Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Leter etter spor fra byen før Middelalderen

Del denne artikkelen
Området ved Hornemansgårdern kan skjule spor fra tiden før Trondheim ble grunnlagt i 997. Utgravingen skal pågå fram til midten av september.

Området ved Hornemansgården kan skjule spor fra tiden før Trondheim ble grunnlagt i 997. Utgravingen skal pågå fram til midten av september.

Arkeologene er i gang med siste del av utgravingene på Torvet. Denne gangen er det området helt inntil Hornemansgården som skal undersøkes nærmere.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Trondheim kommune/Niku

Arkeolog og utgravingsleder Julian Cadamarteri er spent på hva som dukker opp denne gangen.

– Området er interessant fordi vi vet at det på 1600-tallet gikk en gate fra cirka Presidentveita og ned mot sjøen her. Akkurat hvor er usikkert, men den må ha ligget inntil eller under Hornemansgården. Det er derfor interessant å se om vi kan finne rester etter denne eller husene som lå langs den og slik få vite hvor gammel den er, sier arkeologen.

Les også: Torgkona flyttes når arkeologene starter

  • Vareplombe fra Deventer i Nederland. Disse var festet som varemerker/kvalitetsmerket på tøyruller som ble importert på 1500-tallet (Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune).

  • Fragmenter av en kam (Foto: Niku).

  • Klinknagler fra skip fra vikingtid/tidlig middelalder (naglene kommer fra skip/båter som har blitt hogd opp og brukt som brensel på 1000-1100-tallet) (Foto: Niku).

  • Lissedopper/bunadspyd fra 1600-tallet (Foto: Niku).

  • Fragmenter av støpeformer for bronsegryter (Foto: Niku).

  • Trakthalsbeger fra Siegburg med årstallet 1584 (Foto: Niku).

  • Fragment av spenne fra vikingtid dekorert i Borresti (Foto: Niku)l.

Funn helt fra 100-tallet

Norsk institutt for kulturminneforskning, Niku, har tidligere gjennomført to større utgravinger på Torvet. I fjor ble de mest interessante funnene gjort nettopp ved Hornemansgården hvor det blant annet ble avdekket rester av en smie fra 1400-tallet og et verksted for støping av bronsegryter fra 14/1500-tallet.

– Under disse fant vi tykke lag med åkerjord fra tiden mellom romertid og middelalder, i disse lagene fant vi flere gjenstander som stammer fra middelalderbyen og også gjenstander som kommer fra folk som bodde i området før byen. Vi fant for eksempel en spenne fra 900-tallet som kan ha blitt brukt av noen som bodde her før byen ble anlagt, sier Cadamarteri.

Utgravingene har også avdekket at åkrene var inndelt med grøfter, og disse er datert til omtrent tiden hvor byen anlegges. Under dyrkingslagene er det funnet flere groper og stolpehull fra hus som har stått der før åkrene ble dyrket. Dateringene fra to kokegroper går helt tilbake til 100-tallet og er blant de eldste sporene etter mennesker som er funnet i byen.

Nysgjerrig på hvordan nye Torvet blir? Les og se bildegalleri her!

Siste runde med utgravinger på Torvet

Utgravingen ved Hornemansgården vil pågå fram til midten av september. Dette er den siste som gjøres på Torvet før ombyggingen starter i oktober.

– Dette blir sannsynligvis den siste runden, men vi kommer til å overvåke gravingen når anleggsarbeidet starter slik at vi kan få dokumentert eventuelle rester av byens historie som blir avdekket der også, sier Cadamarteri.

På torvetitrondheim.no kan du lese mer om utgravingene i 2015/2016 og hva som er funnet så langt.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?