Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Hvem fortjener byggeskikkprisen 2019?

Del denne artikkelen
NTNU holder til i Lysholmbygget som vant byggeskikkprisen i 2018

NTNU holder til i Lysholmbygget som vant byggeskikkprisen i 2018 Carl-Erik Eriksson

Juryen for Trondheim kommunes byggeskikkpris trenger tips til kandidater som fortjener ære og berømmelse. Juryen ønsker forslag til bygg, byrom og anlegg.

Tekst
Tonje Bostad/Trondheim kommune
Foto
Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

I tretten år har små og store bygg, byrom og anlegg fått Trondheims byggeskikkpris. Sekretariatet til byggeskikkprisen har nå begynt jakten etter nye, gode prosjekter i byen. Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisen.

Byggeskikkprisen deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Hva er god byggeskikk

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom setter sitt preg på byen, omgivelsene og hverdagen til folk.

I fjor valgte juryen å gi byggeskikkprisen til Lysholmbygget, et prosjekt som har vist evne til å løse:

En krevende oppgave med et stort romprogram som tilpasser seg i en historisk situasjon i Midtbyen, og som skaper et spennende møte mellom nytt og gammelt

De har klart å tilføre nye arealer i et historisk kvartal uten å sprenge seg ut av skala. Det har de gjort delvis ved å ta i bruk arealer under bakken og samtidig få inn dagslys på kreativt vis.

Heder og ære til eksperimentboliger på Svartlamon

Juryen ga samtidig hedrende omtale til eksperimentboligene på Svartlamon, et prosjekt som har mye til felles med vinneren. Felles for begge prosjektene er videreføring av historie, gjenbruk og transformasjon. Begge prosjektene har skapt spennende rom inne og ute, gjennom å ta vare på gamle bygninger eller bygningsdeler, i kombinasjon med nytt.

Juryen ga hedrende omtale til eksperimentboligene på Svartlamon

Juryen ga hedrende omtale til eksperimentboligene på Svartlamon.

Resultatet er steder med egen identitet, som gir noe ekstra til nærområdet sitt og byen. De har begge vist at ved å være innovativ, evne og lese konteksten, gå dypt ned i materien og jobbe iherdig i en kompleks situasjon, kan man skape forbilledlige prosjekter som er til stor inspirasjon, og som forsterker Trondheims egenart og byggeskikk.

Tidligere vinnere av prisen

Lysholmbygget er prosjektert av Bergersen Arkitekter AS og Eksperimentboligene på Lamon er prosjektert av Nøysom arkitekter.

Moholt 50|50 vant i 2017, Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia vant i 2016, og i 2015 vant både Brattøra Friområde med svingbrua og sjøbadet, og Havstein kirkegård.

 • Verdig vinner 2016: Ladekaia er et forbilledlig eksempel der ny bruk har fått plass i et verneverdig bygg. Juryen synes det var inspirerende å se hvordan alle de involverte aktørene har sett verdien av det som allerede er, og med enkle grep fått til noe unikt, selv med rimelige materialer og et lavt budsjett.

  Verdig vinner 2016: Ladekaia er et forbilledlig eksempel der ny bruk har fått plass i et verneverdig bygg. Juryen synes det var inspirerende å se hvordan alle de involverte aktørene har sett verdien av det som allerede er, og med enkle grep fått til noe unikt, selv med rimelige materialer og et lavt budsjett.

 • Ni siste vinnere byggeskikkprisen.

  Noen vinnere av byggeskikkprisen.

 • Annerledes treningssenter: Treningskjeden 3T åpnet sitt nyeste treningssenter i den gamle Dampsentralen i Ilsvika for et år siden. Fasaden er verneverdig, og at en kommersiell aktør kaster blikket sitt på en slik bygning er spennende. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet (tildelt Statens vegvesen, Pir II AS og SLA) og Havstein kirkegård (tildelt Kirkelig fellesråd, Agraff AS og Norconsult AS) fikk begge byggeskikkprisen i 2015.

 • Nedre Singsakerslette studentby fikk byggeskikkprisen i 2009. Tildelt Studentsamskipnaden i Trondheim, Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter og Løvetanna Landskap.

 • Boligprosjektet Presidentveita fikk byggeskikkprisen i 2014. Tildelt Presidentveita AS og Eggen arkitekter AS.

 • Byåsen skole fikk byggeskikkprisen i 2008. Tildelt Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS.

 • Klubbhuset til Idrettslaget Trond fikk byggeskikkprisen i 2013. Tildelt Idrettslaget Trond og Bjørke Arkitektur AS.

 • Lohove og Kyvannet barnehage fikk byggeskikkprisen i 2012. Tildelt Svein Skibnes Arkitektkontor AS.

 • Besøkssenteret ved Nidaros domkirke fikk byggeskikkprisen i 2006. Tildelt Statsbygg og Eggen Arkitekter AS.

Full liste over tidligere vinnere finner du nederst i saken.

Kommunen anerkjenner god kvalitet

Trondheim kommune deler ut byggeskikkprisen til aktører som bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Trondheim, og til prosjekter som er av høy kvalitet. Det er spesielt viktig at prosjektet er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. Et av kriteriene for å få byggeskikkprisen er at prosjektet gir noe tilbake til byen og innbyggerne.

Veileder for arkitektur og byform

Trondheim kommune har utarbeidet en egen Veileder for byform og arkitektur etter at prisen ble opprettet. I arbeidet med byform og arkitektur tas hele tiden valg som gir mennesker muligheter til helse, velvære, en praktisk hverdag, tilknytning, sosial interaksjon, opplevelser og trygghet. Utforming av byen med byrom og bygninger har stor betydning for at folk kan leve enkelt og klimavennlig i hverdagen i Trondheim. Veilederen er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha.

Vinner 2017: Moholt 50|50: De Y-formede tårnene er utformet i massivtre

Vinner 2017: Moholt 50|50: De Y-formede tårnene er utformet i massivtre

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

2016

Ladekaia ved NTNU fakultet for arkitektur og design, Live Studio og Workshop Østmarkneset.

Hedrende omtale: Dampsentralen ved Agraff AS og 3T.

2015

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA

Havstein kirkegård ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim

2014

Boligprosjektet Presidentveita ved Eggen arkitekter AS og Presidentveita AS

Hedrende omtale: ”Tremenningen” ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og de involverte studentene.

2013

Klubbhuset til Idrettslaget Trond ved Bjørke Arkitektur AS og Idrettslaget Trond

Hedrende omtale: Kjøpmannsgata 37 ved Bergersen Arkitekter AS, Øyvind Christensen og Jan Wilmann.

2012

Lohove og Kyvannet barnehage ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS

Hedrende omtale: Trondheim Godsterminal ved Pir II Arkitekter AS og Jernbaneverket

2011

Residencekvartalet ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.

Hedrende omtale 1: Veiskillet boliger for bostedsløse ved arkitekt Bård Helland og stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim
Hedrende omtale 2: Ranheimsvegen 127 ved arkitekt Odd Thommesen og tiltakshaver Ranheimsvegen 127 AS

2010

Rockheim ved Brattørkaia 14 AS og arkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS.

Hedrende omtale – Bålplass ved Skjermveien barnehage ved arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar

2009

Nedre Singsakerslette studentby ved Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter, Løvetanna Landskap og Studentsamskipnaden i Trondheim.
Hedrende omtale til Langvolden gård

2008

Byåsen skole ved Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS.
Hedrende omtale til Nardo skole.

2007

St. Olavs hospital, byggfase 1 ved Helsebygg Midt-Norge

2006

Besøkssenteret ved Nidaros domkirke ved Eggen Arkitekter AS og Statsbygg

Har du lest disse sakene?