Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

– En lettelse å bli oljefri

Del denne artikkelen

Fornøyd huseier: Csaba Tørø smiler og filmer når oljetanken endelig er lirket ut av hullet sitt og er på vei opp. Han er svært fornøyd med å bli kvitt tanken som har vært en forurensningstrussel. Anders Brun fra Børstad Transport (gul jakke) følger spent med.

– Vi er kvitt et potensielt kjempeproblem; det er en lettelse å få parafintanken opp av jorda og se at den er hel, sier huseier Csaba Tørø på Møllenberg.

Tekst
Unni Skoglund
Foto
Unni Skoglund

Utenfor en bygård på Møllenberg står en tankbil med slanger som fører inn i bakgården og ned i en nedgravd tank. En liten gravemaskin durer. Maskinfører Vidar Johansen har nettopp lokalisert den gamle oljetanken som denne dagen skal opp av jorda. Lokket på tanken er åpent og under glinser det i blank parafin. 

– Dette er en diger tank som har forsynt to gårder med fyringsolje. Hele 3 000 liter rommer tanken og den har mye olje i seg, sier John André Bakken. Han jobber i Børstad Transport med å tømme gamle oljetanker og rengjøre dem før de skal destrueres.

Betydelig skadepotensiale

Tanken har ikke vært i bruk siden 1982, og huseier var bekymret for at tanken skulle være lekk. 

Huseier overværer jobben: Huseier Csaba Tørø var på forhånd spent på om det var lekkasje i tanken.

– Jeg har ikke historikken på hvor lenge tanken har ligget i jorda, men jeg vil anta at den har ligget her siden 1970-tallet sier, Csaba Tørø som eier de to bygårdene sammen med kona Marit Tørø.

– Jeg jobber selv som takstmann og har sett hvor ille det kan gå, dersom gamle oljetanker springer lekk.

Csaba forteller at om olja siver ut av en fyringstank så kan den gjøre store skader i et bolighus. Den kan også forurense grunnen, og i verste fall vann som er i nærheten.

– Det koster noen kroner å bli kvitt tanken, men det kan ikke måle seg med kostnadene parafinen kan gjøre dersom den kommer på avveier. 

Forbud trer i kraft fra nyttår

Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge.

Grav opp i tide: – Gamle oljetanker ligger i jorda som tikkende bomber. Grav derfor tanken opp i tide, sier Tore Nordstad, rådgiver i Miljøenheten i Trondheim kommune. Foto: Knut Okkenhaug

I følge kommunens registre finnes det rundt 1 400 nedgravde oljetanker i Trondheim som fortsatt er i bruk. Av disse er rundt 1 250 i privat eie. 

– Tikkende bomber

– Gamle tanker skal fjernes fordi de har en begrenset levetid. Ståltanker ruster, mens glassfibertanker blir sprø. Levetiden er noen tiår og mange tanker har allerede passert forventet levetid, sier Tore Nordstad.

– Gamle tanker ligger i bakken som tikkende bomber.

Nordstad forklarer at en lekkasje fort kan få store følger på egen og andres eiendom, bygning og/eller tilstøtende vassdrag, grunnvannsforekomster med mer. 

– Konsekvensene ved lekke tanker i sin helhet er alltid eiers ansvar, men man kan selvfølgelig stille tidligere eier til ansvar dersom denne har gitt manglende eller uriktige opplysninger. 

Tankene skal opp

Trondheim kommune har bestemt at alt av tanker skal opp av jorda, og dette gjelder også Klæbu, etter sammenslåingen. Tanker som er spesielt vanskelige å fjerne kan man søke Miljøenheten om å la ligge. Tanken må likevel tømmes og renses. Når det er gjort, skal den fylles med godkjent fyllmasse for å sikre seg mot kollaps/synkehull i bakken. 

Håndmakt: Innimellom må håndkraft til på Møllenberg for å få tanken opp uten å skade fiberoptikken som er lagt rett over tanken.

– Eier må likevel leve med usikkerhet om tanken allerede var lekk eller har vært overfylt. Slike gravefrie løsninger er derfor ikke anbefalt. Av samme grunn kreves det i utgangspunktet at tanken skal opp, poengterer Tore Nordstad. Han framhever at en nedgravd oljetank vil være en usikkerhet ved kjøp og salg av bolig. Både fordi det koster å ta hånd om tanken, men mest fordi tanken kan være lekk og da kan nye eiere risikere å «kjøpe seg et problem». Det kan bli svært dyrt å rydde opp.

– Meld fra

 – Jeg råder huseiere som skal selge, til å fjerne tanken før salg og ta vare på dokumentasjon som viser at tanken er fjernet og avhendet. Meld så i fra til kommunen når jobben er gjort, sier Tore Nordstad, rådgiver i Miljøenheten. 

I følge Enova er det å fyre med fossil olje noe av det mest klimafiendtlige du kan gjøre som privatperson.

2000 liter på tanken

Firmaet Børstad Transport merker at mange har fått med seg de nye forskriftene, for de har travle dager med å fjerne gamle tanker. 

– Det er bra trykk på dette nå. I 2018 gravde vi opp, eller skummet, 600 tanker i Trondheim, og tallet blir ikke mindre i år, sier Anders Brun, som er den i Børstad som er ansvarlig for å gjøre avtaler med huseier som vil ha tanker fjernet.

I tanken på Møllenberg er siste slump av parafin sugd opp av tankbilen og fasiten ble at det var 2 000 liter olje på tanken! Dunsten av parafin henger tungt i lufta mellom bygårdene. Så blir oljetanken spylt ren, før tankbilen kjører av gårde. Parafinen blir behandlet som farlig avfall, og blir sendt til godkjent mottak for destruksjon.

Med lirk og lempe

Med tømt tank, kan resten av gravejobben settes i gang. Nå skal hele tanken blottlegges. Et par ekstra utfordringer har dukket opp på denne jobben. Det er nemlig lagt fiberoptikk rett over tanken, og i tillegg ligger tv-kabelen til bygårdene rett bortenfor tanken som skal graves opp. 

Opp av jorda: Til slutt dingler kjempetanken etter gravemaskinskuffa inne i bakgården på Møllenberg.

– Dette er mer kjelkete enn det pleier å være. Tanken må lirkes ut, uten å skade kablene som går her. I verste fall må vi knuse tanken for å få den opp av jorda, sier Anders Brun.

Men det viser seg raskt at gravemaskinfører Vidar Johansen, har en stødig hånd på spakene. Innimellom hopper han ut av gravemaskinen og tar noen tak med spaden.  Litt etter litt lirkes tanken ut. Og tilbake ligger fiberoptikk og Tv-kabler like hele.

Fiks ferdig

Fiks ferdig: Dagen etterpå ser det slik ut i bakgården på Møllenberg. Oljetanken er borte og masse er fylt på.

– Jeg er så fornøyd med at vi leide proffe aktører for å håndtere denne oppgravingen. Nå er vi kvitt en stor bekymring, sier huseier Csaba Tørø fornøyd.

 

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?