Bydel & bygg

Energisparing – beste resultater på 6 år

Del denne artikkelen

Godt energispareår: I 2017 hadde Trondheim kommune de beste resultatene for energisparing på over seks år. Driftoperatører som Roy Tømmervik har en del av æren. I fjor hadde Nardo skole et energikutt på 16 prosent. Foto: Kirsti Kringstad

Målrettet arbeid for energisparing har gitt resultater for Trondheim kommune. I løpet av 2017 har energiske pådrivere sørget for kutt tilsvarende det årlige energiforbruket til 50 norske eneboliger.

Tekst
Kirsti Kringstad

Energiforbruket i de kommunale byggene i Trondheim gikk ned med 2,5 prosent i fjor, noe som er den største besparelsen på over seks år. Energirådgiverne i Trondheim eiendom, Synne Kathinka Bertelsen og Øystein Lindland, legger ikke skjul på at de er stolte over resultatene:

– Samtidig som vi har et tydelig mål om energisparing, oppfordrer vi alle til å bruke de kommunale byggene mer. Det er utfordrende å få til begge deler samtidig – men langt fra umulig, sier Bertelsen.

Fornøyd: Trondheims kommunale bygg hadde en samlet energibesparelse på 2,5 prosent i fjor. Til sammenligning var nedgangen på knappe 0,8 prosent i 2016. – Tydelige mål og ansatte med stå-på-vilje har vært avgjørende, sier Synne Kathinka Bertelsen, en av de to energirådgiverne i Trondheim eiendom. Foto: Kirsti Kringstad

Viktig med ambisiøse driftsoperatører
Trondheim kommune eier og drifter hundrevis av bygninger, deriblant skoler, barnehager, idrettsbygg og helse- og velferdssentre. Av dem med mest energisparing i fjor finner vi blant andre:

  • Øya barnehage: 14 % lavere energiforbruk
  • Østbyen helsehus: 18,5 % lavere energiforbruk
  • Ranheim friidrettshall: 30,8 % lavere energiforbruk
  • Nardo skole: 16 % lavere energiforbruk

Både nye og gamle bygg har bidratt til den store gevinsten, forklarer energirådgiver Bertelsen:

– Faktisk har vi mange eksempler på at to bygg med samme utgangspunkt har vidt forskjellige resultater når det kommer til energibruk. Vi er nemlig prisgitt at hvert enkelt bygg har en ambisiøs driftsoperatør som viser vilje til forbedring, og evne til å påvirke dem som bruker bygget. Det er svært viktig at brukerne tenker på energi og miljø i det daglige, understreker Bertelsen.

I tillegg til den gode jobben Sentral Driftskontroll gjør, mener hun driftsoperatører med sterke stemmer er noe av det viktigste som trengs.

– Uten dem er det vanskelig å nå målet om å redusere energibruken med 7 prosent per kvadratmeter i hver bygning fra 2017 til 2020. På Nardo finner vi et stjerneeksempel, sier energirådgiveren.

Kjærlighet for jobben
Driftsoperatør Roy Tømmervik er et kjent ansikt på Nardo skole og barnehage. Der går han under navnet «Vaktmester-Roy», og holder til bak en gul port i det moderne skolebygget. Der har han et lite verksted, et stort teknisk rom og et kontor med verktøyene han trenger for å følge med på de tekniske anleggene.

– Jeg har stor kjærlighet for jobben, og gleder meg til å komme hit hver dag, sier han.

Bekreftelsen på det får vi ved å ta en titt i fraværsloggen, som viser at den driftige mannen bare har vært et par dager borte fra jobb de siste årene.

– Mye av det jeg gjør er ren rutine, men jeg må også evne å tenke nytt og drive omstilling. Dette gjør jobben ekstra givende.

Vaktmester-Roy: Varmepumpe og brukerstyrt ventilasjon er blant suksessfaktorene på Nardo skole. Men driftsoperatør Roy Tømmervik nekter å la energisparing gå utover trivselen blant elever og lærere. Foto: Kirsti Kringstad

Suksess med varmepumpe
For det er mye som har skjedd siden Tømmervik begynte som driftsoperatør i kommunen på 90-tallet, særlig når det kommer til energivennlig bygg- og miljøteknologi. Nardo skole og barnehage fikk for noen år siden en grunnvarmepumpe som bruker energi fra jordas indre til å varme bygningene. Fjernvarmen kobles kun inn på de kaldeste dagene.

– Varmepumpen er definitivt en av våre største suksessfaktorer. Den var svært kostbar å installere, men det lave energiforbruket gjør den verdt hver en krone. For å nå kommunens klima- og energimål må vi tørre å ta risiko, understreker Tømmervik.

Driftsoperatøren bruker dessuten mye tid på finjustering av luft og varme, og har blant annet sørget for å stenge ventilasjonsanlegget så fort bygget er folketomt.

– Hvis jeg lar ventilasjonsanlegget gå når det ikke er mennesker her, kan jeg liksågodt sende penger ut i løse luften. Etter en del prøving har jeg funnet ut at ventilasjonsanlegget kan startes like før lærere og elever ankommer skolen.

Menneskene i første rekke
Ifølge energirådgiver Bertelsen er det nettopp på dette området at Trondheim kommune har mest å hente.

– Det er fort gjort å la ventilasjonsanlegget gå selv om det har vært ferie og helligdager, eller ha gatevarmen på i perioder uten snø og is. Driftsoperatører som er bevisste og gjør relativt små reguleringer og enkle enøk-tiltak, kan gi oss store gevinster, sier hun.

Men det er mer enn energisparing som skal til for at driftsoperatøren på Nardo skal gi seg selv et klapp på skulderen.

– Jeg motiveres selvsagt av gode resultater for energisparing, men det er enda viktigere for meg at menneskene som faktisk bruker bygget trives og føler velvære her. Heldigvis er det fullt mulig å ha to ting i hodet samtidig, smiler vaktmester Roy.

– Alle må bidra til å dra lasset
– I tiden fremover skal alle medarbeidere i Trondheim eiendom øke tempoet i innsatsen for klima og miljø, basert på politikernes handlings- og økonomiplan. Selv om vi har medarbeidere som jobber med dette på heltid, er det viktig at samtlige av våre 580 ansatte og alle som bruker byggene i det daglige bidrar med å dra lasset.

Det sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom. Medarbeiderne har 10 konkrete energi- og klimamål (se faktaboks), og for å nå dem skal hver enkelt snart få et målekort med 3–5 påminnelser – både store og små.

– På målekortet til kontormedarbeideren kan det for eksempel stå at han må huske å slå av lyset etter seg for å spare energi, mens en ansatt på en byggeplass må iverksette konkrete tiltak som kutter klimagassutslipp. Vi skal forankre handlings- og økonomiplanen i hele organisasjonen og blant dem som bruker eiendommene våre, fastslår Støen.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?