Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Tester smarte vannmålere i Trondheim

Del denne artikkelen
Ansatt i bydrift viser frem vannmålere

Trym Sandblost viser frem en gammel og en ny vannmåler. De nye vannmålerne sender automatisk avlesning av vannforbruket. Merete

En vannmåler viser vannforbruket ditt. Hvis du har vannmåler, betaler du for hvor mye vann du bruker. De som ikke har vannmåler betaler for estimert forbruk basert på arealet av boligen.

Tekst
Merete Mauland
Foto
Merete Mauland

Nå er Trondheim kommune i gang med et pilotprosjekt med smarte vannmålere. Det betyr automatisk avlesning av målerstand og mindre feil.

prosjektleder

Prosjektleder Øyvind Lauvås forteller om mange fordeler med smarte vannmålere

I Trondheim har vi ca 60 000 vannmålere.
Hvert år må de som har vannmåler, lese av tall på måleren. De sender deretter inn disse via SMS eller skjema. Dessverre kan bli en del feil når tallene innleveres og legges inn manuelt. Men nå tester Trondheim kommune ut smarte vannmålere. Den sender automatisk avlesning til et datasystem daglig, så slipper du som innbygger tenke på det.

Du som innbygger vil få en mer rettferdig og forståelig faktura og kan få varsel hvis det er mistanke om lekkasje, sier prosjektleder Øyvind Lauvås.

 

Tester på Byneset og Tiller

I testområdene på Byneset og Tiller er 130 vannmålere installert. I boliger sender de info om vannforbruk daglig.

Dette er litt nybrottsarbeid, sier Trym Sandblost. Han jobber i Trondheim bydrift og er teknisk prosjektleder. Han forklarer bakgrunnen for hvorfor det nå installeres smarte vannmålere. I dag betaler innbyggerne et forskudd, men så avregnes det for et helt år på etterskudd.

Målet er at folk heller skal betale for faktisk forbruk månedlig og ikke alt en gang i året.

Samtidig kan du som forbruker få mer kunnskap om eget vannforbruk og en mer forståelig faktura.

Vannmålere som sender tall på vannforbruk kontinuerlig vil også hjelpe til med fakturagrunnlaget. I dag rapporteres vannforbruket per sms eller brev blant annet. Det betyr at det er mye manuell tasting. Det åpner opp for feil og innebærer mye jobb for kommunens saksbehandlere.

Sandblost forteller at den største gevinsten er knyttet til hvordan smarte vannmålere gir Trondheim bydrift et verktøy for å finne lekkasjer på vannledningsnettet.

Trondheim kommune anslår at nesten 30 % av vannet forsvinner i lekkasjer.

Med smarte vannmålere vil Bydrift få bedre kontroll på hvor lekkasjene er størst, og kan lettere prioritere utbedring av eksisterende infrastruktur.

 

Det blir enklere å oppdage lekkasjer

Trondheim kommune ønsker å benytte data fra smarte vannmålere til å overvåke status på det kommunale vann-nettet, blant annet for å effektivisere lekkasjesøk, forklarer Lauvås. Kommunen ønsker å finne ut hvordan dataene kan brukes til å sikre god kontroll på vann-nettet, og raskere lokalisere brudd og lekkasjer. 

Løsningen må automatisk samle og strukturere data fra smarte vannmålere som er til nytte for lekkasjesøk, og tilgjengeliggjøre informasjonen for kommunens øvrige driftsovervåkningssystemer. 

bydriftansatt fjerner kumlokk

Trym Sandblost åpner et kumlokk og viser at det er plassert vannmålere i kummer slik at man kan se om det oppstår lekkasjer i områder.

Bruker eget nettverk

antenne

Her er en av flere antenner montert på Byneset for å etablere eget nettverk.

Målerne sender avlesninger over et radionett basert på LoRaWAN-teknologi, som kommunen planlegger å ta i bruk, forklarer Trym Sandblost. Han sier at LoRa-nettet er et lisensfritt nettverk, som bidrar til å holde kostnader nede og gir stor frihet til kommunen. I tillegg er LoRa-teknologien svært energieffektiv, slik at batteriet på vannmålerne forventes å vare ut målerens mekaniske levetid. 

I tillegg til å teste LoRa tester vi også Narrowband IoT (NB-IoT) som bruker mobilnettet, sier Sandblost. Mye tyder på at denne teknologien kan bidra til å tette hull i LoRa-nettverket der vi mangler dekning. Ulempen med NB-IoT-målere er et høyere strømforbruk enn LoRa, og enn så lenge blir disse dyrere per måler. 

I prosjektet tenker de fleksibilitet, slik at kommunen ikke blir låst til en leverandør. Et robust system som kan håndtere forskjellige typer vannmålere over tid og ulik type informasjonsteknologi, forklarer Sandblost.

Flere bruksområder

Sandblost forteller at de har satt opp fem antenner på Byneset og to på Tiller. Når de siste målerne er installert skal kommunen teste og få erfaring med de smarte vannmålerne og se hvordan det fungerer. Etter det kan de ta stilling til om dette skal brukes i større deler av byen.

installatør og teksisk prosjektleder

Firmaet som står for installasjon av smarte vannmålere er på Byneset for å gjøre klart til pilotprosjektet.

LoRa-nettet kan også brukes av andre sensorer i kommunal sammenheng. Eksempler kan være sykkeltelling på Blomsterbrua, luftkvalitet, badetemperaturer m.m. På sikt kan man også se for seg helt andre bruksområder enn det man i dag tenker for vann og avløp, sier Trym Sandblost. 

Fordeler med smarte vannmålere

Mange kommuner leker med tanken om å bruke smarte vannmålere som velferdsteknologi. Hjemmehjelpen kan for eksempel få et varsel om en beboer ikke har tappet vann i løpet av en gitt periode og rykke ut. Smarte vannmålere kan også oppdage lekkasjer i hjemmet, og kan spare innbyggere for store beløp.

Vi ønsker også at kommunens innbyggere skal få et mer bevisst forhold til sitt vannforbruk, sier Øyvind Lauvås. 

Hyppigere avlesninger med smarte vannmålere vil gi innbygger bedre oversikt over sitt forbruk, og forhåpentligvis vil dette bidra til mindre forbruk.

 

Har du lest disse sakene?