Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Hvilket nye bygg eller byrom er byens beste? Meld inn din favoritt!

Del denne artikkelen
Verdig vinner 2016: Ladekaia er et forbilledlig eksempel der ny bruk har fått plass i et verneverdig bygg. Juryen synes det var inspirerende å se hvordan alle de involverte aktørene har sett verdien av det som allerede er, og med enkle grep fått til noe unikt, selv med rimelige materialer og et lavt budsjett.

Verdig vinner 2016: Ladekaia er et forbilledlig eksempel der ny bruk har fått plass i et verneverdig bygg. Juryen synes det var inspirerende å se hvordan alle de involverte aktørene har sett verdien av det som allerede er, og med enkle grep fått til noe unikt, selv med rimelige materialer og et lavt budsjett. Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Har du lagt merke til et nytt og vakkert bygg i Trondheim, eller et byrom som føles godt å oppholde seg? Da bør du sende inn forslag til byggeskikkprisen.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
Trondheim kommune

I mer enn ti år har små og store bygg, og tiltalende byrom og anlegg, fått Trondheims byggeskikkpris. Sekretariatet til byggeskikkprisen har begynt jakten etter nye, gode kandidater i byen.

– Nå trenger vi tips til årets kandidater, sier Tonje Bostad og Vera Gravråkmo. De er henholdsvis byplanlegger og byggesaksbehandler i Trondheim kommune og utgjør jurysekretariat for byggeskikkprisen, og vil gjerne ha et bredt tilfang av forslag.

God byggeskikk handler om bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom setter sitt preg på byen, omgivelsene og hverdagen til folk.

<strong>Vil ha tips: </strong> Tonje Bostad (t.v.) og Vera Gravråkmo i sekretariatet til byggeskikkprisen vil ha forslag til kandidater til årets pris.

Vil ha tips: Tonje Bostad (t.v.) og Vera Gravråkmo i sekretariatet til byggeskikkprisen vil ha forslag til kandidater til årets pris. Foto: Grete Kristin Hennissen/Trondheim kommune

Fjorårets populære vinner: Ladekaia
Mange ulike bygg og anlegg er premiert de ti årene prisen har eksistert. I fjor valgte juryen å gi byggeskikkprisen og hedrende omtale til Ladekaia og Dampsentralen, som begge har transformasjon som fellesnevner.  Prisen var en honnør til bygningsvern og gjenbruk, og til de aktørene som har gitt nytt og spennende liv til bygninger som var blitt utdatert eller utrangert.

Begge byggene gitt byen muligheten til å gjenoppdage hva vi engang hadde. Begge har fått nytt innhold i sine gamle ”skall.” Begge har bidratt til at langt flere beboere i Trondheim får kontakt med kulturarven vår gjennom daglig bruk. Samtidig har den nye aktiviteten tilført positiv energi til nærområdene sine. Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia var prosjektert av studenter ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, og rehabiliteringsprosjektet Dampsentralen var prosjektert av Agraff arkitektur.

I 2015 vant Brattøra Friområde med svingbrua og sjøbadet, og Havstein Kirkegård, og året før vant boligprosjektet ”Presidentveita”.

<strong>Hedret i fjor: </strong> Dampsentralen er et rehabiliteringsprosjekt som viser verdien av å ivareta og transformere gamle bygg når et område utvikles. Slik bygget er transformert, tåler bygget også endring av bruk over tid. Dette har Agraff arkitekter løst forbilledlig. Juryen mente at eierne har vært bevisst sitt samfunnsansvar ved å ivareta en av byens historiske bygg på en ærverdig måte.

Hedret i fjor: Dampsentralen er et rehabiliteringsprosjekt som viser verdien av å ivareta og transformere gamle bygg når et område utvikles. Slik bygget er transformert, tåler bygget også endring av bruk over tid. Dette har Agraff arkitekter løst forbilledlig. Juryen mente at eierne har vært bevisst sitt samfunnsansvar ved å ivareta en av byens historiske bygg på en ærverdig måte.

Kommunen anerkjenner god kvalitet
– Byggeskikkprisen deles ut til aktører som bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Trondheim, og til prosjekter som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til byens egenart, sier jurysekretærene Bostad og Gravråkmo.

Det er hverdagsarkitekturen i Trondheim som skal premieres.

Tonje Bostad og Vera Gravråkmo

Etter at prisen ble opprettet har Trondheim kommune utarbeidet en Veileder for byform og arkitektur. I arbeidet med byform og arkitektur tas hele tiden valg som gir mennesker muligheter til helse, velvære, en praktisk hverdag, tilknytning, sosial interaksjon, opplevelser og trygghet. Utforming av byen med byrom og bygninger har faktisk betydning for at du og jeg kan leve enkelt og klimavennlig i hverdagen. Veilederen er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha.

– Gjennom byggskikkprisen anerkjenner vi de gode eksemplene og synliggjør hva vi mener med god kvalitet, forklarer Tonje Bostad. – Nå vil vi gjerne ha innbyggernes forslag.

Foreslå kandidater til Trondheim kommunes byggeskikkpris 2017 innen 20. mars 2017 ved å sende en mail til tonje.bostad@trondheim.kommune.no.

Ni siste vinnere byggeskikkprisen.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen:

2016
Ladekaia ved NTNU fakultet for arkitektur og design, Live Studio og Workshop Østmarkneset.
Hedrende omtale: Dampsentralen ved Agraff AS og 3T.

2015
Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA
Havstein kirkegård ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim

2014
Boligprosjektet Presidentveita ved Eggen arkitekter AS og Presidentveita AS
Hedrende omtale: ”Tremenningen” ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og de involverte studentene

2013
Klubbhuset til Idrettslaget Trond ved Bjørke Arkitektur AS og Idrettslaget Trond
Hedrende omtale: Kjøpmannsgata 37 ved Bergersen Arkitekter AS, Øyvind Christensen og Jan Wilmann

2012
Lohove og Kyvannet barnehage ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS
Hedrende omtale: Trondheim Godsterminal ved Pir II Arkitekter AS og Jernbaneverket

2011
Residencekvartalet ved Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.
Hedrende omtale 1: Veiskillet boliger for bostedsløse ved arkitekt Bård Helland og stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim
Hedrende omtale 2: Ranheimsvegen 127 ved arkitekt Odd Thommesen og tiltakshaver Ranheimsvegen 127 AS

2010
Rockheim ved Brattørkaia 14 AS og arkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS
Hedrende omtale – Bålplass ved Skjermveien barnehage ved arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar

2009
Nedre Singsakerslette studentby ved Eggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter, Løvetanna Landskap og Studentsamskipnaden i Trondheim
Hedrende omtale til Langvolden gård

2008
Byåsen skole ved Madsø Sveen arkitekter AS og Asplan Viak AS
Hedrende omtale til Nardo skole

2007
St. Olavs Hospital, byggfase 1 ved Helsebygg Midt-Norge

2006
Besøkssenteret ved Nidaros domkirke ved Eggen Arkitekter AS og Statsbygg

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?