Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Trondheim bygger skole nummer tre i massivtre

Del denne artikkelen

Pioner på skoler i massivtre: Lade skole er den tredje skolen i massivtre Trondheim kommune bygger i løpet av en tiårsperiode. Illustrasjon: Eggen Arkitekter.

Tripp trapp tresko: Først kom Nardo, deretter Åsveien og nå reiser Lade skole seg fra bakken – den tredje i massivtre i Trondheim.

Tekst
Turid Helle

– Trondheim kommune har jobbet systematisk med bruk av massivtre og klimagassreduksjon i Nardo skole, Åsveien skole og nå Lade skole. Læring fra prosjekt til prosjekt gir både bedre skoler og bedre økonomi, sier Thomas Orskaug, rådgiver ved Norsk Treteknisk Institutt. Orskaug var kursansvarlig for prosjektering av skolebygg i tre under Kursdagene til Tekna i Trondheim forrige uke.

Kurset om skoler gikk over to dager og presenterte skolebygg både fra Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, England og Østerrike. På landsbasis er det nå ti skoler i massivtre under bygging eller planlegging. Orskaug er ikke i tvil om at det blir flere:

– Deltakelsen på kurset viser at interessen for å bygge i tre er stor. Vi hadde over 60 deltakere. Her var både ingeniører, arkitekter, byggherrer, entreprenører og leverandører til stede. En veldig fin miks, sier han fornøyd.

Klimavennlige skoler
Trondheim kommune trekkes fram som en av pionerene innen satsing på trebygg.

– Bygging i tre er ikke noe nytt, men bruk av massivtre i bærende konstruksjoner er en ny måte å bygge i tre, sier Mona Åsgård, prosjektutvikler i Trondheim eiendom – utbygging.

Trondheim kommune har bygd innovative bæresystemer i tre i mange av sine bygg siden 2005. Akkurat nå bygges den tredje skolen i massivtre. En sentral problemstilling for Lade skole er å se på hvilke klimavennlige materialer og løsninger som gir størst gevinst for pengene.

– Det er viktig for Trondheim kommune å bygge klimavennlige bygg innenfor de økonomiske rammene vi har, forteller Åsgård. – Dette gjør vi ved å sammenholde klimafotavtrykket med kostnader for ulike løsninger og materialer i et livsløpsperspektiv. Da utvikler vi egen kompetanse slik at vi kan prioritere å gjøre mer av det som både er klimavennlig og økonomisk gunstig for kommunen som byggherre.

  • Lærerikt pilotprosjekt: I 2008 bygges kommunens mest energigjerrige skole. Kommunen gjør seg nyttige erfaringer med å bygge sin første skole i massivtre. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Skoleeksemplet: På Åsveien skole og idrettshall ble det gjort grundige beregninger av klimagassutslipp for alle materialer. Utslipp innen energi, materialbruk og transport i bygging og driftsfase ble grundig dokumentert. Skolen stod ferdig i 2015. Foto: Bård S. Solem.

  • Livsløpsperspektiv: Lade skole er den tredje skolen som bygges i massivtre. En sentral problemstilling er å se på hvilke klimavennlige materialer og løsninger som gir best gevinst for pengene. Skolen skal stå ferdig i 2018. Foto: Eggen Arkitekter.

Positiv erfaring
Signalene fra byggebransjen tyder på at mange entreprenører i Trøndelag har positiv erfaring med å bygge i massivtre.

– Vi har fått tilbakemeldinger om fordeler som kort byggetid, lav bemanning, økt produksjon og lav egenvekt. Det bygges dessuten nå i mindre grad i telt, noe som tidligere var en prisdrivende faktor, fortelle hun.

Trondheim eiendom har gode erfaringer med trebyggene så langt. Massivtre er både et vennlig og robust materiale med god lyddemping.

– Både de som jobber i skolene og de som vedlikeholder er svært fornøyd. Så langt er disse byggene lite utsatt for hærverk, avslutter Mona Åsgård.

Ny kunnskap om materialbruk
Kommunens satsing på bruk av tre i skoler har også bidratt til å utvikle mer kunnskap innen bærekraftig materialbruk og trekonstruksjoner både hos arkitekter og rådgivere. Eggen Arkitekter AS har tegnet alle skolene i massivtre. Gjennom arbeidet med Åsveien skole, ble det utviklet et vurderingsgrunnlag for å oppnå redusert klimagassutslipp. Når konstruksjoner og materialer skal velges er dette et godt hjelpemiddel, som nå etterspørres i hele Norge.

– Interessen for bærekraftige materialvalg har tatt helt av, sier arkitekt Bård Sverre Solem entusiastisk.

Han merker stor pågang for å holde kurs og forelesninger fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Sentrale myndigheter begynner å interessere seg for å redusere utslipp til materialproduksjon i bygge- og anleggsbransjen, noe som gir en umiddelbar klimaeffekt.

– I tillegg til økt bruk av tre vil betong-, stål- og aluminiumindustriens fokus på bærekraftig produksjon gi viktige bidrag til lavere klimagassutslipp. Dette er også et viktig tema nasjonalt både for miljø og næringsutvikling, forteller arkitekten.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?