Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Vannet kommer tilbake i manesjen

Del denne artikkelen
Prosjektleder Marit Solum er glad for at kommunen nå har mulighet til å utbedre det som viste seg å ikke fungere godt nok i Ladeparken.

Oppgradering: Prosjektleder Marit Solum er glad for at kommunen nå har mulighet til å utbedre det som viste seg å ikke fungere godt nok i Ladeparken. Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommunalteknisk Forening kåret denne parken til Norges beste uterom i 2013, med vedlikeholdet har dessverre ikke stått i stil med slitasjen i tiden etterpå. Oppgraderingen som nå pågår er derfor både påkrevet og etterlengtet.

Til sommeren vil Ladeparken, også kjent som Sirkusparken, være tilbake i manesjen som en spenstig park i god stand – med en stor og driftssikker dam.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Guro Kulset Merakerås

Det er elleve år siden parken ble åpnet, og åtte år siden den ble kåret til Norges beste uterom. Den 16 mål store tomta, som tidligere hadde vært brukt av omreisende tivoli og sirkus, ble satt av til et parkprosjekt som prøvde seg på nye kunster. Her valgte kommunen å ikke gå for en klassisk park, men for et soneinndelt uterom med spenstig design, uvanlig plantebruk og lekne elementer som spilte på sirkustomtas identitet.

Fallhøyden var stor, og prosjektleder Marit Solum erkjenner at noen av eksperimentene endte med knall og fall. Nå utbedres svakhetene, som hovedsakelig oppsto av to årsaker: Byggtekniske problemer med vannet og uheldig materialbruk i parkens kunstelementer.
– Parken har mange kunstelementer, og i disse ble det brukt glass, noe som har fungert dårlig, sier Solum.

Ladeparken ble åpnet i 2011 og i 2013 ble den kåret til den beste offentlige møteplassen i Norge.

Løsningene var omdiskuterte allerede på tegnebrettet. Men i balansegangen mellom å ivareta kunstnerens frihet og praktiske hensyn, ble det bestemt å gi glasselementene en sjanse. Dessverre har det gjentatte ganger vist seg at fristelsen til å plukke stein fra dammen og bruke denne til å knuse farget glass har blitt for stor for enkelte av parkens brukere. Selv om glasset har vært såkalt «uknuselig». Denne gang blir det ikke satt inn nytt glass.
– Vi er i dialog med kunstner Trude Westby Nordmark for å finne nye løsninger, sier Solum.

Vannspeilet i Ladeparken var populært, men ble dessverre tørrlagt etter en lekkasje som ikke lot seg identifisere og tette

Ny dam: Vannspeilet i Ladeparken var populært, men ble dessverre tørrlagt etter en lekkasje som ikke lot seg identifisere og tette. Når parken står ferdig 15. juni, er det med en nybygd dam med byggtekniske løsninger som er mer driftssikre og enklere å vedlikeholde. Søbstad AS står for arbeidet.

Nystøpt dam til 15. juni

Mer omfattende og mer kostbart, men allikevel kanskje enklere, er det å løse problemet med den tørrlagte dammen. Parkens 500 kvadratmeter store vannspeil fikk tidlig en lekkasje som ikke lot seg lokalisere. Den har derfor vært tørrlagt i flere år.

– Nå bygger vi en ny dam i samme form, men med en annen konstruksjon, forteller Solum. I stedet for en løsmassedam med membranduk, blir det nå en isolert betongkonstruksjon med kuppelstein på bunnen. Det åpner også for at dammen kan spyles med høytrykksspyler ved behov, noe som gjør vedlikeholdet enklere.
Anleggsgartner og entreprenør Søbstads leder på anlegget, Nils Bakken, har jobbet i Ladeparken siden før jul. Han er glad for at kommunene har fått tildelt stimuleringsmidler som skal brukes til å holde anleggshjulene i gang under korona, og setter pris på at kommunen startet prosjektet i Ladeparken allerede i vinter.

Det kan også brukerne være fornøyd med, for på den måten kan parken være klar til bruk når sommeren kommer. 15. juni er satt som sluttdato.
– Jeg kan ikke love at alle detaljer er på plass til den datoen, men det skal se ferdig ut i hvert fall, sier Bakken, som altså er forberedt på å måtte gjøre siste ferdigstillelse etter at hele parken er tatt i bruk.

Glass i kunstelementene i Ladeparken er knust.

Knust kunst: Disse kunstelementene har vist seg å ikke bare friste til å krype inn og se på fargespillet, det har også blitt for fristende å plukke steiner fra dammen for å knuse glasset. Glasset er erstattet gjentatte ganger, men nå fastslår Marit Solum at de ikke kan fortsette på denne måten. Kommunen er i dialog med kunstneren for å vurdere løsning.

Lakkering, reparasjon og flikking

Marit Solum forteller at korona på sett og vis var et lykketreff for Ladeparken. Uten de såkalte koronamidlene ville oppgraderingen blitt langt mer begrenset. Nå blir det både ny dam, opplakkering av lysthuset med hengekøyenett, reparasjon av gummidekke, reparasjon av ødelagte kunstelementer og ny portal i det karakteristiske sirkusteltdesignet.

– Den røde portalen er laget av plastduk og den falmer i sola. Dette var som forventet, og den skifter vi nå som planlagt etter ti år. Ellers flikker vi på det som er skadet og slitt og fjerner noen få elementer som absolutt ikke har funket, slik at videre drift og vedlikehold skal være mindre ressurskrevende, sier hun.

En del av parkens gummidekke er slitt, men kommunen velger å ikke bytte ut dette i sin helhet nå, fordi mer miljøvennlige alternativ til gummi er under utprøving. Parkens fontenespill har ikke vært i drift etter at vannet forsvant i forbindelse med spunting i et nærliggende boligprosjekt for noen år siden. Dette inngår ikke i det pågående oppgraderingsprosjektet, men Solum understreker at det jobbes med finne løsninger også på dette. Utfordringen ligger i å finne nødvendige midler.

Den røde portalen var laget av plastduk som falmer i sola. Dette var som forventet og den skulle uansett skiftes ut. Dette er et arkivbilde fra åpningen av parken

Portalen: Den røde portalen var laget av plastduk som falmer i sola. Dette var som forventet og den skulle uansett skiftes ut. Dette er et arkivbilde fra åpningen av parken 31. august 2011. (Foto: Carl-Erik Eriksson)

Nyetableringer vs. vedlikehold

– Vi opplever stadig reduserte bevilgninger til drift, samtidig som det blir flere og flere parker i byen. Resultatet blir dessverre at en del parker blir driftet for dårlig, slik at forfallet skjer raskere enn nødvendig, sier Solum. Hun påpeker at det er et politisk valg om man vil bruke pengene på å bygge nye parker eller vedlikeholde de eksisterende anleggene. Prosjektlederen ved Kommunalteknikk, avdeling Byrom og grønnstruktur, som i sin tid tegnet parken for sin daværende arbeidsgiver Asplan Viak AS, er glad for at det nå kan kjøres en trommevirvel for et solid vedlikeholdsløft i Ladeparken.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?