Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Hvem fortjener byggeskikkprisen 2021?

Del denne artikkelen
Østfasaden på Krambugata 2 har en knekk som viser hvordan gata historisk sett har sett ut.

Østfasaden på Krambugata 2 har en knekk som viser hvordan gata historisk sett har sett ut. interiørfoto.no

Nå trenger vi forslag til kandidater som fortjener heder og anerkjennelse. 

Tekst
Ellen Aga Kildal

Trondheim kommunes byggeskikkpris skal i 2021 deles ut for 16. gang. Nå kan du foreslå ditt favorittbygg.

Hvem fortjener en byggeskikkpris?

Det bygges mye nytt og flott i kommunen vår, både boliger, skoler, idrettshaller og parkanlegg. Noen av disse prosjektene har det lille ekstra. Slike prosjekt vil vi med byggeskikkprisen anerkjenne!

Prisen skal deles ut til et bygg, byrom eller anlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Trondheim. Det skal være et prosjekt som gjennom sin utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk. Samtidig som prosjektet viser at det også ivaretar Trondheims egenart, og er et prosjekt som er knyttet til folks dagligliv og bidrar til et godt nærmiljø. Prosjektet må ha blitt oppført i løpet av de fem siste årene for å kvalifisere til nominasjon.

Vinnere av byggeskikkprisen og hedrende omtale 2020

Gjennom 16 år har prisen gått til en rekke ulike prosjekt i Trondheim. Byggeskikkprisen for 2020 gikk til Krambugata 2, hvor arbeidskollektivet DIGS holder til. Bygget består av flotte kontorlokaler, en kafé og et spennende utstillingsareal for den historiske Klemenskirken som ligger godt under dagens gatenivå. Bygget er av tegl, og er et godt eksempel på at et moderne formspråk fungerer godt i Midtbyens historiske skala og uttrykk, skriver juryen i sin begrunnelse.

“Krambugata 2 er et formsterkt og moderne bygg med nærmest ikonisk uttrykk, som likevel fungerer godt i en historisk viktig kontekst.”

Begrunnelse for Byggeskikkprisen 2020
Krambugata 2 er flott og moderne bygg som likevel passer godt inn i Midtbyen

Krambugata 2 er flott og moderne bygg som likevel passer godt inn i Midtbyen. Bygget vant Byggeskikkprisen i 2020. Foto: interiørfoto.no

Boligene i Mellomila 55-57 av Odd Thommesen Arkitekter og med Agraff Arkitekter som ansvarlige for landskap, fikk hedrende omtale under utdelingen av prisen. Prosjektet består av seks nye rekkehus og et leilighetsbygg. Juryen trekker særlig fram hvor godt de nye rekkehusene møter den historiske bebyggelsen i Ilsvikøra. Videre berømmer juryen arkitektene for fokuset på å utforme en god og aktiv første etasje. Her ligger for eksempel rekkehusenes førsteetasje med inngang og en liten hage direkte ut mot gata.

Vil vil gjerne ha innspill til verdige byggeskikkpriskandidater

Nå er prosessen med å samle inn kandidater til årets pris i gang. Har du et forslag til en kandidat til Byggeskikkprisen 2021, foreslå dine kandidater innen 1. juni 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg, og vite hvilket prosjekt du mener fortjener heder og ære!

Med bakgrunn i egne vurderinger og innkomne forslag vil sekretariatet i Trondheim kommune nominere en begrenset liste med prosjekt, og en jury bestående av representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NTNU, vil sammen med to jurymedlemmer fra Trondheim kommune oppnevnt av formannskapet avgjøre hvem som fortjener årets pris. Ordføreren (eller varaordføreren) er juryens leder. Prisutdelingen vil skje ved en høytidelig seremoni over sommeren. 

Mer informasjon om hvordan du kan nominere, Byggeskikkprisens statutter og tidligere vinnere finner du på Trondheim kommune sine hjemmesider.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

2020

Vinner: Krambugata 2, DIGS ved Pir 2 arkitekter og Key arkitekter (interiør)

Hedrende omtale: Mellomila 55-56, Odd Thomessen Arkitekter og Agraff Arkitekter (landskap)

2019

Vinner: Heimdal vgs med flerbrukshall, d Trøndelag Fylkeskommune, Rambøll AS og Skanska Norge AS

Hedrende omtale: Ladebekken 7 og 9, d Lund Hagem Arkitekter AS og Veidekke Eiendom AS

2018

Vinner: Lysholmbygget ved Bergersen Arkitekter AS
og tiltakshaver E.C. Dahls Eiendom AS

Hedrende omtale: Eksperimentboligene på Svartlamoen, Nøysom arkitekter og tiltakshaver Svartlamon Boligstiftelse

2017

Vinner: MOHOLT 50|50, MDH arkitekter SA og tiltakshaver Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit )

Hedrende omtale: Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag, Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag

2016

Vinner: Ladekaia ved NTNU fakultet for arkitektur og design, Live Studio og Workshop Østmarkneset.

Hedrende omtale: Dampsentralen ved Agraff AS og 3T.

2015

Vinner: Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA

Hedrende omtale: Havstein kirkegård ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim

2014

Vinner: Boligprosjektet Presidentveita ved Eggen arkitekter AS og Presidentveita AS

Hedrende omtale: ”Tremenningen” ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og de involverte studentene.

2013

Vinner: Klubbhuset til Idrettslaget Trond ved Bjørke Arkitektur AS og Idrettslaget Trond

Hedrende omtale: Kjøpmannsgata 37 ved Bergersen Arkitekter AS, Øyvind Christensen og Jan Wilmann.

2012

Vinner: Lohove og Kyvannet barnehage ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS

Hedrende omtale: Trondheim Godsterminal ved Pir II Arkitekter AS og Jernbaneverket

2011

Vinner:  Residencekvartalet ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.

Hedrende omtale 1: Veiskillet boliger for bostedsløse ved arkitekt Bård Helland og stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim
Hedrende omtale 2: Ranheimsvegen 127 ved arkitekt Odd Thommesen og tiltakshaver Ranheimsvegen 127 AS

2010

Rockheim ved Brattørkaia 14 AS og arkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS.

Hedrende omtale – Bålplass ved Skjermveien barnehage ved arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar

2009

Vinner: Nedre Singsakerslette studentby ved Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter, Løvetanna Landskap og Studentsamskipnaden i Trondheim.
Hedrende omtale til Langvolden gård

2008

Vinner: Byåsen skole ved Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS.
Hedrende omtale: Nardo skole.

2007

Vinner: St. Olavs hospital, byggfase 1 ved Helsebygg Midt-Norge

2006

Vinner: Besøkssenteret ved Nidaros domkirke ved Eggen Arkitekter AS og Statsbygg

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?