Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Elgeseter park får ny paviljong

Del denne artikkelen
Illustrasjon av midlertidig paviljong

Sosialt møtepunkt: Sammen med Høyskoleparken danner Elgeseter park et sammenhengende grønt belte helt opp til Gløshaugen og fungerer på den måten som et bindeledd mellom byen og NTNU. Midt i det grønne beltet kommer paviljongen som kan bli et nytt og samlende møtepunkt. Illustrasjon: Rintala Eggertsson Arkitekter

Elgeseter park er et naturlig møtepunkt mellom byen og universitetet, en grønn oase som kan brukes mer. I sommer får alle brukere av parken en ny paviljong.

Tekst
Turid Helle
Foto
Rintala Eggertsson Arkitekter

Trondheim kommune ønsker å teste om en midlertidig paviljong kan bli et samlingspunkt der nye campus møter byen. Kan den bidra til mer opphold og økt bruk av parken?

Rintala Eggertsson Arkitekter vil sammen med 10 internasjonale studenter bygge paviljongen i siste halvdel av juni. 

– Vi lagt vekt på å skape et positivt miljø for dem som ferdes gjennom parken til daglig. En paviljong kan få folk til å stoppe opp og stimulere til mer rekreasjon og aktivitet i parken, forteller arkitekt Dagur Eggertsson.

Asterisk er formet som en stjerne

Paviljongen har fått navnet Asterisk – som betyr stjerne. I vestlig kultur er en femarmet stjerne eller pentagram symbol for mennesket og dets fem sanser. I antikken ble det brukt som et element i forklaringen av menneskets harmoniske proporsjoner. Hensikten var å plassere mennesket i et overordnet geometrisk, matematisk bilde av omgivelsene. Vi kjenner det best fra Leonardo da Vincis kjente tegning av den Vitruvianske mannen.

 

 

 

 

 

 

Pentagrammet vises godt i møtet mellom gangstiene gjennom parken, forsterket av sirkelen som omkranser krysset.

Bygningen består med andre ord av fem rom, eller fløyer. Hvert av rommene skal fange opp noen av ønskene fra ide- og medvirkningsprosessene som er blitt gjennomført.

Armene utformes slik at de gir ulik grad av innsyn/utsyn og skjerming/åpenhet. De V-formede mellomrommene mellom fløyene blir oppholdsrom / samlingssteder for ulike typer aktivitet. Litt for enhver smak, med andre ord.

Ønsker fra brukere

På workshopen i vår deltok flere aktuelle brukere av parken. Det kom fram flere gode ideer og ønsker til en paviljong her:

  • Godt med sitteplasser
  • Grillsted
  • Aktiviteter for trening; slakk line – diverse styrkeøvelser mm
  • Lesekrok med minibibliotek
  • Mulighet for dans/tango
  • Tilgjengelighet for funksjonshemmede

 

 

 

Ta paviljongen i bruk

En del av detaljutformingen av paviljongen vil skje under byggingen. Da er det mulig å følge arbeidene i parken, snakke med de som bygger og komme med innspill.

– Vi er åpen for gode innspill, og kan innarbeide mindre løsninger underveis, sier Eggertsson og tilføyer: Når paviljongen er ferdig, håper vi at mange tar den i bruk og deler sine erfaringer på sosiale medier. Tag bildene med #Asteriskelgeseter #Elgeseterpark. 

Ideen kom fra studenter

Inspirasjonen til et testprosjekt i Elgeseter park kom fra oppgaver i forbindelse med NTNUs tverrfaglige kurs “Eksperter i Team” innen temaet “Gjør byen din bedre”. Elgeseter park ble valgt på bakgrunn av det studentgruppen så som et byrom med gode forbedringsmuligheter.

– Vi stilte oss spørsmålet: Hvordan kan Elgeseter park gjøres mer attraktiv nå og i fremtiden? Og med attraktivt mener vi en høy oppnåelse av universell utforming, estetikk, flerbruk og bærekraft, forteller Ingrid Christine Ween på vegne av studentene.

Oppgaven deres heter; En utforming av Elgeseter park.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?