Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Her kommer Miljøpakkens seks nye snarveger

Del denne artikkelen
Traséen nedenfor Bispehaugen skole er en av seks snarveger som rustes opp i år.

Traséen nedenfor Bispehaugen skole er en av seks snarveger som rustes opp i år. Hans Kringstad/Miljøpakken

Miljøpakken skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå i Trondheim. Er du nysgjerrig på hvor nye snarveger skal bygges i år? Her kommer svaret.

Tekst
Kari-Anne Rørstad
Foto
Miljøpakken

Siden 2014 har Miljøpakken rustet opp viktige forbindelser som gjør det bedre å gå til skolen, butikken eller arbeidsplassen. Elleve snarveger er bygd så langt. I sommer skal seks nye stå klare for trondhjemmerne.

– I mai går SG entreprenør i gang med å oppgradere de seks traseene. Alle skal stå ferdig i år, forteller Torgeir Haugstulen gågruppa i Miljøpakken. I tillegg har Miljøpakken flere rene belysningsprosjekter som gir fotgjengerne økt trygghet.

På kartet ser du snarvegene som skal bygges i 2017. Det inkluderer belysning på Kjærlighetsstien og turvegen langs Nidelva fra Bakklandet til Elgeseter bru.

På kartet ser du snarvegene som skal bygges i 2017. Det inkluderer belysning på Kjærlighetsstien og turvegen langs Nidelva fra Bakklandet til Elgeseter bru.

Sparer 20 minutter

Grusvegen fra Saupstadringen ned til Bjørndalen er en av de viktigste snarvegene Miljøpakken ruster opp i år. Denne skal få bedre dekke og belysning og fundamenteres slik at den kan brøytes. Dermed kan folk gå trygt også vinters tid.

– Dette er en snarveg som gjør gåturen fra Saupstadringen til Tillerbyen hele 20 minutter kortere. Vi gleder oss også spesielt over at stien nedenfor  Bispehaugen skole nå får et ansiktsløft, sier Haugstulen.

Også syklister finner snarvegene. Her passerer Daniel Gimse Elstad under Dovrebanen i Bjørndalen. – Flott at det kommer lys, sier Daniel, som sykler fra jobb på NTNU til boligen i Midteggen på Saupstad. Denne dagen har har vært oppom Tiller og handlet.

Bjørndalen: Også syklister finner snarvegene. Her passerer Daniel Gimse Elstad under Dovrebanen i Bjørndalen. – Flott at det kommer lys, sier Daniel, som sykler fra jobb på NTNU til boligen i Midteggen på Saupstad. Denne dagen har har vært oppom Tiller og handlet.

Kort om de seks snarvegene som blir bedre i år

Bjørndalen

Svært viktig forbindelse mellom to folkerike bydeler.  Knytter sammen  Saupstadringen og Tillerbyen via Bjørndalen. Snarveg til lokalsentre, idrettsanlegg, Heimdal vgs og en rekke andre målpunkt.
Lengde: 320 meter.
Hva blir gjort: Får en standard slik at den kan brøytes, bedre drenering og dekke, ny belysning.

Bispehaugen skole

Byens beste utsikt, viktig tråkk rett nedenfor Bispehaugen skole.
Lengde: 165 meter.
Hva blir gjort: Lys, nytt grusdekke, sittebenker og skilting.
Stien har en fantastisk utsikt over deler av Trondheim, og er et hyggelig og raskere alternativ mellom deler av Øvre og Nedre Møllenberg. Her kommer benker for den som vil nyte panoramaet. Stien er også skoleveg for en del barn.

Moholtlia

Mye brukt snarveg mellom Moholtlia og gang- og sykkelveg ved Omkjøringsvegen (E6).
Lengde: 50 meter.
Hva blir gjort: Oppgrusing, nye gjerder, rekkverk (er svært bratt), skilting.

Moholtlia: Skarpe steiner ønsker folk velkommen. Nå blir det mye bedre å gå.

Moholtlia: Skarpe steiner ønsker folk velkommen. Nå blir det mye bedre å gå.

Fra Balders veg til Moholtlia

Populær «shortcut» mellom større boligområder, til/fra jobb og NTNU Dragvoll.
Lengde: 75 meter.
Hva blir gjort: Oppgrusing og skilting.

Stavset

Snarveg til skole og lokalsenter på Stavset.
Lengde: To små stitråkk på henholdsvis 20 og 35 meter.
Hva blir gjort: Oppgrusing, og blir litt bredere.

Solvollvegen-Bromstadekra

Snarveg til skole og buss og mellom boligområder.
Lengde: Gruset sti på 90 meter.
Hva blir gjort: Bedre og drenert dekke og rekkverk. I enden ved Solvollvegen ledes stien mellom nye stakittgjerder for å skille tydeligere mellom offentlig og privat område.

Bispehaugen: Her kommer nye lys, flere benker og mye bedre dekke å gå på.

Bispehaugen: Her kommer nye lys, flere benker og mye bedre dekke å gå på.

I tillegg kommer det lys på allerede gode snarveger for myke trafikanter:

Langs Nidelva – fra Bakklandet til Elgeseter bru

860 meter lang mye brukt gangforbindelse langs elva får belysning i løpet av året. Denne  har mange ventet på. Når det mørkner igjen om kveldene skal lysene på plass.

Kjærlighetsstien

Som navnet tilsier er dette en attraktiv snarveg. Den er 400 meter lang og går mellom Belvedere trikkestasjon på nedre Byåsen og Osloveien/Marienborg. Viktig trasé til St. Olavs hospital, Elgeseter, Gløshaugen og Midtbyen. Lys kommer i løpet av året. Du sparer åtte minutter sammenlignet med å gå rundt.

Kjærlighetsstien: I løpet av året setter Miljøpakken opp lys til glede for alle som bruker denne snarvegen.

Kjærlighetsstien: I løpet av året setter Miljøpakken opp lys til glede for alle som bruker denne snarvegen.

Les mer om alle snarvegprosjektene i Miljøpakken.

Vi går for lite

PS: Halvparten av Norges befolkning går mindre enn 500 meter i løpet av en dag, ifølge nasjonal gåstrategi. Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag. Det tilsvarer 2-3 kilometer gåing. Det er anslått at hver kilometer du går sparer samfunnet for 52 kroner. Fysisk aktive lever lenger og bedre.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?