Bydel & bygg

Hedret for lang og god innsats

Del denne artikkelen

Overrasket og rørt: − Kari Elisabeth Paulsen og Kjell Ekle mottok Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin fortjenestemedalje onsdag 14. februar. De var begge både overrasket og rørt over tildelelsen. Foto: Unni Skoglund

Da byplankontorets nestorer, Kari Elisabeth Paulsen og Kjell Ekle, ble hedret med Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin fortjenestemedalje, kom det som en stor overraskelse på hovedpersonene.

Tekst
Unni Skoglund

– Vi visste ingenting, sa de to fornøyde ansatte.

Det var under en samling i kantina på Tinghusplassen at Kari Elisabeth Paulsen og Kjell Ekle fikk fortjenestemedaljene utdelt. De to har jobbet i Trondheim kommune i henholdsvis 40- og 51år.

− Jeg er ydmyk ovenfor den lange innsatsen de har gjort for fellesskapet vårt. Kjell begynte her da han var 17,5 år, som måleassistent. Kari har vært ved Byplankontoret siden hun var 28 år og har lært opp både nyansatte og politikere, sa kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, som stod for utdelingen.

Overrekkelse: Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling, som stod for utdelingen. Foto: Unni Skoglund

Fra tegnesal til digitalisering
− Jeg fikk jobb i kommunen på betingelse av at jeg sto på eksamen. For å komme inn på ingeniørutdanningen måtte jeg ha praksis, så det ene var avhengig av det andre. Men alt gikk som planlagt, sier Kjell Ekle.

Han har vært med fra man fysisk tegnet plankart på tegnesalen til den digitale saksbehandlingen kommunen driver med nå. De siste årene har han jobbet med saksbehandling.

− Du store min, det var flotte tegninger som ble produsert på tegnesalen, fulle av liv. Der sto man med linjal, tusjpenn og folie. Det var en langsom jobb, et skikkelig håndverk. Jeg må innrømme at jeg ikke synes dagens tegninger er like kunstferdige. Men det har vært lærerikt å være med på utviklingen gjennom alle disse årene. De siste årene har det har gått i rakettfart, sier han.

Han forteller at han har opplevd kommunen som en flott arbeidsplass. Gjennom 40 år har han også hatt rollen som tillitsvalgt i Fagforbundet.

− Jeg er stolt over å ha vært fagforeningsrepresentant. Denne typen arbeid er like viktig i dag, som da jeg begynte. Jeg husker eksempelvis at jeg fikk 1,5 time fri i forbindelse med at jeg ble far. I dag er pappapermisjonen selvsagt, men dette er rettigheter som vi har kjempet fram, poengterer han, og tilføyer: −Nettverket jeg fikk gjennom fagforbundet har også vært godt å ha med seg.

Han har ett år igjen til han er så gammel at han må slutte i kommunen.

− Jeg jobber fortsatt fulltid, og kan ikke si at jeg gleder meg til å gå av. Dette er virkelig en fin arbeidsplass, og det var rørende og overraskende å få fortjenestemedaljen, sier Kjell Ekle.

Faglig engasjement
Kari Elisabeth Paulsen framhever det faglige engasjementet som den viktigste grunnen til at hun har trivdes så godt som byplanlegger i Trondheim kommune. Hun har en pensjonistavtale og jobber halvtid nå.

− Jeg ville jobbe i en skikkelig by, og var noen år i Drammen og Bergen før jeg kom til Trondheim. Jeg var utdannet arkitekt fra Gløshaugen og ønsket meg tilbake til Trondheim. Byen er akkurat passe stor for meg, og jeg liker trøndere godt, sier hun med glimt i øyet.

Hun forteller at hun var den første kvinnelige fast ansatte som jobbet med faglige oppgaver på Plankontoret, som det het den gangen.

− Det var litt utfordrende å være kvinne i et så mannsdominert miljø. Det tok noen år før det kom flere kvinnelige ansatte. Det var et konkurransepreget miljø, sier hun og tilføyer:

− Alt tok mye lengre tid den gangen, vi skrev håndskrevne konsepter og tegnet og fargela kart. Det var mye håndarbeid. Nå skjer alt på data, i et helt annet tempo. Det beste med dagens arbeidssituasjon er at det er mye mer åpenhet og kameratskap i arbeidsmiljøet. Det gjør at det er veldig trivelig på jobb. Og i dag er vi flere damer enn menn, forteller hun.

Paulsen vil gjerne fortsette en stund til i jobben.

− Jeg er med på teamet som jobber med NTNU sitt Campusprosjekt og dette er svært spennende. Det hadde vært fint og fått bidratt inn i dette arbeidet en stund til, sier hun.

Gunn Helen Lundgreen, konstituert byplansjef på byplankontoret har jobbet sammen med de to jubilantene de siste ti årene. Hun opplever det som svært positivt å jobbe med de ressurssterke nestorene.

− Etter 40 år i jobben er Kari litt syvende mor i huset. Hun har formidabel oversikt og en enorm faglig glød. Hun har blant annet vært ansvarlig for opplæring av nye medarbeidere gjennom ”Karis lille planskole”. Kjell har vært her enda lengre, og på en ledersamling der han var med som fagforeningsrepresentant ble han gitt rollen som bakspeilet (dette var før bilen hadde den statusen den har nå). Kjell har altså hele historikken. Han er en varm person med mye omtanke for alle rundt seg. Kommunen er svært fornøyde med at vi nå har fått hedret disse to med fortjenestemedaljen, sier Lundgreen.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?