Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Framtidsbilder for Trondheim 2050

Del denne artikkelen
Nå kan du være med å påvirke hvordan Trondheim skal se ut om 30 år.

Nå kan du være med å påvirke hvordan Trondheim skal se ut om 30 år. Carl-Erik Eriksson

Hvordan vil vi at Trondheim sentrum skal utvikle seg de neste 30 årene? Hvem skal bestemme og hvilke muligheter finnes? Hvordan fortette godt, skape gode bomiljøer, og samtidig være både klimasmart og attraktiv?

Tekst
Anne-Lise Aakervik

Dette er noen av spørsmålene som byens innbyggere, politikere og planleggere stiller seg. For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer og være et styringsverktøy for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050.

–  Det er tjue år siden sist vi lagde framtidsbilder for Trondheim, da hadde vi 2030 som tidshorisont, sier byplansjef Ragna Fagerli i Trondheim kommune.

Byplansjef Ragna Fagerli ønsker å legge en langsiktig strategi for byomforming og fortetting.

Byplansjef Ragna Fagerli ønsker å legge en langsiktig strategi for byomforming og fortetting i Trondheim sentrum.

Fagerli forteller at det er interessant å se at vi stort sett bygger byen etter de prinsippene og retningslinjene vi la den gangen. Nå er det ikke lenge til 2030, derfor er det på tide å se frem mot de neste 30 årene.

Planer for fremtiden

Byplankontoret har derfor invitert til et parallelloppdrag der fire tverrfaglige team bestående av arkitekter, byplanleggere og annen fagekspertise er valgt ut til å tenke strategisk om byomforming og fortetting med 2050 som tidshorisont. Et femte team er også med. Disse skal samarbeide med en gruppe innbyggere og forske på brukermedvirkning i slike prosesser.

Byplansjefen sier at det finnes mange dyktige fagpersoner som kan bidra til å tenke smart, nytt og helhetlig. De ønsker å få enda bedre forståelse for potensialet i Trondheim sentrum, og finne en riktig balanse mellom utvikling og vern i Midtbyen.

–  Prognosene sier at vi i 2050 vil bikke over 250 000 innbyggere i Trondheim mot cirka 195 000 i dag.

Fagerli sier at de med dette parallelloppdraget ber om hjelp til å visualisere og konkretisere mulighetene som ligger for sentrumsområdene fram mot 2050.

Visuelle anbefalinger

Resultatene skal presenteres med visuelle rapporter, med plansjer, bilder og filmer, og gi gode bilder av de mulighetene som finnes mot 2050. Innspillene skal deretter brukes til å utrede hvilke deler av Trondheim sentrum som har potensial for fortetting og videre utbygging, og hvilke områder som er mer sårbare og bør bevares for framtida.

Digitale verktøy gjør det mulig å eksperimentere med byplanlegging

Digitale verktøy gjør det mulig å eksperimentere med byplanlegging og se hvordan ulike løsninger vil se ut i framtida.

Byplankontoret ønsker å utvikle et verktøy for å kunne prioritere mellom ulike verdier som kan benyttes til å gi konkrete anbefalinger inn mot områdereguleringen og detaljreguleringer av bygg, gater og byrom i sentrum som helhet.

21. november gikk startskuddet for parallelloppdraget med alle involverte parter. Fire av teamene er sammensatt av arkitekter og byplanlegger, mens team 3c består av fire forskere og en byplanlegger.

Team Lala Tøyen

Iwan Thompson og team Lala Tøyen som skal løfte blikket og se på hvordan det blir å bo i Trondheim i 2050.

Iwan Thompson og team Lala Tøyen som skal løfte blikket og se på hvordan det blir å bo i Trondheim i 2050.

Iwan Thompson er leder av team Lala Tøyen som i tillegg til Midtbyen også ser på Marienborg og Ila-området. Han synes oppdraget er spennende nettopp fordi det er så lenge siden sist det er gjort, og fordi resultatene skal vare lenge. – Da er det viktig at vi holder oss på et visjonært og framtidsretta nivå.

– Utfordringen blir å tenke på de som skal bo i Trondheim i 2050 og ikke problemstillinger som gjelder i dag, sier Thompson.

Han forteller at det handler om livskvalitet. Hva som gjør at mennesker har det bra og hvordan kan de påvirke det. Både Nidelva og nabolagspotensial, som de ser i Ila, er sentrale bærebjelker de vil jobbe videre med. Demokrati og medvirkning er to andre viktige pilarer.

Innbyggernes stemmer teller

–  Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 er et perfekt prosjekt for oss som skal se på problemstillinger rundt medvirkning og byutvikling, sier byplanlegger Kristina Wensaas fra Norconsult og team 3c.   

Kristina Wensaas og Team 3c inviterte innbyggere til gjestebud.

Kristina Wensaas og team 3c inviterer innbyggere til gjestebud for å høre meninger og diskusjoner mellom innbyggere fra 11 til 70 år.

Vi skal sammen med deltagerne jobbe frem digitale løsninger som gjør det enklere med reell innbyggermedvirkning i byutviklingsprosjekter.

Team 3c vil skape visjoner, bilder og visualiseringer av fremtiden for Midtbyen og omkringliggende områder. – At det sees i et framtidsperspektiv gjør at ideer og forslag har muligheter for å modnes og sees på med åpent sinn, noe som er viktig i et demokratisk samfunn, sier Wensaas, som har med seg forskerne Ole Smørdal (UiO), Ida Nilstad Pettersen (NTNU), Susana Lopez-Aparicio (Norsk institutt for luftforskning) og Kristian Hoelscher (Institutt for fredsforskning).

Ønsker du å arrangere gjestebud for å lage framtidsbilder for Trondheim sentrum 2050, kan du melde deg på i dette Google-skjemaet.

Gjestebud i Trondheim

Team 3c vil rekruttere deltagerne fra allerede engasjerte medborgere som deltok på byplankontorets gjestebud. Der ble innbyggerne invitert til å komme med innspill og meninger om blant annet Midtbyen.

Gjestebud hos Steinar Jøsok

Gjestebud om byutvikling hos Steinar Jøsok

Forsker og midtbypatriot Robert Næss inviterte til gjestebud hjemme hos seg. Her diskuterte venner og familie fra 11–70 år, en rekke tema og spørsmål. 

– Det var interessant å høre hvor forskjellig vi opplever midtbyen ut fra alder. De yngste hadde ingenting i Midtbyen å gjøre, mens 50+ var opptatt å få ned trafikken og ha nok grønne lunger.

Næss sier de var enige om at det er veldig bra at kommunen rådfører seg med innbyggerne på denne måten, og at det viktigste som skjer etterpå er at innspillene blir lyttet til og brukt av politikerne og byplanleggere når de skal ta beslutninger. Nå gleder han seg til å bidra mer!

Les mer om parallelloppdraget på framtidstrondheim.no

Har du lest disse sakene?