Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Skal løfte hverandre – og Elgeseter – til nye høyder

Del denne artikkelen
Hesthagen blir inngang til NTNU

Legger planer: Anne Reinton (t.v) og Randi Glørstad håper at et fremtidig innovasjonssenter vil ligge på denne tomta i Hesthagen. Senteret skal blant annet tjene som en inngangsport til NTNUs ulike miljøer. Foto: Guro Kulset Merakerås

– Jeg vil påstå at dette blir, eller er, Norges mest betydningsfulle bydel, sier Anne Reinton. Her skal kunnskap, næring og byutvikling kobles sammen på en måte som gjør at én pluss én blir mer enn to.

Tekst
Guro Kulset Merakerås

Vi har allerede verdensledende forskningsmiljøer i denne delen av byen. Den huser både St. Olavs hospital, Sintef, NTNU, Teknobyen og Siemens. Området kunne blitt utviklet som en forskningspark, men Innovasjonsdistrikt Elgeseter vil ikke dit.

I dette prosjektet er det en helhetstanke som gjelder. Området skal ikke være forbeholdt

forskning og næring. Det skal også omfavne beboere og brukere av en bydel som lever både i og etter arbeidstid.

Ny status

– Vi håper at alle som har tilknytning til Elgeseter, vil føle stolthet over det som skjer i forbindelse med at NTNU samles her, sier Reinton. Hun tror hele bydelen vil få en annen status når den blir kjent som kjernen i et kraftsenter for nyskapning. Det er her vi skaper verdiene som skal erstatte oljen.

Anne Reinton, prosjektleder for Innovasjonsdistrikt i Trondheim

Prosjektleder: Anne Reinton er seniorrådgiver i kommunedirektørens fagstab og prosjektleder for Innovasjonsdistrikt Elgeseter. Foto: Guro Kulset Merakerås

– Trondheim har en nasjonal posisjon innen teknologidrevet innovasjon i mange bransjer. Vi skal ikke begrense oss til å tenke nasjonalt. Vi har verdensledende miljø innen mange felt, blant annet innen bransjer som er sentrale for å lykkes med det grønne skiftet, påpeker Randi Glørstad. Hun er innleid fra konsulentselskapet Karabin for å lede arbeidet med å utvikle et innovasjonssenter. Det skal blant annet tjene som en inngangsport til NTNUs ulike miljø. Går det som Glørstad ønsker, blir innovasjonssenteret å finne i Hesthagen. Der er det i dag en parkeringsplass bak Adolf Øien-bygget som huser NTNU handelshøyskolen.

– Det er her vi må ligge. Nær aktørene vi skal jobbe for og med, sier hun.
Bli med på en tanke der vi ser innovasjonsdistriktet som et dansegulv, et sted der du kan se og bli sett og finne en partner eller ti. I dette bildet vil innovasjonssenteret være den som sørger for at det er musikk, servering og stemning som gjør at flere folk har lyst til å komme på dansegulvet. Som sender ut invitasjoner til fest og har et øye for hvem som bør presenteres for hverandre i løpet av kvelden.

Innovasjon

Innovasjonsbegrepet blir ofte forbundet med tekniske nyvinninger, men nyskapning handler ikke bare om teknologi. Det dreier seg også om bruk og kommersialisering av denne teknologien. Om mennesker som skal ta den i bruk og om å finne nye samarbeidsformer.

– I alt innovasjonsarbeid trengs det at noen ser andre perspektiver og stiller andre spørsmål. Da oppstår plutselig nye muligheter. Samlingen av NTNU på én campus skal gjøre det lettere for ulike fagfelt å samarbeide, men det skjer ikke av seg selv, sier Glørstad.  Folk trenger et sted å henvende seg, et sted hvor de kan få hjelp til å finne interessante samarbeidspartnere til ulike prosjekter. Utforming og innhold er fortsatt i støpeskjeen, men Glørstad tror innovasjonssenteret som et fysisk samlingssted er vesentlig. Når vi skal diskutere, være åpen for nye tanker, være kreativ og bygge tillit, da må vi møtes. Fysisk.

Randi Glørstad fra Karabin

Jobber for senter: Randi Glørstad leder arbeidet med å utvikle planer for et innovasjonssenter på Elgeseter. Hun er innleid fra konsulentselskapet Karabin. Foto: Guro Kulset Merakerås

– Dette skal ikke være en konkurrent til de eksisterende innovasjonsmiljøene i regionen. Det skal være et supplement og en samlende kraft, understreker Glørstad. Et innovasjonssenter skal være et sted som samler tråder og holder oversikt over alt det gode som finnes. Og det skal koble aktører slik at vi får mest mulig ut av Trondheims og regionens samlede potensial for nyskapning.

Løft fra begge sider

Fra et byutviklingsperspektiv er målet med Innovasjonsdistrikt Elgeseter å skape en bydel som er så attraktiv at snøballen ruller raskere.

– Se bare hva som skjedde på Solsiden i sin tid. Det har skjedd mye byutvikling på østsida. Nå er det sørsida sin tur. I 2030 vil det være en helt annen sentrumsfølelse på Elgeseter. Vi får da et større, sammenhengende sentrum der Midtbyen ikke er Trondheims bysentrum, men snarere kjernen i det, sier Anne Reinton.

Staten investerer 11,6 milliarder kroner i ny NTNU-campus. For ikke lenge siden ble 12 milliarder brukt på sykehusutbyggingen på Øya. Elgeseter ligger midt mellom disse to gigantprosjektene. Reinton og Glørstad tror alle som bor her vil merke et løft. Nye arbeidsplasser, restauranter og kafeer

– Det blir opp mot 40 000 studenter på området. Vi har diskusjonen om hyblifisering på Møllenberg friskt i minne og skal gjøre det vi kan for å ikke havne i den situasjonen, forsikrer Reinton. Hun mener Elgeseter og omliggende områder har helt spesielle muligheter. Hvis samarbeidet mellom kunnskapssektoren, næringslivet og byutvikling lykkes, vil det både skape nye arbeidsplasser og tiltrekke seg etablerte bedrifter. Det vil i sin tur skape et kundegrunnlag for et bredere utvalg av kafeer og restauranter. Og det vil dessuten gjøre det mer attraktivt for studenter å bli værende i Trondheim etter studietida, som arbeidstakere i byens næringsliv og forsknings- og undervisningsmiljø.

– Vi må på sikt legge til rette for dette gjennom å gjøre bydelen mer attraktiv for familier, og vi er i gang med å sikre oss tomt for fremtidig skoleutbygging, sier Reinton.

Ikke avgrenset til bydelen Elgeseter

Innovasjon og langsiktig byplanlegging er lite håndfast for folk flest. I Innovasjonsdistrikt Elgeseter vil nok også den vanlige borger kunne merke at det klekkes ut nye ideer og testes ut nye løsninger.

– Se for eksempel på de førerløse bussene på Øya, sier Reinton. Hun understreker at Innovasjonsdistrikt Elgeseter strekker seg over et større område enn det vi vanligvis tenker på som Elgeseter. Gløshaugen, Øya og deler av Kalvskinnet må med, og dette gjenspeiles i navnediskusjonen som pågår. Innovasjon Elgeseter er som en arbeidstittel å regne.

– Vi vil ta en internasjonal markedsposisjon og trenger nok et annet navn. Vi jobber med saken, sier Reinton, som har oppdaget at svært mange tenker utelukkende på Elgeseter gate når hun nevner Elgeseter. Men det er jo så mye mer her.

Oppgaven fremover blir å synliggjøre det som finnes, videreutvikle det og gjøre det tilgjengelig for byens befolkning.

Anne Reinton håper folk vil engasjere seg i utviklingen av Innovasjonsdistrikt Elgeseter, og oppfordrer til å følge Bøker & bylab på sosiale medier. Der ligger det for eksempel en invitasjon til åpent (digitalt) møte om utbygginga på Grensen og i Hesthagen som holdes 10. februar.

– Alle er invitert til å delta der. Og så gleder vi oss veldig til Bøker & bylab kan åpne igjen for fullt som treffsted og samskapingslokale på Elgeseter, sier Anne Reinton.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?