Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Gjør butikk på byggemateriale andre kaster

Del denne artikkelen
Tidlig på: Det gjelder å komme inn i byggeprosjektene så tidlig som mulig, skal en klare å fange opp det som kan være av overskuddsmateriale på byggeplasser som kan gjenbrukes og videreselges.Det er erfaringen fra Olav W Sunde i Resirqel - bedriften som gjør butikk på overskuddsmateriell i byggebransjen.

Tidlig på: Det gjelder å komme inn i byggeprosjektene så tidlig som mulig, skal en klare å fange opp det som kan være av overskuddsmateriale på byggeplasser som kan gjenbrukes og videreselges. Det er erfaringen fra Olav W Sunde i Resirqel - bedriften som gjør butikk på overskuddsmateriell i byggebransjen.

Ombruk av byggematerialer er business for en bedrift i Oslo. Snart kan også Trondheims innbyggere få mulighet til å kjøpe brukte byggevarer til en rimelig penge.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

Firmaet som Olav W. Sunde er ansatt i, kjøper og selger byggematerialer som ellers ville blitt kastet. Bedriften ble etablert i 2013, i ren frustrasjon over hvor mye som kastes underveis og i etterkant av byggeprosjekter.

Trondheim Renholdsverk (TRV) jobber for å få på plass et ombrukskonsept som inkluderer byggevarer. På Heggstadmoen gjenvinningsstasjon leverer innbyggerne byggematerialer, og en del av dette kan egne seg for ombruk. –Vi er på utkikk etter lokaliteter som er store nok. I tillegg må vi se nærmere på regelverket rundt ombruk av denne varegruppen. Går alt slik vi håper, ønsker vi å starte opp med ombruk av byggematerialer i nær fremtid, opplyser kommunikasjonssjef Tone Pettersen Olden i TRV.

Jo tidligere, jo bedre

Den trondheimsbaserte bedriften Greenstock er også i startblokka: I 2020 tar de sikte på å åpne en digital markedsplass for overskuddsmaterialer i byggebransjen. – Når byggereglene er mer klar rundt lov om ombruk, kan utbyggere og entreprenører legge ut sine overskuddsmaterialer til salg på markedsplassen, sier Michael Anthony Curtis i Greenstock.

– Det er definitivt et marked for handel med overskuddsmateriell i byggebransjen, sier Olav W. Sunde i Resirqel.

Ombruksentreprenør: Olav W. Sunde i Resirqel.

For å få tilgang på byggematerialer som blir til overs, har bedriften tett kontakt med en rekke eiendomsutviklere, entreprenører, arkitekter og rådgivere i ulike fag. Det gjelder å komme inn i byggeprosjektene så tidlig som mulig.

Forretningsidéen

Under Enovas Energidag i Trondheim i begynnelsen av mai, fortalte Sunde om forretningsideen til bedriften: Resirqel henter ut overskuddsmateriale fra byggeplasser som de igjen selger videre fra et lager – blant annet til privatpersoner som skal pusse opp eller rehabilitere boligen sin.  – Overskuddsmaterialet kan blant annet være nytt eller gammelt trevirke, vinduer eller dører. Felles for materialene vi henter ut, er at det er fullt brukbart og har en gjenbruksverdi for andre, sier Sunde som kommer med et lite hjertesukk: – Utfordringen med omsetning av brukte materialer er at dagens regelverk er utformet med tanke på omsetning av nye materialer. 

Halv pris av nytt

– Hva er anslagsvis prisnivået på deres byggematerialer kontra f.eks. byggevarehus – hva indikerer at det er penger å spare for forbrukeren?

 – Våre priser ligger ca. på 50 % av veiledende priser, men avhenger av type vare. I en del tilfeller lavere.

Enorme summer

Markedspotensialet er der. Nordmenn bruker om lag 149 milliarder kroner på oppussing og rehabilitering – hvert år. Og over 170 milliarder kroner brukes årlig på nybygg her til lands.

  • Selvbyggerhusene på Svartlamon er i stor grad bygd av gjenbrukte bygningsmaterialer - både utendørs og innendørs.

    Selvbyggerhusene på Svartlamon er i stor grad bygd av gjenbrukte bygningsmaterialer – både utendørs og innendørs.

  • Selvbyggerhusene på Svartlamon er i stor grad bygd av gjenbrukte bygningsmaterialer - både utendørs og innendørs.

    Selvbyggerhusene på Svartlamon er i stor grad bygd av gjenbrukte bygningsmaterialer – både utendørs og innendørs.

At det i dette finnes byggematerialer som blir til overs og kastes, er ikke overraskende.  Enova gir utredningsstøtte til byggeprosjekter med løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet. Frist for å søke er 1. juni i år.

Kartlegging og kvalitetssjekk

Det er viktig for Resirqel å komme inn i bygge- eller riveprosjekt på et så tidlig stadium som mulig. For å kunne vurdere verdiene i et bygg som skal rives, bør Sunde og hans folk ideelt sett inn i planleggingsfasen av prosjektet og i god tid før rivingen starter. Slik kan forretningskonseptet fortone seg: Bedriften kartlegger byggelementer som har potensiale for ombruk i rive- og rehabiliteringsprosjekter. Så kontrolleres tilstanden til byggelementene. Parallelt går bedriften ut i markedet med annonsering for å finne aktuelle kjøpere.

Lang tradisjon på ombruk

Ombruk av byggemateriale er ikke et nytt fenomen. Det ble gjort i stor grad i gamle dager, for eksempel når lafta bygninger ble demontert og satt opp et annet sted. Trondheim har tidligere hatt et senter for ombruk av brukte byggematerialer. Senteret ble drevet som et arbeidstreningssenter i samarbeid med NAV, Stavne og kommunen.  Fra 1998 til den ble nedlagt i 2010 omsatte de ca 2000 tonn brukte byggematerialer i året. – Når vi vet at 40 % av verdens forbruk er knyttet til byggeaktivitet, er gjenbruk av byggematerialer et viktig bidrag for å få ned klimafotavtrykket, sier Olav W Sunde.

Har du lest disse sakene?