Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Trondheims første gravemaskin på el

Del denne artikkelen
Kristian Søbstad og Tomas Eidsmo ved el gravemaskin

Endelig: Både Kristian Søbstad i Søbstad as og teknisk sjef Tomas Eidsmo i Trondheim kommune er godt fornøyd med at den første elektriske gravemaskina er i drift i Trondheim. Den passer godt i arbeidet med oppgradering av parkeringsplassen på Lillegårdsbakken. (Foto: Ingunn Grøtte)

Det er ikke bare biler og sykler som kan gå på elektrisitet. Nå er elkjøretøyene også på full fart inn i anleggsnæringen.

Tekst
Ingunn Grøtte

– Det er vi i Trondheim kommune veldig fornøyd med. Politikerne har svært ambisiøse mål for kommunen både på klima og miljø. Allerede i 2023 skal anleggsplassen våre være utslippsfrie. Det er en veldig høy ambisjon og det er det vi jobber mot. I dette arbeidet er elektriske gravemaskiner helt nødvendig, sier teknisk sjef Tomas Eidsmo i Kommunalteknikk.

Miljøkrav i konkurranser

Kommunen er en stor utbygger, og bruk av anleggsmaskiner og transport av materiell, tjenester og ansatte til og fra våre anleggsplasser, har i sum store klimagassutslipp. Kommunen stiller derfor miljøkrav i våre investeringsprosjekter.

Politikerne har svært ambisiøse mål for

Trondheim kommunen både på klima og miljø

– I alle konkurransene vi lyser ut framover, vil vi stille krav til elektriske anleggsmaskiner. Vi ser at vi i starten må være realistiske og starte i det små med en eller to maskiner. Etter hvert ønsker vi at hele anleggsparken blir elektrisk. I løpet av høsten kommer det flere konkurranser fra oss hvor vi vil belønne utslippsfrie anleggsmaskiner, forteller Eidsmo. Han er sikker på at de selskapene som er proaktive på miljø, kommer til å tjene på det fremover.

Lang leveringstid

Men overgangen til el skjer ikke over natta. Prisene på elektriske maskiner ligger langt over prisen på dieseldrevne, og det er lange leveringstider.

– Denne gravemaskinen ble bestilt i februar i 2020, så leveringstiden er lang. Vi får også gravemaskin nummer to i løpet av sommeren. Til sammen koster de to maskinene 9,2 millioner kroner. Det er tre ganger dyrere enn vanlige vanlige dieseldrevne maskiner. Heldigvis får vi nå støtte på halvparten av merkostnaden dekket av Enova, forteller Kristian Søbstad i Søbstad as.

Prisene  ligger langt over prisen på dieseldrevne

– og det er lange leveringstider

Entreprenøren mener at satsingen på utslippsfrie maskiner er viktig for å sikre arbeidsplassene i framtida. De ønsker å være aktive i det grønne skiftet.

Ønsker mobile batteribanker

– En stor fordel med en elektrisk gravemaskin er at det blir mindre støy, og de som er rundt slipper dieselosen. Det gjelder jo først og fremst de som jobber på anlegget, men også naboer til anleggsstedet.

En utfordring er å ha nok strøm tilgjengelig på anleggsplassen. Søbstad ser for seg at det blir aktuelt å bruke mobile batteribanker, og han håper at Enova går sammen med TrønderEnergi og kommunen om en satsing på dette området.
– Denne maskina går nå en hel arbeidsdag når den lades om natta, men vi er spent på å se hvordan ladebehovet blir til vinteren.

Søbstad ønsker å fortsette satsingen på miljøvennlig utstyr. Fra før har de en elektrisk hjullaster som ble brukt under arbeidet på Torvet.
– Vi har også varebiler som går på el og noe elektrisk håndutstyr. Nå har vi bestilt en kranbil som bruker vanlig drivstoff under kjøring, men selve krana går på strøm på byggeplassen. Vi vurderer også utslippsfrie lastebiler, men ønsker å se hvilke løsninger som kommer

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?