Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Er du sikker på isen?

Del denne artikkelen
Bård Solem og Blyberget frileik sjekker isen på Theisendammen

Sjekker istykkelsen: - Vår grense er 15 cm stålis for å brøyte opp baner og invitere til felles aktivitet, forteller talsperson Bård S. Solem i Blyberget frileik som er en frivillig organisasjon med ildsjeler som skaper skøyteaktivitet på flere dammer. (Foto: Ingunn Grøtte)

Vi kan aldri si at isen på et vann er trygg. Isen kan variere fra dag til dag – og fra sted til sted på samme vann.

Tekst
Ingunn Grøtte

– Selv om vi sjekker istykkelsen noen steder, må en være ekstra oppmerksom. Der det er bevegelse i vannet vil isen være tynnere enn der vannet står stille. En må derfor være ekstra oppmerksom der bekker renner inn i dammen, der vannet renner ut og i trange og grunne partier. Her på Theisendammen må en for eksempel være ekstra obs på innløpet ved Ilabekken og overløpet ved demningen. I tillegg kan det være svakere is inne ved land der det er vegetasjon, under brygga og ved de to små bekkene som kommer fra golfbanen. I år er det også observert åpne partier ved beverhytta innunder Blyberget. Denne hytta har ikke vært i bruk på mange år.

Overløp Theisendammen

Forsiktig ved overløpet: Der det er bevegelse i vannet vil isen være tynnere enn der vannet står stille. En må derfor for eksempel være ekstra oppmerksom ved demningen og overløpet på Theisendammen. (Foto: Ingunn Grøtte)

På eget ansvar

Etter store nedbørsmengder kan det oppstå såkalte «slukhull» i isen der vannet presses opp og ned gjennom isen. Disse kan bli skjult under snøen og bli store nok til å falle nedi. Og vårisen er skummel – da går isen i oppløsning selv om den er tykk.

Bård S. Solem er talsperson for Blyberget frileik og gleder seg stort over at så mange har funnet fram skøytene i vinter. For han er det likevel viktig å presisere at all ferdsel på naturis foregår på eget ansvar.
– Selv om det nå er 40 cm stålis på store deler av dammen og vi bruker tunge kjøretøy til å brøyte skøytebaner, så er det fremdeles steder hvor isen ikke er helt trygg.

Det finnes ikke trygg is –

men det er fullt mulig å ferdes trygt på isen.

Ispigger bør være obligatorisk

– Brøyting av isen er en ting, men vi er avhengig av nitidig kontroll av isen under innfrysing for å være sikker på at den er solid nok. Vi har en nedre grense på 15 cm stålis for å brøyte opp baner og invitere til felles aktivitet. Myndighetenes anbefalte grense for skøyteaktivitet er 10 cm, men hvis mange står sammen, er 15 cm et tryggere valg. Vi har gjerne 10-20 borrepunkter for å kartlegge isen og kunne fortelle om tykkelsen på isen til publikum. Men all ferdsel på naturis er den enkeltes ansvar. Kle deg godt! Ett eller to lag med ull innerst gjør at man holder varmen mye bedre om man skulle falle i vannet. Sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline anbefaler vi til alle. I tillegg bør de som går på tur på ukjent is også ha isstav for å sjekke tykkelse, og ryggsekk med oppdrift og tørre klær.

Solem sammenligner gjerne ispiggene med sikkerhetsbeltet i bilen. De bør være obligatorisk for alle som ferdes på isen. 

Mer utstyr nødvendig på ukjente vann

– Det er selvsagt forskjell på å ferdes på våre oppkjørte baner og å ferdes på ukjente vann i marka. Unger kan ikke ha med seg alt av sikkerhetsutstyr, men tenk gjerne på at de har klær som gir litt oppdrift om uhellet skulle være ute. Pass også på at ungene ikke ferdes der isen er mer usikker. 

– Er du på turskøyter på ukjente vann, er også isstaver og sekken med tørre klær obligatorisk. Klærne må ligge i en vanntett pakkepose i en bestemt rekkefølge. Sekken fungerer som et flyteelement i tillegg til at du har tørre klær hvis du faller i vannet. Må du skifte, starter du alltid skiftet øverst på kroppen. Ellers blir klærne bløte på nytt. Har du alt av sikkerhetsutstyr og tørre klær, er det ikke så farlig å plumpe i vannet. Da kan du faktisk fortsette turen etter at du har skiftet!  

Aktivitet på Theisendammen

Skøyteglede: I vinter har det vært stor aktivitet på både Kyvatnet, Haukvatnet og som på bildet på Theisendammen. I romjula og nyttårshelga var det mellom tusen og to tusen mennesker innom skøytebanene hver eneste dag. (Foto: Bård S. Solem)

Lav terskel for å delta

Blyberget frileik har i vinter preparert isen både på Theisendammen, Kyvatnet og Haukvatnet slik at det er omtrent 40.000 m2 skøytebaner. De får noe økonomisk støtte, men det legges ned mange dugnadstimer og de får mye skryt for innsatsen som legges ned. 

Det er mye folk på isen både hverdag og helg; barnehager og skoleklasser på dagtid, ungdom og familier på ettermiddag og kveld. Behovet for å komme seg ut har vært ekstra stort det siste året.  

– I romjula og nyttårshelga var mellom tusen og to tusen personer innom skøytebanene hver eneste dag. Vi minner om smittereglene på våre facebooksider, og jeg har inntrykk av at dette følges. 

Nærmiljøtiltak

Barnehagebarn på Theisendammen

Islek: Isen er for alle, og på dagtid er det mange barnehager og skoleklasser som har utetid på Theisendammen. (Foto: Bård S. Solem)

Arbeidet med å legge til rette for skøyteleik på Theisendammen startet som et nærmiljøtiltak, men nå kommer det folk langveisfra.

– Spesielt når det er dårlig skiføre, er det lettvint og fint for folk å komme seg ut på isen. Det er nok å ta med seg skøytene og en termos med varm drikke! Her er både små unger og besteforeldre. Noen går runde på runde på kilometerbanen vår. Noen spiller hockey. Andre leker og danser kunstløp. Og alle er glad i vår populære iskarusell!

– Alt er gratis og her er det ingen generasjonskløfter. Terskelen er lav for å delta. Ambisjonsnivået senkes og ingen føler seg dum når de går på skøyter, for alle er litt ustødig.  

Isskolen og sikkerhetskurs

Før jul arrangerte Blyberget frileik og Stålisgruppa i Trondheim et digitalt sikkerhetskurs for turskøyting. Dette kurset er senere lagt tilgjengelig på nett. Kurset anbefales alle som er interessert i å lære mer om turskøyting.

Informasjon om hvordan du kan få mer glede av ulike aktiviteter på isen og hvordan du kan ferdes trygt, finnes også på Isskolen. Ånund Sigurd Kvambekk hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for Isskolen på varsom.no. 

– På nettsidene til isskolen får du god informasjon både om viktige forberedelser, sikkerhetsutstyr, istyper, redning og mange andre tips. 

Alle kan dele sine observasjoner

Kvambekk har også bidratt til en kortversjon av kurset til Den norske Turistforening. Her er de viktigste tipsene til hvordan du ferdes trygt på isen samlet. 

På NVEs sider finner du også et iskart. Her er det registrert observasjoner fra mange ulike personer som ferdes på og ved vann. 

– Ja, vi oppfordrer alle til å sende inn sine observasjoner her. Det er umulig å gi oppdatert informasjon om isforholdene på alle vann til enhver tid. Gjennom at alle deler det en vet, blir det til sammen god informasjon om mange vann.

  • SKØYTEBANER THEISENDAMMEN 2020_2021

    Kart over skøytebaner: I vinter har Blyberget frileik brøytet skøytebaner både på Theisendammen, Kyvatnet og Haukvatnet. Til sammen tilbyr de i januar 2021 omtrent 40.000 m2 med preparerte skøytebaner. (Alle kart fra Blyberget frileik)

  • SKØYTEBANER HAUKVATNET 2020_2021

    Kart over skøytebaner: I vinter har Blyberget frileik brøytet skøytebaner både på Theisendammen, Kyvatnet og Haukvatnet. Til sammen tilbyr de i januar 2021 omtrent 40.000 m2 med preparerte skøytebaner. (Alle kart fra Blyberget frileik)

  • SKØYTEBANER KYVATNET 2020_2021

    Kart over skøytebaner: I vinter har Blyberget frileik brøytet skøytebaner både på Theisendammen, Kyvatnet og Haukvatnet. Til sammen tilbyr de i januar 2021 omtrent 40.000 m2 med preparerte skøytebaner. (Alle kart fra Blyberget frileik)

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?