Bymeninger

Lytt til beboere – da blir byen bedre!

Del denne artikkelen

Ta oss med: Vi som bor i byen er opptatt av hvordan den utvikles. Gi oss en mulighet til å medvirke. Nikolas Røshol

Er involveringen av Trondheims beboere god nok? Det bør være et spørsmål å reflektere over for alle folkevalgte.

Tekst
Nikolas Røshol
Foto
Nikolas Røshol

Trondheim må utvikle seg, og den må gjøre det godt. For at den skal gjøre det må vi som bor i byen, og kommer til å bruke den i fremtiden, være med på å forme den. Når vi som bruker byen kan ta del i beslutningene om hvordan den skal bli, kommer vi til å drive den i en mer inkluderende og bærekraftig retning, og vi kommer til å være fornøyd med beslutningene som leder dit.

Demokratiet i byen

Hvordan kan vi få til en så demokratisk byutvikling? Den eneste muligheten er kanskje at det offentlige tar mer styring, gjennom prosesser som sørger for at brukere og beboere er en del av byplanleggingen. Da finansieres involveringen som en del del av de offentlige planprosessene.

Markedet har mekanismer for profitt, og presser ned kostnadene der det kan. Kravene om medvirkning i lovgivningen legger ikke opp til en reell demokratisk utvikling, og reduserer oss som beboere og brukere av byen til avkrysningsbokser i en punktliste. Kostnaden av en reell demokratisk utvikling blir sett på som for høy, og mangedobles innen konsekvensene må utbedres av samfunnet.

Evne og vilje

Makten til å sette i gang en virkelig demokratisk utvikling av byen finnes kun ett sted: Hos våre egne folkevalgte. Vi må stille krav til dem, fortelle dem at vi ikke kan godta kjappe løsninger som kanskje kan gi dem et gjenvalg. Vi trenger at byen vår og livene våre sees i mer enn et fireårs kommunevalgperspektiv – vi er verdt mer enn det.

I fremtiden kan byen være et sted vi er stolt over, et sted som legger rammer for lykkelige og lange liv nettopp fordi vi engasjerte oss. Det eneste som må til er at stemmene våre blir hørt – at ingen forblir tause eller glemt. Jobben med å få det til er ikke enkel, men den er viktig for det samfunnet vi lever i.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?