Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Elgeseter er en eldre bydel hvor de store kunnskaps- og forskningsmiljøene holder til. I framtiden vil studenter, kunnskap og innovasjon i enda større grad sette sitt preg på bydelen.

Elgeseter-området er byens tyngdepunkt for kunnskap, forskning og innovasjon. Her finner vi allerede tungvektere som NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. 10-15 000 flere studenter og ansatte skal i løpet av de kommende ti årene finne sitt daglige virke i bydelen. Mange aktører har fått opp øynene for bydelen og har spennende planer i området. Frem mot 2029 skal NTNUs fagmiljøer samles til et bynært campus, og det er ikke uten grunn at valget falt på Elgeseter. Elgeseter gates nye utforming vil stå som en fysisk manifestasjon av hamskiftet bydelen gjennomgår. Elgeseter blir et naturlig sentrum for forskning og innovasjon.

Ideer for Elgeseter

Last inn flere

IDÉBANK

Noe du savner i nabolaget ditt? Klikk på kartet og legg inn forslag.

Møtepunkt