Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Bare ikke i Jonsvatnet

Del denne artikkelen

Fra Jonsvatnet får vi vann med utmerket kvalitet, uten å bruke masse kjemikalier for å rense det! For at dette skal fortsette må vi sørge for at vannkilden ikke blir forurenset.

Tekst
Merete Mauland

Alle vil ha trygt og godt drikkevann. Det har vi i Trondheim. I følge FN mangler 2,2 milliarder mennesker tilgang til rent drikkevann. Vi må ta vare på noe av det mest verdifulle vi har.

Hvis mange oppholder seg i området rundt Jonsvatnet, er sjansen større for at folk og dyr gjør fra seg der. Og det er veldig viktig at søppel, tiss og bæsj ikke havner i drikkevannskilden!

Det er fint å dra på campingtur, slå leir eller sove i hengekøye ute i naturen. Bare ikke ved Jonsvatnet.

Slå leir andre steder enn ved Jonsvatnet

For det er ikke lov til å slå leir innenfor en sone på 100 meter fra vannkanten. Du kan gå forbi, men ikke sette deg ned og rigge deg til for å være der over en periode. Skal du telte eller henge i hengekøya må du altså minst 100 meter fra vannet. Men aller helst bør folk velge et av de mange andre fantastiske stedene i regionen.

Hvis du skal arrangere skoletur, jobbsamling eller speiderleir bør du også dra andre steder enn ved Jonsvatnet. Vi ønsker at færrest mulig oppholder seg ved drikkevannskilden og derfor er det ikke lov å ha organiserte turer eller arrangement ved Jonsvatnet. Det gjelder også samlinger i privat regi, så legg heller vennetreffet til et av de andre fantastiske turområdene.

Hjelp oss å ta vare på drikkevannet ditt. Hold litt avstand, så går det fint!

Plukk opp hundebæsj

Det er ikke enkelt for hunder å vite at hundebæsjen de legger fra seg havner i drikkevannet. Derfor må eierne ta ansvar. Det er båndtvang i en sone på 50 meter fra vannet. Hvis hunden din gjør fra seg, må du plukke med deg hundebæsjen, så unngår vi parasitter og tarmbakterier i drikkevannet.

Det finnes mange fantastiske plasser i Trondheimsregionen der du kan lufte hunden og kaste pinne. Bare ikke i Jonsvatnet.

Hjelp oss å ta vare på drikkevannet ditt. Plukk opp hundebæsjen, så går det fint!

Godt med en dukkert. Bare ikke i Jonsvatnet

Det er forståelig at mange lar seg friste av rent vann når de skal bade. Men for at vi skal klare å beholde god drikkevannskvalitet må du finne andre steder å bade.

Hjelp oss å ta vare på drikkevannet ditt. Ingen bading, så går det fint!

Slik behandles drikkevannet

Hovedvannkilden til Trondheim er Jonsvatnet og reservevannskilden er Benna i Melhus. Fra Jonsvatnet renner vannet ut i store rør på 50 meters dyp og inn til Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg.

For å fjerne parasitter og bakterier behandles vannet med UV-lys og så tilsettes minimalt med klor. Vannet siles også gjennom kalksand for å gjøre det mindre surt, slik at det ikke ødelegger rørsystemet.

Passer på drikkevannet

Gjennom hele prosessen tar Trondheim bydrift vannprøver som analyseres daglig. Der ser de særlig etter tarmbakterier som ikke skal være i drikkevannet.

Ansatte går også runder med tilsyn rundt drikkevannskilden for å passe på. De sjekker om noen forurenser eller ikke følger reglene som skal sikre oss trygt drikkevann.

Regler for å ta vare på drikkevannet

Det er Trondheim kommune sin oppgave å sikre drikkevannskilden mot forurensing. Derfor er det satt opp regler for hva som er lov og ikke i og langs kilden. Dette for å sikre tilgang til rent vann, også fremover.

Ved forurensning eller fare for forurensning kan Trondheim bydrift kontaktes på telefon 91 11 23 16

Lurer du på noe mer om aktivitet ved Jonsvatnet eller informasjon om vannkvalitet finner du mer informasjon om drikkevann på kommunens hjemmesider.

Regler for Jonsvatnet

  • Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt.
  • Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir (som bålbrenning og lignende) innenfor en sone på 100 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.
  • Det er forbudt å arrangere sportsstevner eller andre arrangementer ute på Jonsvatnet. I en sone på 100 meter fra vannkanten er arrangementer forbudt uten tillatelse fra kommunen.
  • Hund skal holdes i bånd nærmere vannkanten enn 50 meter. Avføring fra hund skal innenfor sonen på 50 meter samles opp og bringes ut av virkeområdet. De samme regler gjelder også for ferdsel på Jonsvatnet når dette er islagt.
  • Riding er forbudt i en sone på 50 meter fra Jonsvatnet. Offentlig vei, adkomstveier samt godkjent/sikret beiteareal er unntatt fra forbudssonen. Når Jonsvatnet er islagt, er det forbudt å ta hest med ut på isen.
  • Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier skal foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensing av Jonsvatnet. Forbudet omfatter også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som medfører fare for forurensing.
  • I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og bruk av nedgravde oljetanker. Dette forbudet gjelder også for oljetanker som er mindre enn 3200 liter.
  • I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer som ved å etablere levedyktige bestander kan innvirke negativt på vannkvaliteten i Jonsvatnet.
  • Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann. Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, forbrenningstoalett eller annen løsning godkjent av Trondheim kommune.
  • Uten særskilt tillatelse er det forbudt å bruke motorfartøy på Jonsvatnet. Forbudet gjelder alle typer motorer.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?