Bydel & bygg

Midtbyregnskapet for 2017 er klart

Del denne artikkelen
Midtbyen i vinterlys: Julemarkedet er et av de største arrangamentene i Midtbyen. Først første gang i historien er det til sammen over tusen små og store arrangementer i Midtbyen i løpet av året.

Midtbyen i vinterlys: Julemarkedet er et av de største arrangementene i Midtbyen. Først første gang i historien er det til sammen over tusen små og store arrangementer i Midtbyen i løpet av året. Will Lee Wright

For tredje år på rad gir kommunen og næringslivet ut en felles statusrapport for bykjernen i Trondheim.

Tekst
Einar Aassved Hansen

Strategisk samarbeidsforum for Midtbyen ønsker gjennom Midtbyregnskapet å
vise om vi er på rett vei mot visjonen om et attraktivt og levende bysentrum i
Trondheim, og målet om en økonomisk vital og miljømessig god Midtby.

For tredje gang lager vi denne unike statusrapporten for Midtbyen. Alle undersøkelsene i årets Midtbyregnskap er oppdaterte. Blant annet har vi ferske tall om handlevanene til folk og om sammenhengen mellom transportmiddel og handel. De kan vi sammenligne med tall fra to år tilbake.

Her kan du lese hele Midtbyregnskap 2017

Et år med historie

I 2017 startet endelig oppgraderingen av byens viktigste byrom, Torvet, som skal stå ferdig i 2020. De arkeologiske utgravningene under Torvet gjorde at byens over tusen år lange historie kom mye nærmere. Det gjorde inntrykk på både store og små forbipasserende som praktisk talt å kunne se ned i historien gjennom åpne utgravninger. Mens arkeologene fant mange historiske skatter på Torvet, ble det en verdensnyhet i miljøet da kollegene fant kong Olav Tryggvasons Klemenskirke et steinkast unna, bak folkebiblioteket.

Ved folkebiblioteket ligger Kjøpmannsgata i to nivåer, og nede langs elva står det brygger på samme sted som det har stått brygger i tusen år. Alle bryggene i Kjøpmannsgata er vernet som helhetlig kulturmiljø og er en viktig del av Trondheims identitet, men mange av dem er i dårlig stand. Derfor har Trondheim kommune, NTNU, Trøndelag fylkeskommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen gått sammen om å vitalisere bryggene og området rundt. Parallelt med vitaliseringsprosjektet har kommunen startet en områderegulering av Kjøpmannsgata, og i 2017 ble det utlyst en plan- og designkonkurranse for uteområdene. De svenske vinnerne lanserte en langsgående gangpromenade i tre som et samlende hovedgrep.

Trondheim kommune har også gått i gang med å vitalisere veitene og bakgårdene i Nerbyn. Ugress og tagging har blitt fjernet, veitene har blitt ryddet, prøvebelysning og snarveitskilt er hengt opp, og benker er satt ut. For å vise fram at det fine kommunen, gårdeiere, drivere, Trøndelag fylkeskommune, NTNU, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Midtbyen management har fått til i veitene og gårdsrommene deltok vitaliseringsprosjektet på Kulturnatt. Det ble en suksess med over 200 nysgjerrige på den siste veitevandringen 15. september.

<strong>Benker til byen:</strong> Våren 2018 vil hundre nye benker bli plassert ut i byrom i sentrum av Trondheim.

Benker til byen: Våren 2018 vil hundre nye benker bli plassert ut i byrom i sentrum av Trondheim.

Nye benker, byrom og bygg

Trondheim kommune har i to år undersøkt byrommene for å finne ut hvordan de blir brukt og likt. Mange forbipasserende etterlyser sitteplasser. I 2017 ble nye blå benker plassert langs kanalen for å markere starten på benkeprosjektet der hundre nye benker skal settes ut i Trondheim sentrum våren 2018.

På Torvet ble Julemarkedet i Trondheim utvidet med tre dager i 2017, og Midtbyen fikk flere nye butikker, restauranter og kafeer. Cinemateket fikk egen kino i Olavshallen, og lærerstudentene fikk nye, moderne lokaler på Kalvskinnet.

Vi står foran spennende tider i Midtbyen, med store endringer og et levende ordskifte. Debatten er allerede godt i gang, og i 2017 var det flere næringslivsfrokoster om Midtbyen og planene som er satt i gang for sentrumsutvikling, og Midtbyen management har hatt frokostmøter om blant annet prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?