Bydel & bygg

Renhold er mer enn vask

Del denne artikkelen

Med renholdsvogn: Per-Tore Støen får skryt av renholder Trude Kristin Meland for at han tar turen rundt til alle avdelinger og bruker tid med de ansatte. – Det er veldig positivt at sjefen er tett på, sier hun. Foto: Unni Skoglund

Å være renholder på et helse- og velferdssenter innebærer også å se menneskene som bor der. – Vi får mye tilbake når vi også yter en bit omsorg, sier Trude Kristin Meland, renholder i Trondheim eiendom.

Tekst
Unni Skoglund

Trondheim eiendom har 580 ansatte og mer enn 320 av dem jobber med renhold.

Trude Kristin Meland har snart 25 års erfaring som renholder. Etter mange år i det private er hun nå ansatt i Trondheim eiendom og har Valentinlyst helse- og velferdssenter som arbeidssted.

– Renhold er selvsagt hovedoppgaven min, men når vi vasker inne på beboerrom og felles oppholdsrom, så er det klart at vi kommer tett på de som bor her. Avdelingen hvor jeg vasker er en skjermet avdeling hvor mange har langt fremskreden demens. Det må jeg ta hensyn til. Noen ganger trenger de at jeg holder avstand, andre ganger trenger de noen å prate med, noen som ser dem, sier Meland.

Hun begynner på jobb kl. 06.00 og er ferdig for dagen kl. 14.00. Hun trives godt med jobben som renholder, ikke minst fordi det er godt miljø blant de ansatte, som kommer fra hele 40 ulike nasjoner. I dag har hun fått forsterkninger. Per-Tore Støen svinger moppen over gulvbelegget inne på et beboerrom.

Godt team: – Vi er et kjempebra team som jobber her, sier Trude Kristin Meland. På Valentinlyst velferdssenter har de 2,5 stillinger på renhold. Her er Meland sammen med sykepleier Åshild Gamlem. Foto: Unni Skoglund

Undercover boss
Støen er direktør i Trondheim eiendom og har normalt tilhold foran datamaskinen i kontorlandskapet i Midtbyen. Å traktere renholdsvogn og mopp i kommunens bygninger er en ny erfaring for han.

– For meg er det viktig å se hva arbeidsdagen til renholderne innebærer. Vi jobber i samme enhet og jeg synes det er betydningsfullt å treffe ansatte i alle avdelinger. Jeg ønsker å minske gapet mellom oss som sitter på kontor og de som er ute i felten, sier sjefen, som for første gang er ikledd blått arbeidstøy.

Han begynte dagen kl. 06.00 sammen med renholderne på Charlottenlund ungdomsskole før han kom til helse- og velferdssenteret.

På alle  kommunale bygg skal renholdet holde samme standard. Nivå 4. Høyeste nivå på skalaen er 6, men da er det snakk om sterile miljø. Bruk av vann og kjemikalier er ikke nødvendigvis positivt for innemiljøet, og heller ikke alltid nødvendig. I mange tilfeller er det nok å tørrmoppe gulvet.

Per-Tore Støen har fått et grunnkurs i renhold fra Trude Kristin Meland. De har  rengjort kontorer og toaletter i tillegg til å moppe gulv inne på avdelingen.

– Det er inspirerende å få følge Trude på jobben. Jeg synes det er flott å se at hun er på fornavn med beboerne og at er fortrolige med at hun kommer. Renholderne kan være en ekstraressurs for pleierne i en hektisk hverdag, sier han.

Sykepleier Åshild Gamlem jobber på samme avdeling som Meland vasker på.

– At renholderne tiltaler alle beboerne med navn, og tar en prat med dem når de har tid, bidrar til å gjøre beboerne roligere. Jeg har lagt merke til at renholderne her er observante og møter beboerne på en god måte, sier Gamlem.

Er imponert: Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom, svinger moppen for å få et nærmere innblikk i hvordan jobben til renholderne i Trondheim eiendom oppleves. – Det er alltid småting vi kan bli bedre på, men jeg må si jeg er imponert over jobben renholderne gjør. Foto: Unni Skoglund

Renhold er et fag
Selv om sjefen kan bidra til renholdet, poengterer han at renhold er et fag. Meland har fagbrev i renhold, i likhet med mange av de som har jobbet med rengjøring i kommunen lenge. Alle nye renholdere som ansettes i Trondheim eiendom har fagbrev eller relevant erfaring som kan kvalifisere til fagbrev.

– Jeg setter stor pris på at Per-Tore er med ut og får litt følelse med jobben vi gjør, sier Meland.

Trondheim eiendom har på eget initiativ omorganisert renholdsavdelingen i de siste årene med økt fokus på områdeledere for å få større grad av nærhet til de som er ute i felten. Dette har ført til en «ny start» både for ledere og ansatte, og har skapt en positiv dynamikk på arbeidsplassen. I tillegg har ledelsen det siste halvåret arbeidet mye med å forankre enhetens mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. De ansatte har fått være med på å utarbeide hver sine personlige målkort, mål som blant annet går på mer samarbeid på tvers av avdelingene.

– Jeg synes det er kjempebra å ha områdeledere. Vi blir godt kjent med dem og opplever at de bryr seg. Det er også bra at vi har blitt involvert i å velge ut hvilke mål vi skal sette oss, sier Meland.

– Vi kan ha så mange planer vi vil, men motiverte medarbeidere er alfa omega for å nå våre felles mål, poengterer Støen.

Han fremhever at Trondheim eiendom ikke utvikler og bygger eiendommer på kommersiell basis for å selge dem videre med fortjeneste.

– Vi bygger dem med kvalitet for byens innbyggere, og vi ønsker å være et godt vertskap.

Per-Tore Støen og Trude Kristin Meland gjør seg ferdig med renholdet på avdelingen og er klar for å rulle renholdsvogna videre til nye oppgaver.

– Det ser ut som dere har gjort en god jobb. Ser rent og pent ut, sier beboeren som har fått nymoppet rom. – Jeg kjenner de som utfører renholdet her, og er fornøyd, slår han fast.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?