Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Her liker Trondhjemmere seg best i byen!

Del denne artikkelen
Studenter som sykler og går i Elgeseter park

Elgeseter park er et bynært byrom som folk kan slappe av i. De grønne kvalitetene med trær og busker blir satt stor pris på, viser intervjuene gjennomført i forbindelse med bylivsundersøkelsen 2020. Foto: Øyvind Blomstereng

Bylivsundersøkelsen for 2020 er nå klar, og den forteller oss at det er mer enn godt vær som trekker folk til byen!  

Tekst
Ellen Aga Kildal

Viktig med bylivsundersøkelser

Det er en solfylt septemberdag i 2020, og det er mange mennesker i Trondheim sentrum.  Men er det mer enn det gode været som trekker folk til sentrum denne dagen? Det ønsker kommunen å finne ut av gjennom sin årlig bylivsundersøkelse.

Derfor er også mer enn 100 studenter ute på oppdrag i byen denne varme høstdagen. Studentene er ute for å samle data om bruken av ulike byrom i sentrum. Basert på studentenes observasjoner og intervjuer med forbipasserende lages bylivsrapporten Folk i byen.

– Dette er en viktig rapport for å forstå hvordan byens offentlige rom fungerer! Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet hvor mange som oppholder seg i et byrom og hvordan folk beveger seg. Intervjuene forteller oss mye om hva folk liker og ikke liker ved byrommene, forteller Mari Fasting.

Det er den femte bylivsundersøkelsen som nå publiseres. Fasting er byplanlegger i kommunen, og hun har sammen med Mari Hage Basberg ledet prosjektet. De to har vært godt hjulpet av studentene som har bidratt med sine registreringer, observasjoner og intervjuer. Metoden for datainnsamling er inspirert av det danske arkitektkontoret Gehl, som er kjent for sitt arbeid med å aktivisere byrom verden over.

Bylivsundersøkelsen er en viktig rapport for å forstå hvordan byens offentlige rom fungerer!

Bakklandstorget best likt i byen

I likhet med de fem foregående årene er Bakklandstorget også i 2020 byens best likte byrom. Byrommet fikk en poengsum på 8,7 av 10 poeng. Det folk liker aller best her er den koselige atmosfæren, bebyggelsen og folkelivet.

– Bakklandstorget er veldig populært. Det er også det byrommet hvor flest syklister og el-sparkesyklister passerer i løpet av en dag, tett etterfulgt av byrommet ved Studentersamfundet, sier Basberg.

Byrommet som scoret nest best i 2020 er TMV-odden. “Her setter folk særlig pris på at byrommet er åpent og luftig, nært vannet, og et sosialt sted,” forteller Fasting.

Bildet viser en student som intervjuer en forbipasserende på Baklandstorvet.

Bakklandstorget er byens mest populære byrom. Intervjuene viser at folk særlig setter pris på folkelivet og atmosfæren.    Foto: Øyvind Blomstereng

Byrommet med flest folk

Torvet har gjennomgått store endringer de siste årene. I 2016 og 2017 fikk byrommet poengsum på henholdsvis 6,3 og 6,6 poeng, og undersøkelsene viste at det folk savnet mest var flere benker og trær. Nå har det blitt mer av både benker og trær, og folk som ble intervjuet satte tydelig pris på oppussingen som er gjort. Det nye Torvet er nå byens tredje best likte byrom, med en poengsum på 7,8 av totalt 10.

Til tross for at vi har befunnet oss i en tid hvor vi har vært mer hjemme, var det mange mennesker som både oppholdt seg på og passerte det nyoppussede Torvet på undersøkelsesdagen 3. september. Mari Fasting  forteller at det var mer enn 22.000 mennesker som syklet eller gikk over Torvet mellom klokken 08.00 og 16.00 denne dagen.

– Og tar man med registreringene gjort helt frem til klokken ti på kvelden var det nærmere 39.000 mennesker som passerte torget, sier Fasting begeistret.

I løpet av det samme tidsrommet viser studentenes observasjoner at det var nesten 3000 mennesker som enten satt, trente, sto, lekte eller drev med nødvendige aktiviteter på Torvet.

– Vi ser av tallene at alle sitteplassene er veldig populære. De fleste av de tre tusen menneskene som oppholdt seg på Torvet i løpet av dagen, satt på noen av de over tusen nye sitteplassene, supplerer Basberg.

Folk som ble intervjuet sier at det beste med Torvet er at det er en stor og åpen plass med mange sitteplasser, og at det er bilfritt. Det som skal til for at folk skal bruke Torvet enda mer er flere trær, blomster og salgsboder.

De fleste av de tre tusen menneskene som oppholdt seg på Torvet i løpet av dagen, satt på noen av de over tusen nye

sitteplassene.

Bildet viser det nyoppussede Torvet, hvor mange nyter sola og benytter seg av de mange nye sitteplassene.

Mange setter pris på at det nye Torvet har fått over tusen nye sitteplasser. Foto: Glen Musk

Byrom hvor det skal skje endringer

Krysset Klostergata og Mauritz Hansens gate på Øya er det byrommet som scorer dårligst i undersøkelsen, med en poengsum på 6,1. De som ble intervjuet her sier at de ønsker seg mer grønt, flere sitteplasser og mindre biltrafikk for at byrommet skal brukes mer.

Det pågår et arbeid med å planlegge nye studentboliger i Klostergata. Opprustning av deler av byrommet inngår i denne planen, og resultatene fra bylivsundersøkelsen skal brukes i  arbeidet. Forhåpentligvis blir dette byrommet enda bedre når utbyggingen er ferdig!

Viktig bidrag fra NTNU-studenter

I fem år har Trondheim kommune publisert rapporten over bruken av byens rom. Like lenge har studenter fra linjene Arkitekt, Fysisk planlegging og Eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU bidratt. Det var rundt hundre studenter ute i et utvalg av Trondheims mange byrom på undersøkelsesdagen 3. september 2020. Studentene observerer og registrerer hvor mange som går eller sykler gjennom og oppholder seg i et utvalg byrom. I tillegg intervjuer studentene forbipasserende, og årets rapport baserer seg på samtaler med mer enn 1600 forbipasserende.

 • En student intervjuer en forbipasserende dame ved hurtigbåt-terminalen. Her løfter mange frem nærheten til fjorden og utsikt som viktige kvaliteter.

  Mange løfter mange frem nærheten til fjorden og utsikt som viktige kvaliteter ved Hurtigbåtterminalen. Foto: Øyvind Blomstereng

 • Bildet viser en student som intervjuer en jente ved bussholdeplassen sør på Gløshaugen.

  Gløshaugen sør er et viktig knutepunkt og byrom på NTNU campus. Her ønsker man seg mer grønt og en kiosk eller matbutikk. Foto: Øyvind Blomstereng

 • Bildet viser en student som intervjuer en mann som sitter i en fluktstol på Torvet.

  Torvet har blitt et veldig populært byrom etter opprustningen. At byrommet er bilfritt trekkes fram som positivt av flere som ble intervjuet. Foto: Øyvind Blomstereng

 • En student intervjuer en mann på en benk i Nordregate.

  Nordre gate er et sentralt byrom. Byrommet trekkes fram som en grønn gate hvor folk er lite plaget av støy, men folk ønsker seg enda flere sitteplasser. Foto: Øyvind Blomstereng

Koronapandemien gjorde 2020 til et spesielt år. Det gjør at det ikke er like enkelt å sammenligne trafikant- og oppholdstall med tidligere år. Svarene på intervjuspørsmålene skal likevel kunne sammenlignes.

– Til tross for at vi har vært gjennom et år med pandemi, er også denne Bylivsundersøkelsen et godt kunnskapsgrunnlag som gir oss viktig innsikt. Den er et nyttig verktøy for kommunen når vi skal planlegge nye byrom, og vedlikeholde og oppruste de vi allerede har, konkluderer Basberg.

Her kan du lese hele bylivsundersøkelsen Folk i byen 2020.

Har du lest disse sakene?