Bydel & bygg

Spennende ting i emning på Nyhavna i 2016

Del denne artikkelen

Maritimt miljø: Nyhavna er et viktig industriområde. Mange av fasadene på industribyggene er fargerike, og det skaper en unik identitet. Trondheim kommune

Interessen er stor for hva som skal skje med sjøfronten i Trondheim. Perspektivet er langsiktig, men allerede i året som kommer vil det skje mange viktige hendelser på havna.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
Trondheim kommune

Mer vann: Europan-vinneren The False Mirror Project ønsker å maksimere kontakten med vannet og finne en særegen «trondheimsk DNA».

Planene for Brattøra og Nyhavna utgjør en omfattende fysisk endring av de fjordnære områdene i Trondheim. Sjøfronten er fortsatt i støpeskjeen, men allerede nå ser vi konturene av en ny by langs vannet.

For Nyhavna sin del er kommunedelplanen for området på trappene og vinneren av Europan-konkurransen på Strandveikaia er kåret. Havneområdene er viktig for byen og engasjementet rundt områdeutviklingen er stort.

Skjulte skatter i sjøfronten
Nyhavna med sine unike krigs- og kulturminner, nærhet til vannet, arbeidsplasser og kreative aktører er på mange måter en uoppdaget skattekiste for byens befolkning. Dette vil Trondheim kommune gjøre noe med i året som kommer. Håpet er at prosjektet En blå tråd vil fungere som en katalysator i havneområdet.

­– Vi ser for oss at 2016 består av flere hendelser, hvor et av hovedmålene er å forske på hvilke kvaliteter den framtidige bydelen kan få, forteller byplanlegger og prosjektleder i En blå tråd, Nadja Sahbegovic. – Hvordan skal byen møte vannet, hvordan skal de offentlige byrommene være og hvordan kan krigsminnene brukes i utviklingen av identiteten til den nye bydelen? Hvordan bruker vi de ressursene som allerede er der? Dette er sentrale ting vi ønsker å ta tak i.

Prosjektlederen forteller at samarbeid står sentralt i byutviklingsarbeidet, og Trondheim kommune ønsker å være med på dugnaden.

– Prosessene rundt utviklingen av et så viktig område som Nyhavna er store og komplekse, men vi bør allerede nå snakke sammen om bykvalitet og bruke god tid for å ta riktige avgjørelsene i fellesskap, sier Sahbegovic.

Les også: Nytt land på Nyhavna

Kreativ fabrikk: Den røde fyringsbunkeren er tilholdssted for Cirka teater.

Kreativ fabrikk: Den røde fyringsbunkeren er tilholdssted for Cirka teater.

Hendelser på havna
Byplanleggeren forteller om mange spennende ressurser som kommunen ønsker å sette søkelys på gjennom byutviklingsprosjektet En blå tråd. Hun trekker fram både kjente og ukjente kulturminner, og aktivt produserende kunstmiljøer.

– Blant annet lager Cirka teater fantastiske produksjoner i den røde fyringsbunkeren i hjertet av Nyhavna-området, og dette er kanskje ukjent for folk flest, sier Sahbegovic.

Hun forteller at En blå tråd, sammen med med Cirka teater og arkitekturfakultetet på NTNU, ønsker å invitere byens innbyggere til «teatrale byutviklingshendelser på Nyhavna» den 11. juni.

– Jeg gleder meg allerede, sier Sahbegovic. – Vi håper at mange flere i området vil bli med på dagen, slik at folk får et ordentlig innblikk inn i denne skattkisten av en bydel.

Gode prosesser skaper god havneutvikling
En etter en gjøres europeiske havnefronter om til ny by. Hafen city i Hamburg, Syd- og Nordhavnen i København og Fjordbyen i Oslo. Målet for endringsprosessene har vært å åpne opp byen og gjøre sjøen tilgjengelig for publikum etter at gamle industrihavner har blitt lagt ned, og store gjennomfartsveger og toglinjer har blitt flyttet.

Sahbegovic mener Trondheim bør lære av de som har fått til god utvikling av havneområdene sine: For hva gjør de som får det til bra?

– God havneutvikling kommer fra gode prosesser der både det offentlige og de private jobber sammen med befolkningen generelt og kulturlivet spesielt om å få til noe flott i fellesskap. Prosessene preges av godt samspill med fokus på sluttresultatet, forteller byplanleggeren. – På veien mot målet kan vi bruke midlertidighet som strategisk virkemiddel, og det er nå vi har dette mulighetsrommet på Nyhavna.

Tester tiltak i Trondheims nye vannkant
Hun mener vi i Trondheim blant annet kan se hvordan man i Danmark har brukt midlertidige aktiviteter og god arkitektur parallelt med planleggingen av havneområder som skal utvikles over lang tid.

– Midlertidige tiltak og happenings kan skape oppmerksomhet, ny erkjennelse og økt eierskap til et område, sier Sahbegovic. – Her i Trondheim har vi allerede sett at når vi gjør flere synlige tiltak i fellesskap, som for eksempel i Kjøpmannsgata, får vi også direkte tilbakemeldinger som kan være nyttige i videreutvikling av området.

Gjennom prosjektet En blå tråd ønsker kommunen å være en positiv medspiller i samtalene om den nye bydelen ved vannet.

– Det store målet er at vi gjennom prosessen finner ut hva som må gjøres for å komme dit vi gjerne vil, og unngå å ende opp der vi ikke vil, forklarer prosjektlederen. – For å få til det må vi nok se langt forbi 2016, og utover En blå tråd, men vi har lyst til å invitere til samtale – og om mulig inspirere til å tenkte nytt. Gjennom handling, testing og samarbeid kan vi få synliggjort potensialet til ulike steder på havna – før spaden settes i jorda.

Mulige hendelser på havna: Foreløpig oversikt over mulige tiltak på Nyhavna i 2016.

Mulige hendelser på havna: Foreløpig oversikt over mulige tiltak på Nyhavna i 2016.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?