Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Å bygge i tre er både tradisjonelt og framtidsrettet

Del denne artikkelen

I trebyens hjerte: Trehuskvartalet Borkeplassen ligger midt i gågata Nordre i Trondheim sentrum. Borkeplassen ble et modig og spennende svar på oppgaven med å gjenoppbygge et nedbrent sentrumskvartal.

I over ti år har Trondheim kommune eksperimentert med tre som byggemateriale i nye bygg, i byrom og gjennom rehabilitering av kulturhistoriske bygninger.

Tekst
Turid Helle
Foto
Jan Lillehamre

Prosjektet Trebyen Trondheim har siden oppstarten i 2002 vært et prosjekt i Trondheim med god politisk forankring. Strategien har vært å initiere et bredt spekter av ulike forbildeprosjekter i tre. Først og fremst nye, moderne bygg, men også rehabilitering og vern. I tillegg har vi fått en rekke kunst og midlertidige installasjoner i tre, som gir opplevelse og særpreg til mange av byens uterom.

Piloten: Boligblokka på Svartlamoen var et grensesprengende prosjekt som dokumenterer at det er mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige høye hus i tre.

Piloten: Boligblokka på Svartlamoen var et grensesprengende prosjekt som dokumenterer at det er mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige høye hus i tre.

Starten
Svartlamoen boligblokk ble en døråpner for trearkitekturen, ikke bare i Trondheim, men også i Norge. I løpet av ti dager i 2005 ble hovedkonstruksjonen til det som da var verdens høyeste boligblokk i massivtre montert. Bygget sprengte grenser både i sammenheng med trearkitektur og byggeteknikk, og har fått oppmerksomhet fra hele verden.

Parallelt med dette skulle Trondheim gjenreise sentrumsbebyggelsen som gikk tapt i bybrannen i 2002. Vinnerprosjektet Borkeplassen erstattet et tradisjonelt trehuskvartal i to etasjer fra cirka 1840 med et moderne trebygg som viderefører byens historie i moderne former. Dette ses som startskuddet på en periode hvor det igjen ble bygget med tre som byggemateriale i Trondheim kommune.

Fortsettelsen
Etter dette har mange nye bygg blitt reist med høye krav til både materialbruk og energiløsninger: Barnehager, skoler og kommunale boliger der trekonstruksjoner og massivtre med hell er blitt prøvd ut – samtidig som byggene ble mer og mer energigjerrige.

De nye byggene ble godt mottatt, de luktet godt, fikk folk til å trives og bidro til godt innemiljø. Tre er dessuten robust og godt egnet for hard bruk, og har samtidig vist å virke beroligende på pasienter.

Førsteklasses skole: Grundige beregninger av klimagassutslipp for alle materialer, gjorde at Trondheims første passivhusskole langt på veg er bygget i tre.

Førsteklasses skole: Grundige beregninger av klimagassutslipp for alle materialer, gjorde at Trondheims første passivhusskole langt på veg er bygget i tre.

Klimavennlig
Bygg i tre er gjerne blitt koblet til høy kvalitet og kostbare løsninger. Det har vært vanskelig å finne gode nok argumenter til å velge tre som materiale. Nå begynner dette bildet å endre seg.

Gjennom Åsveien skole og forskning fra forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) kom beviset på klimabesparelsene ved å bruke mer tre. Tre som byggemateriale er lite energikrevende å framstille, gir lavere utslipp sammenlignet med de fleste andre byggematerialer og kan lett gjenbrukes.

Fra forbilder til allmenn praksis
Gjenbruk av erfaringer viser seg også å redusere kostnader med å bygge, og øker kompetansen hos involverte parter. I et byggeprosjekt møtes mange viktige aktører; arkitekter, entreprenører, byggherrer og rådgivere. Gjennom innovative anbud bidrar nå kommunen både til at prisene går ned og til at kompetansen i markedet øker.

Sakte, men sikkert får vi nå et mer miljøvennlig byggeri. Tre er det eneste fornybare byggematerialet vi har. Når vi velger tre fra bærekraftig skogbruk hjelper vi planeten vår å takle klimautfordringene. I tillegg får vi vakre og naturlige produkter. Når vi ikke trenger dem lenger, kan vi ganske enkelt gi dem tilbake til naturens kretsløp. Derfor er tre ganske enkelt genialt.

Brukbar barnehage: Brukerne ville ha en robust barnehage som tåler at barna tar lokalene i bruk. Mye eksponert tre gir rom som tåler litt juling, god akustikk og godt inneklima.

Brukbar barnehage: Brukerne ville ha en robust barnehage som tåler at barna tar lokalene i bruk. Mye eksponert tre gir rom som tåler litt juling, god akustikk og godt inneklima.

Ringvirkninger
Haukåsen barnehage er et viktig eksempel på miljøriktig byggeprosjekt som har fått konsekvenser for hvordan vi bygger i Trondheim kommune. Barnehagen er nemlig Norges første som er sertifisert etter miljøklassifiseringssystem BREEAM. Dette har gitt verdifulle erfaringer og er sammen med ekstremt gode driftsresultater årsaken til at kommunen nå har meldt seg inn i Norwegian Green Building Council og bruker BREEAM-metodikken i arbeidet vårt. Gjennom den innarbeider vi en tenkemåte som sikrer at byggene våre holder høy miljøstandard.

Ti år etter at Trebyen Trondheim ble etablert, ønsker vi fortsatt å vise hva som er mulig gjennom egne prosjekter. Ikke minst ønsker vi å inspirere andre utbyggere til å velge tre og komme opp med nye løsninger.

Tre spørsmål og svar om tre i byen

Et miljøvalg: – Å velge tre som materiale handler om mer enn tradisjon. Det handler også om identitet og miljø, sier Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim kommune.

Et miljøvalg: – Å velge tre som materiale handler om mer enn tradisjon. Det handler også om identitet og miljø, sier Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim kommune.

Hva er egentlig Trebyen Trondheim?
– Trebyen Trondheim er et byutviklingsprosjekt som skal bidra til å videreutvikle treprosjekter i den historiske og moderne trebyen Trondheim og i regionen. En viktig målsetting med prosjektet er å fremheve tre som et miljøvennlig og fremtidsrettet byggemateriale med svært positive egenskaper i sammenheng med både det indre og det ytre miljøet.

Hvorfor er det så viktig å bygge i tre?
– Vi skal først og fremst velge tre fordi det gir store miljøgevinster. Samtidig ønsker vi å motivere til økt bruk av tre fordi at det å være en treby er en sentral del av Trondheims identitet, det er et spesielt kjennetegn ved byen vår. Økt oppmerksomhet på tre som byggemateriale i store bygg gjør at det utvikles løsninger som forbedrer og øker bruksområdet for tre. I dag er fullt mulig å håndtere utfordringer knyttet til brann, fukt og lydisolasjon på en tilfredsstillende måte.

Hva har byen oppnådd gjennom prosjektet?
– Satsningen Trebyen Trondheim sprang ut av den tragiske bybrannen i 2002, og har vært en pådriver til en ny fase i byutviklingen – drevet av innovasjon og med tre som byggemateriale. Det nedbrente kvartalet ble gjenreist som moderne bygg i tre, og har blitt fulgt av mange flere byggeprosjekter i tre, med stort arkitektonisk spenn og mange innovative løsninger.

Les mer om Trebyen Trondheim på Trondheim kommunes nettsider.

Les rapporten om Trebyen Trondheim: innovativ bruk av tre i byutviklingen i Trondheim 2005-2015

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?