Bydel & bygg

Nyhavnas mange kulturhus

Del denne artikkelen
Kultur: Bak fasadene på Strandveikaia skjer mye av byens kulturproduksjon.

Kultur: Bak fasadene på Strandveikaia skjer mye av byens kulturproduksjon.

Kultur- og kunstproduksjonen på Nyhavna blomstrer. Hvordan kan vi finne rom for kreativiteten også i fremtiden?

Tekst
Maria Therese Nervik
Foto
Maria Therese Nervik

Nyhavna i Trondheim er unik med sine mange krigs- og kulturminner. Blant verneverdige bygninger ser vi tydelige spor etter tidligere tider, og hele området framstår både mektig og mystisk.

Nede på Strandveikaia antyder slitne og falmede skilt at noe foregår innenfor murveggene. Plutselig slås en dør opp og en gjeng i kostymer kommer ut. Et levende atelierfellesskap åpenbarer seg, hvor møbler snekres og fargerike tøystykker forvandles til kostymer til en ny trøndersk film.

Kulturen som aktør i byutvikling
I diskusjonen om utviklingen av Nyhavna er det mange sterke stemmer både for bevaring, byfornyelse, industriarbeidsplasser, havnedrift og en visjon om en levende bydel.

Ett av perspektivene handler om den eksisterende kulturproduksjonen i området. På havna leier titalls kulturaktører produksjonslokaler. I tillegg kommer kulturmiljøet på Svartlamoen. Her finner vi alt fra etablerte designere til unge band som drømmer om et gjennombrudd.

Hvordan kan vi planlegge og utvikle dette området på en måte som legger til rette for kulturmiljøet i byen? Hvordan opprettholde et fysisk mulighetsrom for initiativ, der bakgårdskonserter og fremtidens utstillinger kan blomstre?

<strong>Bier og rock'n roll</strong>: Et kulturhus trenger ikke være et signalbygg, det kan være en anonym bygning fylt med band, kunstmalere og kostymedesignere.

Bier og rock’n roll: Et kulturhus trenger ikke være et signalbygg, det kan være en anonym bygning fylt med band, kunstmalere og kostymedesignere.

Produksjonslokaler må bevares
Kunstscenen i Trondheim spenner vidt. Fra det etablerte symfoniorkesteret til rufsete garasjeband og fra de etablerte museene til mindre gallerier hvor nyetablerte kunstnere slipper til.

Men hvor er det egentlig kulturen oppstår og produseres? Det produseres lite kunst i galleriet. Vi setter pris på utstillingsrommene i byen, men hvor ofte er det fokus på verdien av produksjonslokalene? Vi liker å oppsøke nye, hippe nattklubber og steder som gir oss følelsen av nærværet til mystiske undergrunnsmiljø hvor ting oppstår og utvikles. Dette miljøet må vi verne om.

Ingen blir igjen…
Alle må starte et sted. Mange velger å prøve lykken i Trondheim. Tilgangen på steder som gir muligheter til å komme i gang er avgjørende for mange. Hvis disse mulighetene forsvinner, flytter de et annet sted.

Den typiske bytransformasjonshistorien viser at kulturprodusentene flytter lenger ut fra sentrum. Vil de veletablerte designerne som i dag holder til på Nyhavna flytte til Tiller eller til Oslo?

Kulturstrategi
Det er mye snakk om hvor dagens industri på Nyhavna skal være i fremtiden, men mindre fokus på en strategi for byens produksjon av kunst og kultur.

En ny scene i bydelen tar ikke nødvendigvis hensyn til de som først og fremst trenger øvingslokaler med overkommelig husleie.

Og hva er til syvende og sist egentlig et kulturhus? På Nyhavna er det flere av dem.

 

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?