Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Byen påvirker oss hver dag − vær med å påvirk utviklingen!

Del denne artikkelen

Mathias Midbøe har skrevet tekst og laget layout, mens Kirsten Stangvik i Daffy design har laget illustrasjonene.

Hver dag lever du i en by som noen har planlagt og bygd. I et nytt kunnskapshefte gir byplankontoret et nytt perspektiv på hvordan byen påvirker oss som bor i den.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
DAFFY design/Kirsten Stangvik

Bla i kunnskapsheftet ved å trykke på bildet.

Kunnskapsheftet «Byutvikling for alle» har blitt sendt på mail til de rundt 50 vertene for gjestebudene som skal arrangeres nå i april.

− Vi forventer at vi skal få mange spennende innspill til byutvikling, sentrumsutvikling og utvikling av lokale sentra gjennom disse gjestebudene, sier Tove Hellem, prosjektleder for byutviklingsstrategien.

Byen er attraktiv

Hva er viktig for at en bydel skal være attraktiv og god å bo i for deg? Det er ett av spørsmålene prosjektlederne ønsker å få svar på gjennom plan- og strategiarbeidene Byplankontoret i Trondheim er i gang med.

Svært mange ønsker å bo og arbeide i byer. Trondheim vokser med om lag 3000 innbyggere hvert år, og i 2050 har det kanskje kommet 62 000 innbyggere.

Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere planer og strategier under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050.

Verdivalg

Når vi utvikler byen må vi ofte veie verdier opp mot hverandre. Det er ikke alt som er mulig å få til optimalt på en gang.

Før vi begynner er det lurt å tenke gjennom hva slags samfunn og hva slags liv du mener vi bør tilrettelegg for gjennom byutvikling. Da blir det enklere å finne gode svar. «Byutvikling for alle» er derfor lagt opp som et refleksjonshefte der du blir stilt spørsmål og må tenke underveis i lesingen.

Medvirkning er en svært viktig del av arbeidet med byutvikling, og det har vi skrevet mer om i artikkelen: De ønsker å komme i kontakt med engasjerte innbyggere.

Du kan følge og gi innspill til arbeidet via nettsiden eller Facebook-siden til byutviklingsplanene og -strategiene.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?