Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Massivtre – et pluss for de som bygger og de som skal bo

Del denne artikkelen
Moholt 50/50

Stor utbygging: Byggingen av Moholt 50|50 startet høsten 2015. I løpet av 2016 vil 5 blokker med totalt 632 hybelenheter, barnehage for 171 barn og et bibliotek/aktivitetshus stå ferdig. Det har vært enorm interesse for å se og lære om massivtre fra byggherrer, utbyggere, rådgivere og studenter under byggeperioden. Turid Helle

Massivtre er i vinden som aldri før. Grupper fra Norge og Norden kommer regelmessig for å lære av Trondheims erfaringer med å bygge i tre.

Tekst
Turid Helle

Det er stor interesse for å se på trebygg i Trondheim. Det er ikke uten grunn. Nordens største byggeprosjekt i massivtre er i ferd med å bli ferdigstilt på Moholt og en rekke offentlige bygg er ferdige eller under bygging. Trondheim har gjennom trebysatsingen bygd i tre siden tidlig på 2000-tallet.

– Trondheim kommune har spesielt skaffet seg mye erfaring med å bygge barnehager og skoler i tre, sier Ingrid Haagensli, utbyggingssjef i Trondheim kommune. Nå ønsker vi å skaffe oss mer erfaring med å bygge boliger i massivtre.

 • Øya barnehage

  Øya barnehage er tegnet av Arkitektkontoret Kvadrat AS og bygd av Betonmast Trøndelag AS. Ferdigstilt 2015. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Illustrasjonsfoto av Åsveien skole

  Åsveien skole er tegnet av Eggen Arkitekter AS og bygget av Betonmast Trøndelag AS. Ferdigstilt 2015. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Illustrasjonsfoto av Haukåsen barnehage

  Haukåsen barnehage er tegnet av Pir II Arkitekter og bygd av NCC. Ferdigstilt 2013. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Illustrasjonsfoto av Ranheimsveien bofellesskap

  Ranheimsveien bofellesskap er tegnet av Arkitektene Vis-á-vis og bygd av HENT AS. Ferdigstilt 2010. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Illustrasjonsfoto av Nardo skole og barnehage

  Nardo skole og barnehage er tegnet av Eggen Arkitekter AS og bygd av Skanska Norge AS. Ferdigstilt 2008. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Illustrasjonsfoto av Svartlamoen barnehager

  Svartlamoen barnehage er tegnet av Brendeland og Kristoffersen arkitekter AS og bygd av HENT AS. Ferdigstilt 2007. Foto:Carl-Erik Eriksson.

Begeistring for massivtre

Studentboligene på Moholt viser hvor effektivt det er å bygge store bygg i massivtre. Volumet av bygg er stort og hver etasje er lik. Arbeidet kan repeteres og det gjør byggingen svært effektiv. Det har entreprenørene oppdaget med begeistring, de bygger raskt og i tillegg er arbeidsmiljøet på slike arbeidsplasser et stort pluss. Veidekke, Betonmast Trøndelag og HENT har de siste årene skaffet seg erfaring med å bygge store bygg i massivtre og sier nøyaktig det samme.

– Modulene kommer ferdig fra fabrikk. Montasjen av råbygget er utrolig effektiv, vi bygger én etasje per uke (Jarleveien) og vi sparer mye tid på byggeplassen, sier Ole Asbjørn Grannes, prosjektleder i HENT.

<strong>Sparer tid:</strong> Den store fordelen med massivtre er at all hulltaking er ferdig fra fabrikk når tømrer og tekniske fag starter på byggeplassen. All innfesting av vegger, rør, kanaler og innredning skrues rett i det massive treverket. Dette gir en betydelig besparelse i antall timeverk på innredningsarbeidene. Illustrasjonen til høyre viser arbeidstegninger levert til fabrikk og til venstre ferdig levert vegg.

Sparer tid: Den store fordelen med massivtre er at all hulltaking er ferdig fra fabrikk når tømrer og tekniske fag starter på byggeplassen. All innfesting av vegger, rør, kanaler og innredning skrues rett i det massive treverket. Dette gir en betydelig besparelse i antall timeverk på innredningsarbeidene. Illustrasjonen til høyre viser arbeidstegninger levert til fabrikk og til venstre ferdig levert vegg.

Å jobbe med massivtre gir lite støy og støv på arbeidsplassen, noe som bidrar til et veldig godt arbeidsmiljø i byggefasen. Det å jobbe med ferdige overflater i form av massivtrevegger gjør at fagarbeiderne får mer respekt for sitt og andres fag.

– Arbeiderne trives så godt at de helst ikke vil tilbake til arbeidsplasser med mye betongarbeid, legger prosjektlederen til.

Boliger for rusmiddelavhengige

HENT bygger for tiden omsorgsboliger i massivtre for Trondheim kommune. Huset med 9 hybler og 35 leiligheter skal gi tre ulike botilbud. Korttidstilbud som skal gi mulighet for døgnovernatting, botilbud for de som trenger oppfølgingstjenester og tilrettelagt bolig og helsetjenester for de med store helseproblem. Bygget vil ha bemanning.

Sidsel Laupstad, som er prosjektutvikler i kommunens utbyggingsenhet, forteller at massivtre blir brukt i konstruksjonen av bygget – i størst mulig grad og mest mulig synlig. På grunn av lyd og strenge brannkrav blir dessverre en del av treet kledd inn.

– Vi har bevisst valgt tre i dette prosjektet, sier hun. Materialet er robust, et levende og vennlig materiale, og vi håper at det har helsebringende effekt. Husbanken har støttet prosjektet og er interessert i etterprøving av byggets inneklima og hvordan trebygget fungerer for brukerne.

 • Arkitektillustrasjon Jarleveien

  Jarleveien boliger: Bergersen arkitekter har tegnet boligene i massivtre for Trondheim kommune. Deler av fasaden (perforert aluminium) er en del av den kunstneriske utsmykkingen utformet av Beret Aksnes og Vegard Moen. Kunsten gir bygget et eget særpreg.

 • Fra bygging i Jarleveien

  Effektiv montasje: En opplagt fordel ved bygging med massivtre er den effektive montasjen. Råbygget i Jarleveien ble raskt satt opp; en etasje per uke, etter åtte uker var bygget oppe. Foto: Turid Helle.

 • Innvendig, Jarleveien

  Gunstig inneklima: Massivtre har en positiv effekt i rom med varierende fuktbelastning. Ved høy personbelastning, dusjing, matlaging, tørking, rengjøring eller annen bruk av vann vil treets hygroskopiske egenskaper dempe variasjonene i luftfuktigheten og dermed kunne bidra til en bedre opplevelse av innemiljøet. Foto: Turid Helle.

Til Trondheim for å lære

Å bygge i massivtre er den nye moten. Det er mye erfaring i Trondheim, både i kunnskapsmiljøene og av praktiske erfaringer. Flere og flere aktører ønsker nå å prøve ut tre i nye bygg. Derfor kommer mange til Trondheim for å se og høre.

Nylig var FutureBuilt på besøk. Programleder Birgit Rusten hadde med seg 20 deltakere fra Asker, Bærum, Oslo og Drammen som besøkte Moholt, Åsveien skole, Øya barnehage og Jarleveien boliger.

Gjengen fra Asker kommune var veldig begeistret. De dro hjem med en plan om å arrangere fagdag om å bygge i tre og å si noe om potensialet for trebygg i den nye Eiendomsstrategien som er under utarbeidelse.

– Jeg synes sammensetningen av prosjektene vi så på i Trondheim var bra, fordi de representerte ulike konsepter og målgrupper, sier Reidun Aasen Vadseth, fagrådgiver i Asker kommune. Personlig synes jeg Åsveien skole og det arbeidet som arkitekten hadde lagt i klimagassberegninger var imponerende. Det er et fantastisk analysearbeid som kommer andre prosjekter til gode, avsluttet hun entusiastisk.

 • Illustrasjonsfoto fra Kjøpmannsgata

  – Vi er imponert over all aktiviteten i Trondheim og fikk mye nyttig informasjon og innsikt i erfaringer fra de ulike prosjektene. Dette inspirerer oss til å få i gang treprosjekter i egne organisasjoner, nå vet vi også hvem vi kan kontakte, sier programleder i FutureBuilt. Foto: Turid Helle.

 • Illustrasjonsfoto innvendig bygg

  Klimagevinst: Bruk av massivtre vil redusere klimagassutslipp fra bygget. Sammenlignet med en tradisjonell betongkonstruksjon kan bruk av massivtre i bærende konstruksjoner, fasader og innvendige vegger redusere klimagassutslipp for materialer med 40 prosent. Både på grunn av at materialet er klimanøytralt og fordi det kan erstatte bruken av andre materialer. Foto: Turid Helle.

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?