Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Egen bil – trenger du det egentlig?

Del denne artikkelen

Deleier i over 100 biler: Bildeling kan være gunstig både for lommeboka og miljøet. Trine Gjessen har lang erfaring. Emil Wien-Gjessen (10) var bare en baby da foreldrene solgte bilene sine og ble medlemmer i Trondheim bilkollektiv. Etter ti år er familien fortsatt storfornøyde med løsningen.

Det er ti år siden Stein Tore Wien og Trine Gjessen solgte begge bilene sine. – Jeg har inntrykk av at bildeling har gått fra å være en litt sånn hippieting til å bli sett på som kult og framtidsrettet, sier Stein Tore.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Guro Kulset Merakerås

Trine og Stein Tore er deleiere i bilparken til Trondheim bilkollektiv. De synes det gir dem en frihet som er mer verdifull enn den en bil kan gi.

– Før vi flyttet til Trondheim, bodde vi i Harstad. Der var vi avhengige av å kjøre bil uansett hva vi skulle gjøre. Men hvis du bor tett på kollektivtransport og nær barnehage eller skole, slik vi gjør her på Rosenborg, er det fullt mulig å ha en bilfri hverdag, sier Stein Tore.

Bevisste valg: – Vi har tatt bevisste valg for å sørge for at vår familielogistikk fungerer uten bil, sier Stein Tore Wien.

 Og dette er sakens kjerne: Hvis man ikke bruker bilen i hverdagen, er det da fornuftig å eie en? Trine og Stein Tore har landet på at svaret er et soleklart «nei».

Mer tid

Den økonomiske besparelsen de gjør ved å ikke eie bil gir dem frihet til å jobbe litt mindre, skravle mer med naboene og ha mer tid til hverandre. Men helt uten tilgang på bil vil de ikke være.

Tom parkeringsplass: Familiens tildelte areal på parkeringsplassen i borettslaget står alltid tomt. – Det hender vi snakker om at vi skulle ha laget en grønnsakshage på hjul eller noe slikt her, sier Trine Gjessen. Emil ønsker seg basseng.

– Jeg tror de aller fleste i dagens Norge forventer å ta del i mobiliteten det gir å ha tilgang på bil. Men det betyr ikke at du må eie en bil. Du kan dele, påpeker Stein Tore.

Bildeling med klimagevinst

Trondheim bystyre har vedtatt at kommunen skal satse på bildeling. Greier vi å legge til rette for en helhetssituasjon der delebiler erstatter privatbiler, kan det bidra til reduserte klimautslipp. Hvis flest mulig skal tilhøre den gruppen som kjører bil så sjelden at bildeling er en aktuell løsning, må vi sørge for at kollektivtransport og forhold for syklende og gående er gode.

Trondheim velegnet

En fersk rapport fastslår at Trondheim kommune har en demografi og befolkningstetthet som er velegnet for delebilordninger. Rapporten «Bildeling og klimagevinster i Trondheim» peker på at det ikke er noen selvfølge at delebilbruk reduserer den totale bilkjøringen, men at klimagevinsten også kan utløses gjennom en raskere utskifting av bilparken til mer moderne og klimavennlige kjøretøy.

Nyere biler

Da Trine og Stein Tore var bileiere, kjørte de hver sin gamle VW golf. Det var et betydelig steg opp da de begynte å bruke bilkollektivets biler, som leases og fornyes slik at det til enhver tid er biler med moderne teknologi. De er dessuten ikke i tvil om at de ville ha valgt å bruke bilen oftere dersom det sto en som de eide rett utenfor døra. I deres tilfelle gir det altså en klar klimagevinst å dele bil.

Enkelt med sykkel

– Jeg var veldig pro bil da vi hadde biler, og kjørte egentlig over alt. Men etter hvert har jeg blitt mer bevisst både på egen helse og på klima. Nå er jeg glad for at vi har innrettet oss slik at det er aller enklest å ta sykkelen som står uten for døra, nest enklest å låse opp boden og ta ut elsykkelen og litt mer tiltak å gå noen hundre meter for å hente bil. Det gjør det lett å ta gode valg og få litt mer mosjon i hverdagen, forklarer Trine.

Bystyret har vedtatt at det skal settes av 300 parkeringsplasser til delebiler i Trondheim. Parkering utmerker seg nemlig som den viktigste suksessfaktoren. Dedikerte parkeringsplasser gjør delebilene lett tilgjengelig både for privatpersoner og bedrifter.

Ulike deleløsninger

Trondheim bilkollektiv er én av flere mulige bildelingsløsninger i Trondheim og har vel 100 biler og over drøyt 1000 medlemmer. Gjennom plattformen Nabobil leier over 300 privatbileiere biler fra sine respektive nabolag, Gomore har 40 registrerte biler og Hertz Bilpool har nylig etablert en liten varebilpark på Leangen. I tillegg finnes en rekke lukkede bildelingsgrupper som er knyttet til borettslag, bilforhandlere eller andre enheter.

Låsebrikke: Trondheim bilkollektiv har en låsebrikke som kan åpne alle bilene medlemmene deler på. Vel 100 bilkollektivbiler står parkert på ulike steder i Trondheim.

 

– Det er jo litt prakk hver gang vi skal bruke bilen, men til gjengjeld slipper vi alt styr med dekkskifte, verksted og EU-kontroll. Det der har jeg ikke savnet i det hele tatt, sier Stein Tore med et smil.

Leievilkår

De ulike ordningene har egne kontrakter og betingelser, men felles for de fleste er forsikringsordninger med en oppgitt egenandel for leietaker.

– Vi har aldri vært ute for noe, men hvis uhellet er ute, vil det fungere som ved en vanlig bilforsikring. Med mindre du har krysset av for at du vil leie uten egenandel ved skade. Da koster det mer å leie, men du er sikret mot uforutsette utgifter. I starten valgte vi ofte denne løsningen, fordi vi hadde trang økonomi og ikke tålte en budsjettsprekk, forteller Stein Tore.

Penger å spare

Økonomi var den avgjørende faktoren da paret i sin tid gikk fra eie til dele.

– I løpet av noen år gikk vi fra «Double Income No Kids» til «Single Income, double kids», fordi Trine begynte å studere igjen da vi stiftet familie. Vi så at vi kunne spare veldig mye penger på å kvitte oss med bilene, dermed solgte vi dem og meldte vi oss inn i bilkollektivet, forteller Stein Tore.

For den som kjører relativt lite er det god økonomi i å dele bil.  Investeringskostnadene er svært mye lavere enn ved privateid bil, men brukskostnadene er høyere per kilometer. Besparelsen avhenger derfor av hvor mye du bruker bilen.

I snitt kjører en Trondheimsbilist 11 479 km i året. Ligger du på eller over snittet, lønner det seg for deg å eie egen bil. Kjører du derimot mindre enn dette, kan du vurdere å dele bil. Tall fra analyseselskapet Menon viser at du kan spare over 40 000 kr i året hvis du kjører under 1680 km i året (tilsvarer Oslo-Trondheim 3,5 ganger).

Den typiske bildeler

I dag er økonomien et underordnet motiv for Trine og Stein Tore. Nå handler der mer om et verdivalg og en vane.

Paret kan krysse av for mange kjennetegn for de typiske bildelerne, slik disse blir beskrevet i rapporten «Bildeling og klimagevinster i Trondheim»: De trenger ikke bil (eventuelt bil nummer to) hver dag, er høyt utdannet og befinner seg i aldersgruppen 25-45 år. De har et bevisst forhold til egen økonomi og eget klimaavtrykk, og er glade for å slippe det praktiske rundt bilhold. Statistikken viser også at det er en overvekt av barnløse menn blant dagens bildelere. Slik trenger det ikke være, mener Trine.

– Når unge, barnløse kolleger forteller at de ikke har bil, parerer gjerne noen av de eldre med «bare vent til du får barn». Men selv har vi jo to gutter på 8 og 10 – og en utvekslingsstudent, så vi er vel et levende bevis på at det er fullt mulig også for barnefamilier.

Sykkel, buss og tog

Paret ser at det ville blitt en utfordring hvis ungene hadde gått på fritidsaktiviteter som krevde hyppig kjøring til og fra trening eller kamp. Men Emil (10) og Torbjørn (8) har hatt fotballtrening og korpsøvelser i gangavstand til hjemmet, og tar seg fram til venner med sykkel eller sparkesykkel. Når Emil skal til sentrum på akrobatikktrening, går han dit sammen med en kamerat. 10-åringen innrømmer at det av og til kunne vært deilig å bli hentet med bil.

– Ja, for eksempel hvis jeg har vært i Trikkestallen og er skikkelig sliten når jeg skal hjem, sier han. Hvis det er helt slutt på kreftene, hender det mamma eller pappa rykker ut med elsykkelen. De har kjøpt en lang versjon med passasjerplass og forteller at den gjør hverdagen mye mer lettvint.

– Ja, elsykkel skulle vi kjøpt oss tidligere, sier Trine, og anbefaler denne løsningen til alle som vil ha en billøs hverdag.

Paret anslår at de i snitt låner bil én gang per måned. Da er det gjerne fordi de skal på hyttetur eller en utflukt uten kollektivmuligheter. Men hvis de kan, tar de tog også på helgeturer. Tog til Åre for å kjøre ski, for eksempel, det fungerer utmerket.

Velger bil etter behov

Den dagen vi besøker familien, er det en hyttetur rett rundt hjørnet. Da har de vært inne på bilkollektivets nettside og reservert en bil med plass til fem personer og bagasje.

– Det er genialt å kunne tilpasse bil etter behovet. Hadde vi eid en bil, måtte den jo vært stor nok til hele familien – og da måtte vi også ha brukt den hvis bare én av oss skulle kjøre. Nå kan vi velge en bitte liten bil for enmannsturer og en stor for familieturer. Eller varebil hvis vi trenger det, forklarer Trine mens vi rusler gjennom nabolaget på vei mot en av bilkollektivets parkeringsplasser.

Aktørene

Trondheim bilkollektiv er en non-profit aktør. For å få tilgang på kollektivets bilpark må du være registrert medlem med innbetalt andel og årsavgift, og så får du en månedlig faktura for din bilbruk. Nabobil, Gomore og Hyre er eksempler på kommersielle aktører som legger til rette for bildeling mellom privatpersoner. Privateide biler står i gjennomsnitt ubrukt  92-95 prosent av tiden. Stadig fler finner ut at det er litt smartere tjene noen kroner på å la andre bruke bilen når du selv ikke trenger den. Markedet er i sterk vekst og ny teknologi med nøkkelløs drift av bilen letter delelogistikken både for leietaker og utleier.

– Ganske lett å dele på biler

I dag skal Trine hente bilen fra en parkeringsplass de ikke har besøkt før.

– Hvilken bil skal vi ha, mamma? spør Emil

– Jeg husker ikke hva den het. Vi må finne den som har nummer 11297.

Vi rusler langs gata der en bilkollektivbil skal stå blant alle de privateide.

– Det er den hvite der! sier Emil og peker på en splitter ny Toyota Corolla hybrid. 10-åringen leser registreringsskilt på betydelig lenger avstand enn de to damene han går sammen med, kan vi fastslå. Mamma låser opp med brikken som fungerer på alle bilkollektivets biler, og henter ut nøkkel og registreringsperm fra hanskerommet.

Nært hjemmet: Nærhet til parkeringsplass for delbar bil er det viktigste suksesskriteriet for ordningen, og bystyret i Trondheim har vedtatt at det skal settes av 300 parkeringsplasser til formålet. Trine Gjessen kan hente bil på flere ulike steder i nabolaget på Rosenborg.

– Før måtte vi hente nøkler på et eget sted i nærheten. Brikkeløsningen er en stor forbedring. Det gjør at det egentlig er ganske lett å dele på biler, sier Trine.

Veitrafikk står for omtrent 38 prosent av klimagassutslippene i Trondheim, og utslipp fra personbiler står for nesten tre fjerdedeler av disse. Det er nødvendig å finne ut hvordan vi kan redusere biltrafikken i byen vår. Ett av tiltakene er å dele på noen av bilene. Det må da være litt smarter?

Har du lest disse sakene?