Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Borettslaget til Bjørn fikk lade-støtte for elbil

Del denne artikkelen
Fremtidsrettet: Søndre Flatåsen borettslag har fått tilskudd fra kommunen til å oppgradere ladeforholdene for elbil. Bjørn Hegerberg og resten av styret er fornøyd med å ha fått på plass en trygg og framtidsrettet ladeløsning i boligselskapet.

Fremtidsrettet: Søndre Flatåsen borettslag har fått tilskudd fra kommunen til å oppgradere ladeforholdene for elbil. Bjørn Hegerberg og resten av styret er fornøyd med å ha fått på plass en trygg og framtidsrettet ladeløsning i boligselskapet.

Boligselskap i Trondheim kan få inntil 100 000 kroner i tilskudd fra kommunen for å legge til rette for lading av elbiler og ladbare hybrider i fellesskapets parkeringsanlegg.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Guro Kulset Merakerås

Som en av de første kommunene i landet, innførte Trondheim 2018 en tilskuddsordning for boligselskap som ønsker å investere i framtidsrettet infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider.

– Enkelt og raskt

– Søknadsprosessen var enkel og behandlingstiden utrolig rask, forteller Bjørn Hegerberg.

<Strong>For fremtiden:</Strong> Bjørn Hegerberg og resten av styret i Søndre Flatåsen borettslag valgte å satse offensivt da ladeforholdene i garasjeanlegget trengte en oppgradering.

For fremtiden: Bjørn Hegerberg og resten av styret i Søndre Flatåsen borettslag valgte å satse offensivt da ladeforholdene i garasjeanlegget trengte en oppgradering.

Hegerberg  sitter i styret i Søndre Flatåsen borettslag, ett av borettslagene som har søkt og fått støtte til etablering av nytt ladesystem i garasjeanlegget.

– Vi har opplevd branntilløp som følge av at elbil ble ladet på motorvarmerkurs, og visste dessuten at sikringsskapet fra starten av 80-tallet var modent for utskifting.  At vi måtte gjøre noe var klart.

Løsning for fremtiden

De kunne montert flere stikkontakter med tilhørende sikringer, men visste at det ville si stopp etter 20 – 30 nye kurser på grunn av strømkapasiteten i garasjen. – Deretter ville vi vært nødt til å rive ut alt og etablere et nytt system. Det ville vært penger ut av vinduet, sier Hegerberg.

Søndre Flatåsen løftet blikket og gikk for en framtidsrettet løsning som kunne være tilgjengelig for alle beboerne, ikke bare de 20 – 30 første elbileierne.

Hjelp over kneika

Du skal få høre hvordan de fikk øynene opp for dynamisk ladesystem, og hva dette er, men la oss først se litt på kommunens tilskuddsordning.

– Vi har sett at det er behov for bedre lademuligheter i mange borettslag og sameier i Trondheim. Folk som vurderer å skifte til ladbar bil, er helt avhengig av trygge og gode muligheter for hjemmelading, og vi vil bidra til at dette kommer på plass i flest mulig av byens boligselskap, sier Jøran Solli. Han er rådgiver i kommunens miljøenhet og ansvarlig for tilskuddsordningen som i siste instans vil bidra til å få flere bilister over i kjøretøy med nullutslipp. – Det kan kreve betydelige investeringer å legge til rette for billading i stor skala. Med vår tilskuddsordning for ladeinfrastruktur kan vi hjelpe boligselskap over kneika, slik at de faktisk bestemmer seg for å gjennomføre denne klimasmarte investeringen på vegne av fellesskapet, forklarer Solli.

Krever mye strøm

Det er ikke bare-bare å montere opp ti ladebokser, langt mindre hundre. Lading av bil krever mye strøm, og det kan ofte være behov for å legge kraftigere strømkabler og etablere nye fordelingsskap. Alt dette ligger så å si bak selve ladepunktet, og det er denne infrastrukturen kommunen kan gi tilskudd til.

<Strong>Prosjektleder:</Strong>Miljøenhetens prosjektleder Jøran Solli er ansvarlig for tilskuddsordningen som skal stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

Prosjektleder:Miljøenhetens prosjektleder Jøran Solli er ansvarlig for tilskuddsordningen som skal stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

– Selve ladepunktet er ikke omfattet av støtteordningen. Men all investering fram til den enkelte ladeboks kan få støtte på inntil 20 % av kostnaden, forteller Jøran. Kommunen har satt av 2 millioner kroner som skal fordeles blant boligselskap som søker om tilskudd innen fristen 15.november.

Smart og sikkert

Tilbake på Søndre Flatåsen viser Bjørn Hegerberg oss de nye hovedkablene som er lagt i taket på garasjeanlegget. Sammen med ny innmat i sikringsskapet og fire dedikerte elbilkurser, gjør disse kablene det mulig for alle de 121 leietakerne i parkeringshuset å kjøpe seg en personlig ladeboks og koble seg på anlegget – nå eller i framtiden.

– Etter at vi monterte dette har vi innført forbud mot lading uten ladeboks. Sikkerheten har vært et viktig aspekt når vi har diskutert hvordan vi kan legge til rette for elbileiere i borettslaget, sier Bjørn.

Fremtidens strømstyring

For to år siden deltok styret i borettslaget på en konferanse gjennom TOBB, der de fikk høre om såkalte dynamiske ladesystem. Enkelt forklart går det ut på at laderne snakker sammen på nett og fordeler strømkapasiteten etter behov. En nesten fulladet bil får sin energitilgang trappet ned hvis en bil med stort ladebehov blir koblet på nettet – i et tilfelle hvor det ikke er nok strøm tilgjengelig for alle på det aktuelle tidspunktet. Dette er framtidens strømstyring.

Smarte anlegg

– Selve parkeringshuset får alltid strøm først, og så fordeler det smarte ladeanlegget resten av den tilgjengelige strømmen på bilene som står til lading. Vi kostet på rundt 250 000 for å få oppgradert elanlegget. Støtten fra kommunen på i underkant av 50 000 var kjærkommen og kom etter en enkel søknads- og dokumentasjonsprosess, sier Bjørn.

Styrets dilemma

Det kan være et dilemma for styret å bruke fellesskapets midler til en investering som kommer en utvalgt gruppe, i dette tilfelle elbileiere – til gode. I Søndre Flatåsen borettslag mente styret at de av sikkerhetsmessige hensyn uansett var nødt til å ta tak i situasjonen med garasjens elektriske anlegg.

Ladepunkt: Hver enkelt elbileier kjøper sin egen ladeboks. Boligselskapets oppgave blir å sørge for et system som gjør at elanlegget tåler belastningen når ladeboksene kobles til.

Ladepunkt: Hver enkelt elbileier kjøper sin egen ladeboks. Boligselskapets oppgave blir å sørge for et system som gjør at elanlegget tåler belastningen når ladeboksene kobles til.

– På sikt vil vi få en ordning der elbileiere betaler et anleggsbidrag i tillegg til eget strømforbruk. På den måten vil brukerne over tid dekke de utgiftene borettslaget har hatt for å få på plass dette anlegget.

Grip sjansen mens den er her

– 3 % av kommunens boligselskap søkte i fjor, og de fleste fikk sine søknader innvilget, sier Jøran Solli i Miljøenheten. På Søndre Flatåsen håper og tror de at gode ladeforhold vil glede fler enn dagens elbileiere. I framtiden kan lademuligheter være et viktig punkt på lista til boligkjøpere og ha betydning for markedsverdi på boligmarkedet.

– Søndre Flatåsen så nok at dette var en gunstig mulighet for å få opprustet elanlegget og få etablert en framtidsrettet ladeløsning, og så grep de den muligheten, sier Jøran Solli.

Akkurat det kan være smart. Å gripe muligheten mens den er her.

– Vi vet ikke om ordningen blir videreført i 2020. Det vi vet er at vi i Trondheim kommune har en tilskuddsordning i 2019. Søknadsfristen er 15.november, opplyser Solli.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og dens kriterier her.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?