Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Hvem fortjener Byggeskikkprisen 2020?

Del denne artikkelen

I 2016 gikk Byggeskikkprisen til Ladekaia ved NTNU fakultet for arkitektur og design, Live Studio og Workshop Østmarkneset

Trondheim kommunes byggeskikkpris skal i år deles ut for 15. gang. Nå trenger vi forslag fra kommunens innbyggere til kandidater som dere mener fortjener pris, heder og anerkjennelse.  Og for første gang er Klæbu med som en del av den nye storkommunen Trondheim!

Trondheim kommunes byggeskikkpris skal i 2020 deles ut for 15. gang. Nå trenger vi forslag fra kommunens innbyggere til kandidater som fortjener heder og anerkjennelse. For første gang er prosjekter i Klæbu også med i konkurransen om Trondheims byggeskikkpris!

Hvem fortjener en byggeskikkpris?

Det bygges mye nytt og flott i kommunen vår, både boliger, skoler, idrettshaller og parkanlegg. Noen av disse prosjektene har det lille ekstra. Slike prosjekt vil vi med byggeskikkprisen anerkjenne!

Prisen skal deles ut til et bygg, byrom eller anlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Trondheim. Det skal være et prosjekt som gjennom sin utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk. Samtidig som prosjektet viser at det også ivaretar Trondheims egenart, og er et prosjekt som er knyttet til folks dagligliv og bidrar til et godt nærmiljø. Prosjektet må ha blitt oppført i løpet av de fem siste årene for å kvalifisere til nominasjon.

  • Boligene i Havseilervegen på Grillstad Marina Selberg arkitekter) var blant kandidatene til prisen i 2018

  • Boligene i Ladebekken 7 og 9 (Lund Hagem arkitekter) fikk hedrende omtale i forbindelse med prisutdelingen i 2019.

  • Heimdal vgs og flerbrukshall vant Byggeskikkprisen i 2019.

  • Helsevakta på St.Olavs er blant prosjektene som har vært kandidat til Byggeskikkprisen

  • Hotell Britannia er en nykommer på listen over kandidater til Byggeskikkprisen.

  • Tidligere Bergs Maskinhall huser restaurantene Credo og Jossa og har tidligere vært blant kanditatene til Byggeskikkprisen

  • Boliger Heimdal stasjonsby var blant kandidatene til prisen i 2018

  • Administrasjonsbygget for Risvollan borettslag (Pir 2 arkitekter) fikk hedrende omtale i forbindelse med prisutdelingen i 2017.

  • Moholt 50/50, et fremtidsrettet massivtreprosjekt, (MDH arkitekter) vant Byggeskikkprisen i 2017.

  • Boligene i Mellomila 55 og 57 Arkitektkontoret Odd Thommesen) er blant prosjektene som har vært kandidater til Byggeskikkprisen.

Vinnere av byggeskikkprisen og hedrende omtale 2019

Gjennom 15 år har prisen gått til en rekke ulike prosjekt i Trondheim. I 2019 var det Heimdal videregående skole med flerbrukshall (Trøndelag Fylkeskommune, Rambøll AS og Skanska Norge AS) som vant prisen, mens boligprosjektet Ladebekken  7 og 9 (Lund Hagem og Veidekke Eiendom AS) på Lilleby fikk hedrende omtale.

Heimdal videregående skole ble anerkjent for en åpen og inviterende arkitektur som bidrar til å utvide skolens samfunnsoppdrag. Arkitektur og program bidrar til å invitere inn og gjør skolen til en møteplass for hele bydelen. Miljøvennlige energiløsninger, materialvalg og kunstnerisk utsmykning, smart bruk hver en kvadratmeter og flotte uteområder er andre aspekter ved prosjektet som blir løftet frem som begrunnelse for anerkjennelsen.

Årets byggeskikkpris går til et forbilledlig samfunnsprosjekt som er mer enn sin egen hovedfunksjon: en videregående skole som tar sitt samfunnsoppdrag et stort steg videre.

Begrunnelse for Byggeskikkprisen 2019 til Heimdal vgs

Ladebekken 7 og 9 ble løftet frem fordi boligprosjektet på forbilledlig vis viser at en kan oppnå høy tetthet, og likevel få til mange gode arkitektoniske kvaliteter, trygge uterom, liv på bakkeplan, variert boligsammensetning og spennende funksjoner. Prosjektet anerkjennes med en hedrende omtale og står seg som en inspirasjon for framtidens fortettingsprosjekter i Trondheim kommune. 

Vil vil gjerne ha innspill til verdige byggeskikkpriskandidater

Nå er prosessen med å samle inn kandidater til årets pris i gang. Har du et forslag til en kandidat til Byggeskikkprisen 2020, foreslå dine kandidater innen 15. mars 2020.

Vi vil gjerne høre fra deg, og vite hvilket prosjekt du mener fortjener heder og ære!

Med bakgrunn i egne vurderinger og innkomne forslag vil sekretariatet i Trondheim Kommune nominere en begrenset liste med prosjekt, og en jury bestående av representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NTNU, vil sammen med to jurymedlemmer fra Trondheim kommune oppnevnt av formannskapet avgjøre hvem som fortjener årets pris. Ordføreren (eller varaordføreren) er juryens leder. Prisutdelingen vil skje ved en høytidelig seremoni over sommeren. 

Mer informasjon om hvordan du kan nominere, Byggeskikkprisens statutter og tidligere vinnere finner du på Trondheim Kommune sine hjemmesider.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

2019

Vinner: Heimdal vgs med flerbrukshall, d Trøndelag Fylkeskommune, Rambøll AS og Skanska Norge AS

Hedrende omtale: Ladebekken 7 og 9, d Lund Hagem Arkitekter AS og Veidekke Eiendom AS

2018

Vinner: Lysholmbygget ved Bergersen Arkitekter AS
og tiltakshaver E.C. Dahls Eiendom AS

Hedrende omtale: Eksperimentboligene på Svartlamoen, Nøysom arkitekter og tiltakshaver Svartlamon Boligstiftelse

2017

Vinner: MOHOLT 50|50, MDH arkitekter SA og tiltakshaver Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit )

Hedrende omtale: Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag, Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag

2016

Vinner: Ladekaia ved NTNU fakultet for arkitektur og design, Live Studio og Workshop Østmarkneset.

Hedrende omtale: Dampsentralen ved Agraff AS og 3T.

2015

Vinner: Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA

Hedrende omtale: Havstein kirkegård ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim

2014

Vinner: Boligprosjektet Presidentveita ved Eggen arkitekter AS og Presidentveita AS

Hedrende omtale: ”Tremenningen” ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og de involverte studentene.

2013

Vinner: Klubbhuset til Idrettslaget Trond ved Bjørke Arkitektur AS og Idrettslaget Trond

Hedrende omtale: Kjøpmannsgata 37 ved Bergersen Arkitekter AS, Øyvind Christensen og Jan Wilmann.

2012

Vinner: Lohove og Kyvannet barnehage ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS

Hedrende omtale: Trondheim Godsterminal ved Pir II Arkitekter AS og Jernbaneverket

2011

Vinner:  Residencekvartalet ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.

Hedrende omtale 1: Veiskillet boliger for bostedsløse ved arkitekt Bård Helland og stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim
Hedrende omtale 2: Ranheimsvegen 127 ved arkitekt Odd Thommesen og tiltakshaver Ranheimsvegen 127 AS

2010

Rockheim ved Brattørkaia 14 AS og arkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS.

Hedrende omtale – Bålplass ved Skjermveien barnehage ved arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar

2009

Vinner: Nedre Singsakerslette studentby ved Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter, Løvetanna Landskap og Studentsamskipnaden i Trondheim.
Hedrende omtale til Langvolden gård

2008

Vinner: Byåsen skole ved Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS.
Hedrende omtale: Nardo skole.

2007

Vinner: St. Olavs hospital, byggfase 1 ved Helsebygg Midt-Norge

2006

Vinner: Besøkssenteret ved Nidaros domkirke ved Eggen Arkitekter AS og Statsbygg

Har du lest disse sakene?