Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Fiskeslo på tanken Trondheim – Oslo

Del denne artikkelen
Sjåfør foran lastebil

Fossilfri tungtransport på vei:Langtransportsjåfør Roger Larsen i Gas-Trans Hemne As, kjører for Gasum - gasselskapet som skal drifte den nye fyllestasjonen på Tillermyra. Han ser fram til åpningen i sommer. Foto: Knut Okkenhaug

Til sommeren kan Roger Larsen kjøre tankbilen sin Trondheim-Oslo uten å tenke på begrensinger i rekkevidde. I juli åpner nemlig den første kommersielle fyllestasjonen for flytende biogass nord for Gardermoen.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

I løpet av høsten åpnes en fyllestasjon for biogass i Trondheim. Etableringen gjør det mulig å kjøre fossilfri langtransport mellom Oslo og Trondheim.

Langtransportsjåfør Roger Larsen i Gas-Trans Hemne As, kjører for Gasum – gasselskapet som skal drifte den nye fyllestasjonen på Tillermyra.

– En slik fyllestasjon vil bidra til at tungtrafikken i Trøndelag kommer seg over på miljøvennlig drivstoff. Biogass er dessuten laget av avfall – så dette gir dobbel gevinst, sier Roger Larsen.

sjåfør ved biogassbil

Biogass i tankene: Lastebilsjåfør Roger Larsen kjører med biogass på tanken, produsert på Biokraft Skogn av blant annet fiskeavfall. Fra i sommer vil anleggsplassen Roger Larsen står parkert på, lokalisert ved Coops hovedlager på Tillermyra, være en kommersiell fyllestasjon for biogass. Foto: Knut Okkenhaug

Biogass-stasjonen er et samarbeid mellom Gasum og Coop. Stasjonen skal stå klar til bruk i juli på Tillermyra.  

Miljøvennlig tur -retur

Forretningsutvikler i Gasum, Jogeir Munkeby mener næringslivet i Trøndelag nå får en etterlengtet mulighet til å redusere klimautslippene fra transport.

portrett Jogeir Munkeby

Avfall blir miljøvennlig drivstoff: Jogeir Munkeby, forretningsutvikler i Gasum jobber med etableringen av den nye fyllestasjonen på Tiller.

– Dette åpner for tur-retur transport fra Østlandet til Trondheim på fossilfritt drivstoff. Vi er veldig fornøyd med at Coop Norge har lagt til rette for etablering av fyllestasjonen, sier Jogeir Munkeby. 

Ser til Trondheim

Stasjonen på Tiller blir gass-selskapets andre etablering av fyllestasjon for flytende biogass i Norge. 

– Trondheim ble valgt som første etablering utenfor Oslo for å kunne tilby Biogass til tungtransport-markedet mellom Oslo og Trondheim. I tillegg har Trondheim kommune ambisiøse klimamål. For å kunne kutte utslipp i transportsektoren er det viktig å legge til rette en kommersiell fyllestasjon for både komprimert og flytende biogass, sier Munkeby.

fyllestasjon for biogass

Slik blir fyllestasjonen: Det er en tilsvarende fyllestasjon som denne på Østlandet som nå skal bygges i Trondheim. Foto: Gasum

Gasum planlegger å bygge 3-4 fyllestasjoner til for flytende biogass i løpet av 2022. I tillegg har selskapet etablert over tyve fyllestasjoner for komprimert biogass på østlandsområdet.

 

Lokalt, kortreist råstoff

Biogassen som skal benyttes i Trondheim er lokalprodusert av Biokraft på Skogn, og er laget på industrielt avfall fra blant annet fiskeindustrien samt avfall fra Norske Skog på Skogn.

Biokraft, Skogn

Miljøvennlig gassprodusent: Biokrafts biogassfabrikk på Skogn, Foto: Kenneth Kvande

– Dette er en veldig god utnyttelse av disse ressursene, og vil være grønn sirkulærøkonomi i praksis, sier Munkeby. Personbiler vil også kunne fylle biogass på Tillermyra fra i høst, men i motsetning til Sverige og Finland, finnes det nesten ikke personbiler på biogass i Norge.

Markedet er i først rekke tung langtransport, fremholder Munkeby, men også varebiler og maxitaxi. – Langdistansebusser på flytende biogass kan også være et aktuelt marked.

Viktig for Coop

Coop er en av de største brukerne av transport i Norge med over 1200 butikker over hele landet og det er viktig for Coop å kunne redusere klimautslippene fra transport. 

For Coop er dette et viktig samarbeid, sier Tor Inge Hegvold, logistikkdirektør ved Coop Norge Trondheim.

karer foran gravemaskin

Tomt til disposisjon:Tor Inge Hegvold (t.h), direktør logistikk Region Midt i Coop. Her på tomta til fyllestasjonen sammen med Roger Tømmervold, ansvarlig for eiendom og internlogistikk i Coop Trondheim. Foto: Multifoto

Det skal være stor interesse for å benytte anlegget. Flere virksomheter har signalisert at dette gir helt nye muligheter for å få til en overgang til fossilfri transport.

 – Biogass er et veldig godt alternativ for å bidra til redusert klimabelastning fra Coops transport og vi ser fram til å få stasjonen på plass, sier Hegvold. 

– For Coops del gir dette en trygghet for at vi får utnyttet potensialet i investeringene vi gjør i biogass-biler. Når vi etterhvert kan fylle biogass både ved hovedlageret vårt på Gardermoen og på lageret i Trondheim, kan vi kjøre fossilfritt begge veier.

Raskt ekspedert av kommunen

Trondheim kommune har vært en viktig bidragsyter i prosessen. På bare tre uker ble utbyggingen godkjent. 

– Jeg vil berømme Trondheim kommune for svært rask og smidig saksbehandling, sier Jogeir Munkeby i Gasum. – Fra vi søkte om tillatelse til godkjenningen forelå tok det tre uker. Det gjør at vi kan komme raskt i gang med grunnarbeidene. Enova og deres støtteprogram for fossilfri transport har også bidratt til at anlegget nå blir realisert, sier Munkeby.

– Kommunen ser på dette som en viktig etablering, og det er fint å høre at vi oppleves som en positiv medspiller, sier klimarådgiver Silke van Dyken i Miljøenheten, Trondheim kommune.

Silke van Dyken

Klimarådgiver Silke van Dyken i Miljøenheten, Trondheim kommune.

– Når biogass-fyllestasjonen står klar til bruk vil det være en milepæl i arbeidet med å legge til rette for fossil- og utslippsfri tungtransport i vår del av landet. Også Trondheim kommune trenger fyllestasjonen for å kunne redusere utslipp fra egne kjøretøy, sier Silke van Dyken. 

Verdifull kunnskap

– Prosjektet til Gasum vil gi Enova verdifull kunnskap om nytte og utfordringer ved bruk av kjøretøy som går på biogass, ifølge arkedssjef transport i Enova, Gunnel Fottland.

– Anlegget vil spille godt sammen med vår støtte til seks biogass kjøretøy fra Tine som skal driftes fra Trondheim. Enova støtter fyllestasjoner i de tilfeller hvor drift av nye kjøretøy forutsetter bygging av ny fylle-infrastruktur, sier Gunnel Fottland.

Har du lest disse sakene?