Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Hvilket anlegg eller bygg er byens fineste? Meld inn din favoritt!

Del denne artikkelen

Verdig vinner 2015: Juryen synes anlegget er elegant løst og usedvanlig godt utformet. Med sitt lavmælte språk, har landskapsarkitektene klart å holde på det som var der allerede. Havstein kirkegård har blitt et funksjonelt, vakkert og meningsfylt landskapsrom. Benedikte Skarvik, Agraff AS

I ti år har små og store bygg og tiltalende anlegg i friområder fått Trondheims byggeskikkpris. Nå trenger juryen tips til kandidater.

Tekst
Turid Helle
Foto
Trondheim kommune

Er du engasjert i byens bygg og uteområder? Tenker du på hva omgivelsene har å si i hverdagen din?  Da kan du sende inn ditt forslag til hva som er god byggeskikk.

Gleder seg: Vidar Vollan håper på mange forslag - og ser fram til befaringene.

Gleder seg: Vidar Vollan håper på mange forslag – og ser fram til befaringene.

Alle kan foreslå kandidater! Et bygg du liker godt eller et område som er tilrettelagt i løpet av de siste fem årene, sier Vidar Vollan. Han er arkitekt ved byplankontoret og leder sekretariatet for byggeskikkprisen.

Å utføre noe i god byggeskikk er å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk setter sitt preg på byen, omgivelsene og hverdagen til folk. Mange ulike bygg og anlegg er premiert de ti årene prisen har eksistert.

Men det mangler ennå gode byggeskikkeksempler på fortetting i boligområder, holdeplasser for buss-tog-båt, butikker, idrettsanlegg, felles møteplasser og hager der folk bor, tipser Vollan. Vi vil gjerne ha innbyggernes forslag. Hva mener du er god byggeskikk? spør arkitekten.

Populær pris
En av prisvinnerne i 2015 var Kirkelig fellesråd med Havstein kirkegård. De møtte med en stor delegasjon på premieutdelingen, og var veldig glade. Det er første gang en kirkegård er valgt som vinner.

 Vakre grøntområder: Til alle tider har vi måttet finne steder å begrave våre døde. De tidligste gravlundene i europeisk byer lå innenfor bymurene. I Norge har gravlundene eller kirkegårdene vært uteområde rundt selve kirken. Ofte omkranset av mur for å skille den vigslede jorda fra den uvigslede. Etter hvert som behovet for gravplasser har økt, spesielt i de store byene, har gravlunder også blitt anlagt på selvstendige områder. Foto: Benedikte Skarvik, Agraff AS

Vakre grøntområder: Til alle tider har vi måttet finne steder å begrave våre døde. De tidligste gravlundene i europeisk byer lå innenfor bymurene. I Norge har gravlundene eller kirkegårdene vært uteområde rundt selve kirken. Ofte omkranset av mur for å skille den vigslede jorda fra den uvigslede. Etter hvert som behovet for gravplasser har økt, spesielt i de store byene, har gravlunder også blitt anlagt på selvstendige områder. Foto: Benedikte Skarvik, Agraff AS.

Vi setter veldig stor pris på å få denne prisen, sier Kjell Inge Nordgård, kirkeverge i Kirkelig fellesråd. Det er en anerkjennelse av arbeidet vårt. Det vi gjør – og måten vi gjør det på, blir lagt merke til også utenfor Trondheim. Vi blir et eksempel for andre som gjerne vil gjøre noe tilsvarende. Det gjør noe med oss!

Kirkelig fellesråd arbeider for at kirkegården skal tilby ulike rom med ulike opplevelser. Rom for å være alene og rom for å være sammen. Som gir kontakt med det grønne, med vannet og himmelhvelvingen over oss.

Vi trenger å kunne la blikket søke utover – mot utsikten og evigheten. Det setter oss i stemninger vi ikke så lett finner plass til i den tette byen, forteller Nordgård. Byggeskikkprisen understreker at vi har lyktes med å skape et godt rom. Det er en stor heder å motta denne prisen, sier en stolt kirkeverge som kjente godt til prisen før de selv fikk den sammen med dyktige fagfolk i Agraff AS og Norconsult AS.

10 år med byggeskikkpris
Det var ordfører Rita Ottervik som ønsket at Trondheim kommune skulle ha sin egen byggeskikkpris. I desember 2006 vedtar Formannskapet å opprette en kommunal byggeskikkpris for byggverk og bygde omgivelser.

Etter det har prisen blitt delt ut hvert år til ulike prosjekter; besøkssenter, sykehus, skole, barnehager, studentby, museum, næringsbygg, klubbhus, boliger, uterom og kirkegård. Prisen har siden 2006 kåret en årlig vinner og ofte også delt ut en hedrende omtale.

 • Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet (tildelt Statens vegvesen, Pir II AS og SLA) og Havstein kirkegård (tildelt Kirkelig fellesråd, Agraff AS og Norconsult AS) fikk begge byggeskikkprisen i 2015.

 • Boligprosjektet Presidentveita fikk byggeskikkprisen i 2014. Tildelt Presidentveita AS og Eggen arkitekter AS.

 • Klubbhuset til Idrettslaget Trond fikk byggeskikkprisen i 2013. Tildelt Idrettslaget Trond og Bjørke Arkitektur AS.

 • Lohove og Kyvannet barnehage fikk byggeskikkprisen i 2012. Tildelt Svein Skibnes Arkitektkontor AS.

 • Residence-kvartalet fikk byggeskikkprisen i 2011. Tildelt Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.

 • Rockheim fikk byggeskikkprisen i 2010. Tildelt Brattørkaia 14 AS, arkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS.

 • Nedre Singsakerslette studentby fikk byggeskikkprisen i 2009. Tildelt Studentsamskipnaden i Trondheim, Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter og Løvetanna Landskap.

 • Byåsen skole fikk byggeskikkprisen i 2008. Tildelt Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS.

 • St. Olavs hospital, byggfase 1 fikk byggeskikkprisen i 2007. Tildelt Helsebygg Midt-Norge.

 • Besøkssenteret ved Nidaros domkirke fikk byggeskikkprisen i 2006. Tildelt Statsbygg og Eggen Arkitekter AS.

Anerkjenner god kvalitet
Hverdagsarkitekturen skal premieres. Byggeskikkprisen deles ut til aktører som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheim sin egenart.

Etter at prisen ble opprettet har Trondheim kommune utarbeidet en Veileder for byform og arkitektur. I arbeidet med byform og arkitektur tas hele tiden valg som gir mennesker muligheter til helse, velvære, en praktisk hverdag, tilknytning, sosial interaksjon, opplevelser og trygghet. Utforming av byen med dens byrom og bygninger har faktisk betydning for at du og jeg kan leve enkelt og klimavennlig i hverdagen.

Veilederen er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha. Gjennom Byggskikkprisen anerkjenner vi de gode eksemplene og synliggjør hva vi mener med god kvalitet, sier Vollan.

 • ”Tremenningen” får hedrende omtale i 2014. Tildelt Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og de involverte studentene.

 • Kjøpmannsgata 37 fikk hedrende omtale i 2013. Tildelt Bergersen Arkitekter AS, Øyvind Christensen og Jan Wilmann.

 • Trondheim Godsterminal fikk hedrende omtale i 2012. Tildelt Jernbaneverket og Pir II Arkitekter AS.

 • Ranheimsvegen 127 fikk en av to hedrende omtaler i 2011. Tildelt tiltakshaver Ranheimsvegen 127 AS og arkitekt Odd Thommesen.

 • Veiskillet boliger for bostedsløse fikk en av to hedrende omtaler i 2011. Tildelt Kirkens Bymisjon i Trondheim og arkitekt Bård Helland.

 • Bålplassen ved Skjermveien barnehage fikk hedrende omtale i 2010. Tildelt arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar.

 • Langvolden gård fikk hedrende omtale i 2009.

 • Nardo skole fikk hedrende omtale i 2008.

Springbrett til andre priser
De som har fulgt prisutdelingene over tid bekrefter at det er et gjennomgående inntrykk at alle som har mottatt byggeskikkprisen eller fått hedrende omtale har vært oppriktig glade og stolte.

De beste prosjektene har utmerket seg på ulike måter. Noen har fått eller blitt nominert til andre priser etterpå:

 • St. Olavs hospital (vinner 2007) – ble tildelt Bolig og byplan prisen i 2014, The Design & Health International Academy Awards i 2014, Norsk design og arkitektursenters Innovasjonspris i 2015 og Statens pris for attraktiv by i 2015
 • Rockheim (vinner i 2010) var i 2012 blant 46 nominerte museer til prisen som deles ut av European Museum Forum (EMF)
 • Arkitektene Haugen&Zohar fikk AR emerging architecture awards i 2009 for Bålplassen ved Skjermveien barnehage (hedrende omtale i 2010)  og ble i 2014 kåret av Fastcodedesign som en av verden mest kreative små bygninger
 • Veiskillet boliger for bostedsløse (hedrende omtale i 2011) mottok A. C. Houens fond diplom i 2012
 • Brattøra friområde med svingbrua og sjøbadet (vinner 2015) fikk Landskapsarkitekturprisen i 2016

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?