Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Hvilket bygg synes du fortjener årets byggeskikkpris?

Del denne artikkelen
Verdig vinner 2017: Moholt 50|50. Den nye arkitekturen er godt tilpasset den eksisterende arkitekturen.

Verdig vinner 2017: Moholt 50|50. Den nye arkitekturen er godt tilpasset den eksisterende arkitekturen. Thomas Bekkavik

Juryen for Trondheim kommunes byggeskikkpris trenger tips til kandidater som fortjener ære og berømmelse. Juryen ønsker et bredt tilfang av forslag til bygg, byrom og anlegg som har vært bygd de siste fem årene i Trondheim.

Tekst
Tonje Bostad

I tolv år har små og store bygg, byrom og anlegg fått Trondheims byggeskikkpris. Sekretariatet til byggeskikkprisen har nå begynt jakten etter nye, gode prosjekter i byen. Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisen.

Byggeskikkprisen deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom setter sitt preg på byen, omgivelsene og hverdagen til folk.

Fjorårets vinner: Moholt 50|50
Mange ulike bygg og anlegg er premiert de tolv årene prisen har eksistert. I fjor valgte juryen å gi byggeskikkprisen til Moholt 50|50, og og hedrende omtale til Risvollan borettslags nye administrasjonsbygg. Stikkordene for begge prosjektene er engasjement og samfunnsansvar.

Begge prosjektene inneholder gode felles møteplasser og har lagt fysiske rammer for et godt bomiljø. Begge har på eget initiativ gitt noe ekstra til nærområdet sitt og til byen, til tross for relativt stramme økonomiske rammer. De har begge vist at ved å være innovativ og modig kan man skape forbilledlige prosjekter som er til stor inspirasjon, og som forsterker Trondheims egenart og byggeskikk.

Moholt 50|50 er prosjektert av MDH Arkitekter, og administrasjonsbygget til Risvollan borettslag er prosjektert av Pir II Arkitekter.

Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia vant i 2016, og i 2015 vant både Brattøra Friområde med svingbrua og sjøbadet, og Havstein kirkegård.

Kommunen anerkjenner god kvalitet
Trondheim kommune deler ut byggeskikkprisen til aktører som bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Trondheim, og til prosjekter som er av høy kvalitet. Det er spesielt viktig at prosjektet er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. Et av kriteriene for å få byggeskikkprisen er at prosjektet gir noe tilbake til byen og innbyggerne.

Trondheim kommune har utarbeidet en egen Veileder for byform og arkitektur etter at prisen ble opprettet for tolv år siden. I arbeidet med byform og arkitektur tas hele tiden valg som gir mennesker muligheter til helse, velvære, en praktisk hverdag, tilknytning, sosial interaksjon, opplevelser og trygghet. Utforming av byen med byrom og bygninger har faktisk betydning for at folk kan leve enkelt og klimavennlig i hverdagen i Trondheim. Veilederen er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha.

Nå vil vi gjerne ha innbyggernes forslag.

Foreslå kandidater til Trondheim kommunes byggeskikkpris 2018 innen 15. mai 2018 ved å sende en e-mail til Vera Gravråkmo; vera.gravrakmo@trondheim.kommune.no

<strong> Hedret i 2017: </strong>Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag fikk hedrende omtale i 2017: Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag

Hedret i 2017: Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag fikk hedrende omtale i 2017: Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?