker, et sted for å unngå ensomheten. Et sted du kan få lære om hva som skjer på Elgeseter, og et sted du kan påvirke det som skjer. Og så kan du altså forsyne deg av bøkene våre, aldeles gratis, smiler Hanne Malene.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?