Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Den nye Saupstadbrua vil binde to folkerike bydeler sammen

Del denne artikkelen
Illustrasjon av Saupstadbrua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Saupstadbrua: Nå har brua fått navn. Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er en illustrasjon av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Når Saupstadbrua står ferdig, vil to store bydeler i Trondheim med til sammen rundt 25.000 innbyggere bli tettere bundet sammen. Den nye gang- og sykkelbrua over Bjørndalen har vært planlagt lenge, men nå blir det!

Tekst
Ingunn Grøtte

Utsatt flere ganger

– Allerede tidlig på 1990-tallet ble det utredet muligheter for å koble Saupstad og Tiller sammen med en gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Snarveier var viktige da også, og det ble arrangert en arkitektkonkurranse hvor tre ulike arkitekter laget modeller.
Reguleringsarbeid ble satt i gang, men ulike ting har gjort at arbeidet med bygging har blitt utsatt, forteller prosjektleder Ivar Arne Devik hos Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

– Første utsettelse gikk på manglende finansiering. Senere er brua planlagt på nytt, men har blitt utsatt på grunn usikkerhet rundt de geotekniske undersøkelsene i området. Vi måtte gå bort fra de opprinnelige planene både på grunn av selvskadeproblematikk og grunnforholdene. Men nå har vi fått dokumentert at den nye brua er byggbar!

Et flott tiltak for å knytte bydelene tettere sammen.

Vi ser at terskelen for å dra over dalen har vært stor.

(fra høringsuttalelsen til Kolstad Håndball)

Brua er et viktig miljøtiltak

Planene legger til rette for å bygge ca 180 meter bru og tilhørende gang- og sykkelveger. Strekningen skal inngå i hovednettet for sykkel.

– I Trondheim ønsker vi at flere skal gå og sykle, og vi har nullvekstmål for biltrafikk. Denne brua håper vi skal bidra til dette. Både Tiller og Saupstad, Kolstad og Huseby er bydeler med mye folk, mange arbeidsplasser, skoler, handel- og servicesentra. Vi har stor tro på at ei bru vil gjøre det mye mer attraktivt å sykle og gå, sier Devik. Han legger til at det finnes en snarvei i dag også, men da er det mange høydemeter opp og ned. Det er noe helt annet enn ei bru.

Ivar Arne Devik

Miljøtiltak: – Brua er et viktig miljøtiltak i seg selv, men i tillegg skal maskiner som benyttes på anleggsplassen være fossilfrie, fortelle prosjektleder Ivar Arne Devik.

Brua vil bli bygd med et sikkerhetsgjerde, og den vil bli dimensjonert slik at den lett kan brøytes. Den skal også fint tåle at det kjører en redningsbil over – hvis det blir behov for det.
– Vi har nå gått ut med en konkurranse for bygging av brua. Det blir en totalentreprise med forhandling, og 14. april er frist for å levere tilbud, forklarer Devik.

Fossilfri byggeplass

Anleggsstart blir antagelig ikke før rundt årsskiftet 2020/21.
– Det er noen ekstra utfordringer når vi skal bygge over vei og jernbane. En del støping vil måtte skje på natta slik at vi slipper å hindre trafikken. I tillegg er det spesielle regler for bygging over jernbane.

Brua er et miljøprosjekt gjennom at vi regner med at flere kommer til å gå og bruke sykkel i stedet for bil mellom bydelene. Men miljø er også et stikkord i anleggsperioden.
– Ja, dette skal bli en fossilfri byggeplass. Anleggsmaskiner og kjøretøy som benyttes på byggeplassen skal være fossilfrie. I tillegg jobbes det aktivt for å redusere klimagassutslipp fra materialer i prosjektet. Det er satt en rekke kriterier i anbudsinvitasjonen, forteller Devik.

Gleder seg: - Et fantastisk tiltak! Are Risto Øyasæter fra områdeløft Saupstad - Kolstad, Sigrid Gilleberg fra Byplankontoret og engasjert beboer på Saupstad Eva Westad gleder seg alle stort til den nye brua kommer.

Gleder seg: – Et fantastisk tiltak! Are Risto Øyasæter fra områdeløft Saupstad – Kolstad, Sigrid Gilleberg fra Byplankontoret og engasjert beboer på Saupstad Eva Westad gleder seg alle stort til den nye brua kommer. (foto: Ingunn Grøtte)

Bilfri akse fra Nidelva til marka

Plansaken for brua var ute til høring i 2018, og da kom det mange positive innspill både fra privatpersoner og organisasjoner.
– Vanligvis når vi har plansaker ute til høring er mange skeptiske til endring. Men når Saupstadbrua var ute på høring, handlet nesten alle innspill på hvor bra det kommer til å bli, forteller Sigrid Gilleberg fra Byplankontoret. Hun legger til at mange presiserte at nå måtte den ikke bli utsatt flere ganger, folk har ventet lenge og har blitt skuffet tidligere.

Are Risto Øyasæter er programleder for områdeløft Saupstad – Kolstad. Han forteller at lokal medvirkning er en bærebjelke i programmet, det å senke terskelen for å delta og gi innspill til utviklingen.
– Mange har ventet siden 70-tallet på denne brua. Så det har vært en utfordring å få folk til å virkelig tro på at den blir bygd! All erfaring tyder på at det er svært vellykket å bygge denne type forbindelser mellom bydeler. Spesielt der hvor det er store veianlegg, jernbane og en dal som skiller, er det mye å hente på lage gode forbindelser.

  • Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er illustrasjoner av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

    Saupstadbrua: Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er illustrasjoner av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

  • Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er illustrasjoner av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

    Saupstadbrua: Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er illustrasjoner av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

  • Saupstadbrua: Akkurat hvordan den blir, vet vi ikke ennå, men dette er illustrasjoner av brua som kart- og oppmålingskontoret laget i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Både Øyasæter og Gilleberg er sikker på at Saupstadbrua blir en suksess. Det blir en bilfri akse helt fra Nidelva og opp til marka og skileikområde. På Saupstad-siden kan du sykle eller gå til tre skoler, svømmehall, gravlund og kirke, håndballhall, teatersal og kulturskolesenter. På Tiller-siden er det kjøpesenter, treningssenter, stor planlagt boligbygging og mange arbeidsplasser. Mange beveger seg mellom bydelene til bolig, arbeidsplass, barnehageplass, skole eller fritidsaktivitet.

Ventet lenge på brua

– Jeg har ventet på denne brua lenge! Det er et fantastisk tiltak som mange har sett fram til. Jeg har fått barnebarn som jeg gjerne tar med på en sykkeltur, og denne brua åpner opp for mange nye muligheter, sier en samfunnsengasjert Eva Westad som bor på Saupstad.

Westad mener at det også for ungdommen vil åpne seg flere valgmuligheter på begge sider når det blir bru. Både når det gjelder skolevalg og fritidsaktiviteter. Hun synes det er på tide at hennes bydel nå blir opprustet og er glad for alt som skjer. Ikke minst bygging av Saupstadbrua.
– For min egen del har jeg familie som er begravet på kirkegården på Tiller. Det blir mye enklere å komme seg dit når brua står ferdig. Det er jo mulig å bruke stien som er oppgradert, men det er ganske bratt, og på vinteren blir det gjerne også litt glatt. Brua blir noe helt annet. Da blir det også mulig å få til en rundtur.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?